مردم عادت کرده اند انتقاد کنند. خوبی ها را نمی توانند ببینند. ماجرای مردی را شنیدم که از همسرش خواست برایش دو تخم مرغ بپزد، اما یکی را نیمرو و دیگری را آب پز کند. ...

مردم عادت کرده اند انتقاد کنند. خوبی ها را نمی توانند ببینند. ماجرای مردی را شنیدم که از همسرش خواست برایش دو تخم مرغ بپزد، اما یکی را نیمرو و دیگری را آب پز کند. زن نیز همین کار را کرد. مرد وقتی تخم مرغ ها را دید، سرش را ...

۷ روز پیش
12K
نام زیـبـای پـدر با سیم و زر باید نوشت خوب و عـالی با عـیاری معتبر باید نوشت برکت نان و نمک از همـت والای اوست🌺 روز پدر پیشاپیش مبارک#روحت _شاد-پدر_عزیزم😭

نام زیـبـای پـدر با سیم و زر باید نوشت خوب و عـالی با عـیاری معتبر باید نوشت برکت نان و نمک از همـت والای اوست🌺 روز پدر پیشاپیش مبارک#روحت _شاد-پدر_عزیزم😭

۱ هفته پیش
9K
همین امروز آغاز کن با صدای بلند به دنیا اعلام کن که میخواهی از کشمکش ها خلاص شوی و مشتاقی که از طریق لذت زندگی را تجربه کنی

همین امروز آغاز کن با صدای بلند به دنیا اعلام کن که میخواهی از کشمکش ها خلاص شوی و مشتاقی که از طریق لذت زندگی را تجربه کنی

۷ روز پیش
12K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
زنها همیشه دسته گل آب میدهند ... گاهی به کرخه و اروند و گاه به رود نیل #شهید

زنها همیشه دسته گل آب میدهند ... گاهی به کرخه و اروند و گاه به رود نیل #شهید

۷ روز پیش
9K
۷ روز پیش
63
۷ روز پیش
4K
۷ روز پیش
4K
کاش تو بچگیمون میموندیم. بزرگ شدن چ چیزایی ک از ما نگرفت.

کاش تو بچگیمون میموندیم. بزرگ شدن چ چیزایی ک از ما نگرفت.

۷ روز پیش
5K
کاش میشد 😊😊😊😊

کاش میشد 😊😊😊😊

۷ روز پیش
5K
۷ روز پیش
12K
۷ روز پیش
6K
😣😣😣😣

😣😣😣😣

۷ روز پیش
70
۷ روز پیش
6K
💞 💔

💞 💔

۷ روز پیش
14K