از همه آشناترم رفت و دیگه منو نخواس فرصت گفتن نداد حتی برای التماس

از همه آشناترم رفت و دیگه منو نخواس فرصت گفتن نداد حتی برای التماس

۱ روز پیش
124
میشه هم حسش کرد هم دیدش

میشه هم حسش کرد هم دیدش

۲ روز پیش
553
سکوتم از رضایت نیست

سکوتم از رضایت نیست

۲ روز پیش
596
مگه دیوونن که ناراحت بشن تازه خوشحال میشن

مگه دیوونن که ناراحت بشن تازه خوشحال میشن

۲ روز پیش
941
۲ روز پیش
493
تف یادت نره

تف یادت نره

۲ روز پیش
575
والا به خدا

والا به خدا

۲ روز پیش
594
خیلی بهتره

خیلی بهتره

۲ روز پیش
574
🎩شهریور🎩

🎩شهریور🎩

۲ روز پیش
1K