reyhaneh

Ainaz80

I'm in desperate need of a 6 month vacation... Twice a year

۲۷ اردیبهشت 1398
6K
#کتاب : تجارت در قرن بیست و یکم #رابرت_کیوساکی

#کتاب : تجارت در قرن بیست و یکم #رابرت_کیوساکی

۲۷ اردیبهشت 1398
3K
‎تفاوت

‎تفاوت " #رُک" بودن و " #بیشعور" بودن رو میدونید؟ ‎همه ی ما نیاز داریم این رو ‌بدونیم ‎ #آداب_معاشرت @bakelasbashim

۲۵ اردیبهشت 1398
4K
#رپ

#رپ

۲۴ اردیبهشت 1398
11K
📬 کتاب گران شد صف نکشیدیم ..... شاید این تنها دلیل صف کشیدن هایمان است !! محمدصالح اعلاء

📬 کتاب گران شد صف نکشیدیم ..... شاید این تنها دلیل صف کشیدن هایمان است !! محمدصالح اعلاء

۲۴ اردیبهشت 1398
9K
ولی فایده‌اش چیست که انسان هی از خودش بپرسد که اگر فلان لحظه یا بهمان لحظه جور دیگری برگزار ‌شده بود، کار به کجا می کشید؟ 📕 بازمانده روز

ولی فایده‌اش چیست که انسان هی از خودش بپرسد که اگر فلان لحظه یا بهمان لحظه جور دیگری برگزار ‌شده بود، کار به کجا می کشید؟ 📕 بازمانده روز

۲۴ اردیبهشت 1398
8K
دو احتمال وجود دارد: یا اینکه ما انسان ها در پهنه ی جهان هستی تنهاییم و یا اینکه کسانی دیگری هم هستند. هر دو احتمال به یک اندازه ترسناک است. آرتور سی کلارک

دو احتمال وجود دارد: یا اینکه ما انسان ها در پهنه ی جهان هستی تنهاییم و یا اینکه کسانی دیگری هم هستند. هر دو احتمال به یک اندازه ترسناک است. آرتور سی کلارک

۲۴ اردیبهشت 1398
6K
اقتصاد ضعیف و فقر فقط ۲ دلیل دارد: یا حاکمان احمقند یا احمقان حاکمند خشکسالی و جنگ بهانه است . وینستون چرچیل

اقتصاد ضعیف و فقر فقط ۲ دلیل دارد: یا حاکمان احمقند یا احمقان حاکمند خشکسالی و جنگ بهانه است . وینستون چرچیل

۲۴ اردیبهشت 1398
5K
هر چه قدر که بیشتر احساسِ تنهایی کنی، احتمالِ شروعِ یک رابطه ی احمقانه، بیشتر می شود. 👤 #ریچارد_براتیگان

هر چه قدر که بیشتر احساسِ تنهایی کنی، احتمالِ شروعِ یک رابطه ی احمقانه، بیشتر می شود. 👤 #ریچارد_براتیگان

۲۴ اردیبهشت 1398
4K
۱۵ اردیبهشت 1398
10K
۱۵ اردیبهشت 1398
10K
۱۵ اردیبهشت 1398
10K
۱۳ اردیبهشت 1398
6K
۱۳ اردیبهشت 1398
6K
۱۳ اردیبهشت 1398
6K
۱۳ اردیبهشت 1398
6K
۱۳ اردیبهشت 1398
6K
۱۳ اردیبهشت 1398
5K
۱۳ اردیبهشت 1398
5K
۱۳ اردیبهشت 1398
5K