بختیاری#😍

بختیاری#😍

۹ دی 1397
148
هنر نقاشی من

هنر نقاشی من

۹ دی 1397
135
😍نقاشی من

😍نقاشی من

۹ دی 1397
153
۹ دی 1397
144
😑

😑

۹ دی 1397
149
راستشو بگو حتی اگه صدات بلرزه ✌

راستشو بگو حتی اگه صدات بلرزه ✌

۹ دی 1397
158
فقر و خلاقیت ✌

فقر و خلاقیت ✌

۹ دی 1397
149
🙂

🙂

۹ دی 1397
138
#قبول کنید#درک کردن آدمها، کار سختی است آدمها دردها و مشکلاتی دارند که هیچکس خبرندارد. اینکه یک نفر کارخوب، یا بدی را انجام می دهد به حال او برمی گردد اینکه دیگران در طول روز ...

#قبول کنید#درک کردن آدمها، کار سختی است آدمها دردها و مشکلاتی دارند که هیچکس خبرندارد. اینکه یک نفر کارخوب، یا بدی را انجام می دهد به حال او برمی گردد اینکه دیگران در طول روز با اوچه رفتاری داشتند، آیاکسی او را برای رفع نیازش کمک کرده، آیاکسی حالش را ...

۹ دی 1397
169
با خودتان خوب تا کنید با خودتان که خوب تا نکُنید روزگار شما را تا میکُنَد می کُنَد توی پاکت و می اندازد توی صندوق پستی ؛ به یک مقصدِ نامعلوم خودت به جان خودت ...

با خودتان خوب تا کنید با خودتان که خوب تا نکُنید روزگار شما را تا میکُنَد می کُنَد توی پاکت و می اندازد توی صندوق پستی ؛ به یک مقصدِ نامعلوم خودت به جان خودت بیفت خودت خودت را بساز خودت مواظبِ خود ت باش... وگرنه دیگران، تو را به ...

۱۰ دی 1397
154
۱۰ دی 1397
156
۱۰ دی 1397
151
خودم کشیدم چطوره؟😍

خودم کشیدم چطوره؟😍

۱۰ دی 1397
144
هنر نقاشی من

هنر نقاشی من

۱۰ دی 1397
166
نقاشی 😊

نقاشی 😊

۱۱ دی 1397
142
نقاشی با خودکار 😉

نقاشی با خودکار 😉

۱۱ دی 1397
190
۱۱ دی 1397
140
نقاشی با خودکار 😉

نقاشی با خودکار 😉

۱۱ دی 1397
193
😎

😎

۱۵ دی 1397
175
استند موبایل و جا مدادی ،خلاقیت من 😎

استند موبایل و جا مدادی ،خلاقیت من 😎

۱۶ دی 1397
239