امیر

Amiiiir4444

ماندگارترین اثر هنری انسان *محبت* است
هرگز وسعت محبتتان را کم نکنید...

خدا به دادم برس😅

خدا به دادم برس😅

۱۷ ساعت پیش
4K
#واقعیت تلخ

#واقعیت تلخ

۱ روز پیش
4K
#به صرف خنده😅

#به صرف خنده😅

۱ روز پیش
3K
صرفا جهت خنده😉😃

صرفا جهت خنده😉😃

۱ روز پیش
4K
یادمان باشد: هر پسمانده ای که زمین می اندازیم؛ قامت یک نفر را خم میکند...

یادمان باشد: هر پسمانده ای که زمین می اندازیم؛ قامت یک نفر را خم میکند...

۱ روز پیش
4K
دمش گرم😅

دمش گرم😅

۱ روز پیش
5K
هرکی مخالفه بسم الله😃

هرکی مخالفه بسم الله😃

۲ روز پیش
6K
مُفت بُزرگ نَشدیم که بخوایـــن زود کوچیکمون کُنین

مُفت بُزرگ نَشدیم که بخوایـــن زود کوچیکمون کُنین

۲ روز پیش
5K
ظاهرا منتظر رنگ صورتی بود😅

ظاهرا منتظر رنگ صورتی بود😅

۲ روز پیش
5K
ای داااد😅

ای داااد😅

۲ روز پیش
4K
من هم میتمرگیدم😅

من هم میتمرگیدم😅

۳ روز پیش
6K
دست به دامن مدیر بشید😅

دست به دامن مدیر بشید😅

۳ روز پیش
5K
الله اکبر😅

الله اکبر😅

۳ روز پیش
4K
هواتون کجاست دقیقا😅

هواتون کجاست دقیقا😅

۳ روز پیش
4K
😅

😅

۴ روز پیش
5K
خواهر شیطون بلای ما رو لایک و فالو کنید با تشکر🙌 @poneh_32

خواهر شیطون بلای ما رو لایک و فالو کنید با تشکر🙌 @poneh_32

۵ روز پیش
5K
گلابی نباشیم😅

گلابی نباشیم😅

۵ روز پیش
4K
😅

😅

۵ روز پیش
4K
😅

😅

۶ روز پیش
5K
نکن😅

نکن😅

۶ روز پیش
5K