همیشه یادت باشه که:

همیشه یادت باشه که:

۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
2K
اینقدر مشکلات و گرفتاری های خصوصی و شخصی خودتان را به دیگران نگویید.بعضیها برایشان مهم نیست که شما مشکلات دارید و بعضی‌ها هم خوشحال می‌شوند که شما مشکلات دارید..از ما گفتن بود

اینقدر مشکلات و گرفتاری های خصوصی و شخصی خودتان را به دیگران نگویید.بعضیها برایشان مهم نیست که شما مشکلات دارید و بعضی‌ها هم خوشحال می‌شوند که شما مشکلات دارید..از ما گفتن بود

۵ روز پیش
4K
گران باش تا بهای تو را بپردازند..به کسی تخفیف نده..خود را از بین اجناس بنجل و ارزان قیمت بیرون بیاور.. چرا همیشه این تویی که باید کوتاه بیایی؟ و ببخشی.. گاهی نباید بخشید..تا باور کنند ...

گران باش تا بهای تو را بپردازند..به کسی تخفیف نده..خود را از بین اجناس بنجل و ارزان قیمت بیرون بیاور.. چرا همیشه این تویی که باید کوتاه بیایی؟ و ببخشی.. گاهی نباید بخشید..تا باور کنند که تو هم رفتن را بلدی..رها کردن و دل کندن را هم بلدی..

۵ روز پیش
7K
۵ روز پیش
3K
آهای رفیق: زندگی رو طلاق نده.. با زندگی قهر نکن..خودتو از لذتها و خوشی های زندگی محروم و ممنوع نکن..تو فقط یکبار زندگی می‌کنی.و اگر درست زندگی کنی.همین یکبار هم، کافیست..

آهای رفیق: زندگی رو طلاق نده.. با زندگی قهر نکن..خودتو از لذتها و خوشی های زندگی محروم و ممنوع نکن..تو فقط یکبار زندگی می‌کنی.و اگر درست زندگی کنی.همین یکبار هم، کافیست..

۵ روز پیش
5K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
تقدیم به شما که آنلاین هستید

تقدیم به شما که آنلاین هستید

۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
2K
سلام صبح همگی بخیر و شادی

سلام صبح همگی بخیر و شادی

۵ روز پیش
3K
گاهی اوقات در حذف شدن کسی از زندگی شما دلیلی وجود دارد..حتی اگر دلیلش را ندانید.. افتاد؟

گاهی اوقات در حذف شدن کسی از زندگی شما دلیلی وجود دارد..حتی اگر دلیلش را ندانید.. افتاد؟

۶ روز پیش
3K
سلام علیکم

سلام علیکم

۶ روز پیش
2K