بهترین حس دنیاست...❤❤

بهترین حس دنیاست...❤❤

۶ ساعت پیش
1K
قصه این است...😊❤

قصه این است...😊❤

۲ روز پیش
2K
وقتی دختری...

وقتی دختری...

۲ روز پیش
2K
❤ 😘 😍

❤ 😘 😍

۲ روز پیش
2K
باورکن...

باورکن...

۲ روز پیش
2K
وقتی.....

وقتی.....

۶ روز پیش
3K
اینم از حال ما 😕😥🙁

اینم از حال ما 😕😥🙁

۲ هفته پیش
7K
برای ، همه خوب باش 😊😐

برای ، همه خوب باش 😊😐

۲ هفته پیش
7K
😐😕🙁

😐😕🙁

۳ هفته پیش
11K
با آدم ها...🙁😕

با آدم ها...🙁😕

۳ هفته پیش
7K
اعتماد کردن...😏😕

اعتماد کردن...😏😕

۳ هفته پیش
7K
با خودت قهر کن!

با خودت قهر کن!

۴ هفته پیش
11K
بازی روزگار را نمیفهمم !

بازی روزگار را نمیفهمم !

۴ هفته پیش
7K
چه اجباریست دوست داشتن من ؟😔😕

چه اجباریست دوست داشتن من ؟😔😕

۴ بهمن 1398
8K
😔🙁😐

😔🙁😐

۲ بهمن 1398
12K
خدای مهربانم ...😔😥

خدای مهربانم ...😔😥

۲۸ دی 1398
7K
خیلی سخته...😔🙁

خیلی سخته...😔🙁

۲۷ دی 1398
10K
😕😞

😕😞

۲۵ دی 1398
8K
به هیچکس...😕

به هیچکس...😕

۲۳ دی 1398
9K
تنهایی رو دوس دارم...🙁😔

تنهایی رو دوس دارم...🙁😔

۲۰ دی 1398
10K