بختیاری#😍

بختیاری#😍

۹ دی 1397
184
هنر نقاشی من

هنر نقاشی من

۹ دی 1397
177
😍نقاشی من

😍نقاشی من

۹ دی 1397
204
۹ دی 1397
178
😑

😑

۹ دی 1397
183
راستشو بگو حتی اگه صدات بلرزه ✌

راستشو بگو حتی اگه صدات بلرزه ✌

۹ دی 1397
193
فقر و خلاقیت ✌

فقر و خلاقیت ✌

۹ دی 1397
186
🙂

🙂

۹ دی 1397
187
#قبول کنید#درک کردن آدمها، کار سختی است آدمها دردها و مشکلاتی دارند که هیچکس خبرندارد. اینکه یک نفر کارخوب، یا بدی را انجام می دهد به حال او برمی گردد اینکه دیگران در طول روز ...

#قبول کنید#درک کردن آدمها، کار سختی است آدمها دردها و مشکلاتی دارند که هیچکس خبرندارد. اینکه یک نفر کارخوب، یا بدی را انجام می دهد به حال او برمی گردد اینکه دیگران در طول روز با اوچه رفتاری داشتند، آیاکسی او را برای رفع نیازش کمک کرده، آیاکسی حالش را ...

۹ دی 1397
225
با خودتان خوب تا کنید با خودتان که خوب تا نکُنید روزگار شما را تا میکُنَد می کُنَد توی پاکت و می اندازد توی صندوق پستی ؛ به یک مقصدِ نامعلوم خودت به جان خودت ...

با خودتان خوب تا کنید با خودتان که خوب تا نکُنید روزگار شما را تا میکُنَد می کُنَد توی پاکت و می اندازد توی صندوق پستی ؛ به یک مقصدِ نامعلوم خودت به جان خودت بیفت خودت خودت را بساز خودت مواظبِ خود ت باش... وگرنه دیگران، تو را به ...

۱۰ دی 1397
199
۱۰ دی 1397
211
۱۰ دی 1397
205
خودم کشیدم چطوره؟😍

خودم کشیدم چطوره؟😍

۱۰ دی 1397
197
هنر نقاشی من

هنر نقاشی من

۱۰ دی 1397
221
نقاشی 😊

نقاشی 😊

۱۱ دی 1397
201
نقاشی با خودکار 😉

نقاشی با خودکار 😉

۱۱ دی 1397
239
۱۱ دی 1397
191
نقاشی با خودکار 😉

نقاشی با خودکار 😉

۱۱ دی 1397
261
😎

😎

۱۵ دی 1397
217
استند موبایل و جا مدادی ،خلاقیت من 😎

استند موبایل و جا مدادی ،خلاقیت من 😎

۱۶ دی 1397
298