ب خودتون خیانت میکنید ....☺

ب خودتون خیانت میکنید ....☺

۱۰ ساعت پیش
3K
گچن خوش گیـــنلر داها گلمـــز منه ....😊

گچن خوش گیـــنلر داها گلمـــز منه ....😊

۱ روز پیش
4K
فقط نباشه...😞💔

فقط نباشه...😞💔

۳ روز پیش
3K
انسان باشیـم...🌌⭐

انسان باشیـم...🌌⭐

۳ روز پیش
3K
#ⓜⓞⓡⓓⓐⓝ....😊

#ⓜⓞⓡⓓⓐⓝ....😊

۴ روز پیش
3K
#سرت میـــاد..............

#سرت میـــاد..............

۴ روز پیش
3K
#Bekhonid...💔

#Bekhonid...💔

۵ روز پیش
3K
خسته شدم...😞💔

خسته شدم...😞💔

۶ روز پیش
3K
من دروغ ڪسیو بـہ روش نمیــارم رفتارمو تغییــر میدم ...💪 ✌

من دروغ ڪسیو بـہ روش نمیــارم رفتارمو تغییــر میدم ...💪 ✌

۷ روز پیش
3K
…

۷ روز پیش
2K
#Refiq....

#Refiq....

۷ روز پیش
2K
😍😉

😍😉

۱ هفته پیش
3K
🍁 🍃 تو گاو بازی جایزه‌ی اول به کسی تعلق میگیره که بهترین جا خالی رو به حمله‌ی گاو بده نه اینکه باهاش درگیر بشه...با گاوهای زندگیتون درگیر نشین...!

🍁 🍃 تو گاو بازی جایزه‌ی اول به کسی تعلق میگیره که بهترین جا خالی رو به حمله‌ی گاو بده نه اینکه باهاش درگیر بشه...با گاوهای زندگیتون درگیر نشین...!

۱ هفته پیش
6K
وووییییے نازی....😍😘😚😘

وووییییے نازی....😍😘😚😘

۱ هفته پیش
4K
Kind people are not idiot,thay just think everyone has a heart inside his chest....☺❤

Kind people are not idiot,thay just think everyone has a heart inside his chest....☺❤

۱ هفته پیش
4K
Π__`__`__Π

Π__`__`__Π

۲ هفته پیش
4K
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺍﯼ، ﺩﺭ ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﯼ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ به دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﺍ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﺵ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﮑﻨﯿﻢ. ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ. ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ...

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺍﯼ، ﺩﺭ ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﯼ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ به دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﺍ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﺵ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﮑﻨﯿﻢ. ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ. ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ، ﻣﻬﻨﺪﺱ یا ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯾﻢ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﮔﺮ، ...

۲ هفته پیش
7K
😋❤

😋❤

۲ هفته پیش
2K
💔😢😭

💔😢😭

۲ هفته پیش
3K
بفـــرمایید😏

بفـــرمایید😏

۲ هفته پیش
3K