Amir-Ah

اسم:Amir
شهرت:Ah
شهر:irancity
بیمعرفت عالم میشم ولی نمیزارم کسی بهم بگه آویزون

👍👍

👍👍

۲۹ دقیقه پیش
2K
😠

😠

۱ هفته پیش
5K
یه روزایی هست که آدم خل میشه، بهانه گیر میشه. این وقتا فقط یه نفر رو میخواد که باشه و بهانه هاشو بفهمه و حالشو خوب کنه. میدونی؟ این روزا و بهانه ها سریع میگذرن ...

یه روزایی هست که آدم خل میشه، بهانه گیر میشه. این وقتا فقط یه نفر رو میخواد که باشه و بهانه هاشو بفهمه و حالشو خوب کنه. میدونی؟ این روزا و بهانه ها سریع میگذرن و تموم میشن. اما حس و حالی که اون یه نفر تو اون روز به ...

۲۱ فروردین 1396
41K
فکر میکردم بهم خیانت کردی... ولی وقتی طرفو دیدم... فهمیدم جنایت کردی... اونم به خودت...ههheهه

فکر میکردم بهم خیانت کردی... ولی وقتی طرفو دیدم... فهمیدم جنایت کردی... اونم به خودت...ههheهه

۵ اسفند 1395
38K
‌: اﻭﻧــﻰ ﻛِـﻪ ﻭﺍﺳِـﻪ ﺷُﻤـﺎ مِعـﻴـــــﺎﺭِﻩ➥ 😒ﻭﺍﺳِــــﻪ ﻣــــــــﺎ ﻋـــــــﺎﺭﻩ➦😉 یــارو بــا صَـدنَـفَــــر یـــارِه➥😏 بِــه مــا کِـه میرِسِـه هـارِ 😏😏

‌: اﻭﻧــﻰ ﻛِـﻪ ﻭﺍﺳِـﻪ ﺷُﻤـﺎ مِعـﻴـــــﺎﺭِﻩ➥ 😒ﻭﺍﺳِــــﻪ ﻣــــــــﺎ ﻋـــــــﺎﺭﻩ➦😉 یــارو بــا صَـدنَـفَــــر یـــارِه➥😏 بِــه مــا کِـه میرِسِـه هـارِ 😏😏

۲ بهمن 1395
37K
بَعضیـــآ هَستــن ڪہ باهـاتـَن ولے همیشہ با ڪـسآے دیگه گـَرم میگیــرن ڪہ اگه با تـو بہ بُن بَســت خوردَن خیالشون رآحتــ باشہ ڪہ تو کوچہ بعدے یکے منتظرشــون هَستــــ تو قانون رِفآقت بہ هَمچین کسآیے ...

بَعضیـــآ هَستــن ڪہ باهـاتـَن ولے همیشہ با ڪـسآے دیگه گـَرم میگیــرن ڪہ اگه با تـو بہ بُن بَســت خوردَن خیالشون رآحتــ باشہ ڪہ تو کوچہ بعدے یکے منتظرشــون هَستــــ تو قانون رِفآقت بہ هَمچین کسآیے میگــن⇩ نـــــــــامرد

۱۲ دی 1395
38K
♚هیچڪس را در زندگی مقصر نمی دانم... از خـوبان

♚هیچڪس را در زندگی مقصر نمی دانم... از خـوبان "خـاطره" و از بدان "تجـربه" میگـیرم... بدتـرین ها "عـبرت" میـشوند... و بهـترین ها "دوسـت" اگر خوبی ڪردی و بدے دیدے ڪنار بکش، ☜ امّــا بد نشو✘ مهم نیست با تو چه ڪردند تو قهرمان زندگی خودت باش√

۳ دی 1395
42K
رسم ” خوب ” ها همین است حرف آمدنشان شادت می کند و ماندنشان با دلت چنان می کند که هنوز نرفته دلتنگشان می شوی . . .

رسم ” خوب ” ها همین است حرف آمدنشان شادت می کند و ماندنشان با دلت چنان می کند که هنوز نرفته دلتنگشان می شوی . . .

۱ دی 1395
40K
ﺩﻟـﺘـﻨـﮕـﯽ …؟ ﺣـﺎﺿـﺮ √ ﺗـﻨـﻬـﺎﯾـﯽ …؟ ﺣـﺎﺿـﺮ √ ﻏـــﻢ …؟ ﺣـﺎﺿـﺮ √ ﺟــﺪﺍﯾـﯽ …؟ ﺣـﺎﺿـﺮ √ ﻋــﺸـــﻖ …؟ ﺑـﻠـﻨـﺪﺗـﺮ ﻣـﯿـﺨـﻮﻧـﻢ، ﻋـــﺸـــﻖ …؟ ﻏـﺎﯾـــــــﺐ × ﺑـﺎﺯ ﻫـﻢ ﻧـﯿـﺎﻣـﺪﻩ ..؟ ﻏــﯿــﺒـﺘـﺶ ﺧـﯿـﻠـﯽ ﻭﻗـﺘـﻪ ﺍﺯ ﺣـﺪِ ﻣـﺠـﺎﺯ ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ ...

ﺩﻟـﺘـﻨـﮕـﯽ …؟ ﺣـﺎﺿـﺮ √ ﺗـﻨـﻬـﺎﯾـﯽ …؟ ﺣـﺎﺿـﺮ √ ﻏـــﻢ …؟ ﺣـﺎﺿـﺮ √ ﺟــﺪﺍﯾـﯽ …؟ ﺣـﺎﺿـﺮ √ ﻋــﺸـــﻖ …؟ ﺑـﻠـﻨـﺪﺗـﺮ ﻣـﯿـﺨـﻮﻧـﻢ، ﻋـــﺸـــﻖ …؟ ﻏـﺎﯾـــــــﺐ × ﺑـﺎﺯ ﻫـﻢ ﻧـﯿـﺎﻣـﺪﻩ ..؟ ﻏــﯿــﺒـﺘـﺶ ﺧـﯿـﻠـﯽ ﻭﻗـﺘـﻪ ﺍﺯ ﺣـﺪِ ﻣـﺠـﺎﺯ ﮔـﺬﺷـﺘـﻪ .. ﻣـﯿـﻠـﯿـﺎﺭﺩﻫـﺎ ﺿـﺮﺑـﺪﺭ ﮐـﻨـﺎﺭِ ﺍﺳـﻢِ ﺯﯾـﺒـﺎﺵ ﺧـﻮﺭﺩﻩ .. ﺍﻣـــّــﺎ .. ﺍﻣــــّـــﺎ … ﻧـﻤـﯿـﺸـﻪ ﺍِﺧــــﺮﺍﺟــﺶ ﮐــــﺮﺩ ...

۱۵ آذر 1395
41K
مجازی!!!جایی که خیلیارو که هیچ بودن واسه ما شاخ کرد... البته آن چه که عیان است چه حاجت به بیان است... بعضیا خودشونم دروغای مجازیشونو باورشون شده.... #مجازی!!!

مجازی!!!جایی که خیلیارو که هیچ بودن واسه ما شاخ کرد... البته آن چه که عیان است چه حاجت به بیان است... بعضیا خودشونم دروغای مجازیشونو باورشون شده.... #مجازی!!!

۳ آذر 1395
54K
۱ آذر 1395
39K
❤ فقط یه استکیره

❤ فقط یه استکیره

۱ آذر 1395
40K
بعضی وقتا دلم مرگ میخواد وقتی میبینم تو کنارم نیستی

بعضی وقتا دلم مرگ میخواد وقتی میبینم تو کنارم نیستی

۲۸ آبان 1395
42K
هی غریبه ترین آشـــــــــنای مـــــــــــن کاش خودت هم مثل خاطــــــــــراتت برای مـــــــــــــاندن سرسخت بودی....

هی غریبه ترین آشـــــــــنای مـــــــــــن کاش خودت هم مثل خاطــــــــــراتت برای مـــــــــــــاندن سرسخت بودی....

۲۵ آبان 1395
43K
چـه اشـتـبـاه بـزرگـیسـت، تلخ کردن زندگی خود بـرای کـسـی کـه، در دوری مـا شـیـریـن تـریـن لـحـظـات زنـدگـیـش را سپری مـی کـند...

چـه اشـتـبـاه بـزرگـیسـت، تلخ کردن زندگی خود بـرای کـسـی کـه، در دوری مـا شـیـریـن تـریـن لـحـظـات زنـدگـیـش را سپری مـی کـند...

۶ آبان 1395
40K
حالا فهمیدم که... درد 《خیانت دوست》 بد تر از درد خیانت عشقه...هعیییی قابل توجه ادمای ظاهری!

حالا فهمیدم که... درد 《خیانت دوست》 بد تر از درد خیانت عشقه...هعیییی قابل توجه ادمای ظاهری!

۲۶ مهر 1395
40K
مے ترسم از آدم ها ... آدم هایے ڪہ دست مے گذارند روے تنهایے ات ... مجوزِ ورود مے گیرند ... و تنهاترت مے ڪنند ... آدم هایے ڪہ سایہ مے اندازند روے سرت ...

مے ترسم از آدم ها ... آدم هایے ڪہ دست مے گذارند روے تنهایے ات ... مجوزِ ورود مے گیرند ... و تنهاترت مے ڪنند ... آدم هایے ڪہ سایہ مے اندازند روے سرت ... و بے تفاوت ، سایہ سنگین مے ڪنند ... آدم هایے ڪہ سادہ مے گیرے ...

۱۹ مهر 1395
45K
شاید روزے بے خبر دیگر پست نگذارم... دلم مےخواهد ترانہ‌ے خداحافظے رابنویسم... روے دیوار همین مجازے ولے... واژه‌ها فرار مےکنند دلم طاقـٺ نمےآورد اشک‌ها اماڹ نمےدهند نمےدانم شاید من هم روزے بے خداحافظے بروم از ...

شاید روزے بے خبر دیگر پست نگذارم... دلم مےخواهد ترانہ‌ے خداحافظے رابنویسم... روے دیوار همین مجازے ولے... واژه‌ها فرار مےکنند دلم طاقـٺ نمےآورد اشک‌ها اماڹ نمےدهند نمےدانم شاید من هم روزے بے خداحافظے بروم از این صفحہ‌ےِ مجازی پس منو حلال کنید دوستان. همتون ودوس دارم دلم براتون تنگ میشه

۱۵ مهر 1395
40K
امشــــــب بزرگترین

امشــــــب بزرگترین " نـِـفرینم " را میکـنم پـروردگـارا...؟؟؟ اندازه ای کـــه مـن او را دوستـــــــــ دارم.....!؟ او دیگـــــری را....... ااااااااه دلم نمیاید نفرینش کنم.....‌‌

۱۲ مهر 1395
41K
مدتیــــست دلم شکســــته از همان جای قبلـی … ! کاش میشد آخر اسمــت نقطه گذاشت تا دیگر شــــروع نشوی … ! کاش میشـــــــد فریاد بزنم : “ پایــــــان ” دلم خیـــــــلی گرفته اســـت ………….. اینجا ...

مدتیــــست دلم شکســــته از همان جای قبلـی … ! کاش میشد آخر اسمــت نقطه گذاشت تا دیگر شــــروع نشوی … ! کاش میشـــــــد فریاد بزنم : “ پایــــــان ” دلم خیـــــــلی گرفته اســـت ………….. اینجا نمیتـــــوان به کسی نزدیـــــــک شـــــــد … آدمهـــا از دور دوست داشتــــنی ترنــــد … ! .

۹ مهر 1395
40K