دختر خانوم با توام اینو بخون!!! جذاب بودن به عکس رون ولب واندامتو گذاشتن نیس جذاب بودن به ارایش غلیظ نیست جذاب بودن به پوشیدن ساپورت تنگ نیست که همه چیزت پیدا باشه جذاب بودن ...

دختر خانوم با توام اینو بخون!!! جذاب بودن به عکس رون ولب واندامتو گذاشتن نیس جذاب بودن به ارایش غلیظ نیست جذاب بودن به پوشیدن ساپورت تنگ نیست که همه چیزت پیدا باشه جذاب بودن به مانتو خیلی کوتاه پوشیدن نیست جذاب بودن توی چشم بودن و دیده شدن نیست ...

۴ ساعت پیش
21K
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﺩﺭﺩ ﻣﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﻮﻥ؟ ! ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ ﺭﻧﮕﺖ ﺑﻮﺩ ﻣﺴﺦ ﺑﻮﺩﯼ ﺟﻠﻮﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ : ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯿﻢ ! ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ : ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺁﺯﺍﺩﯼ؟ ! ﺑﻐﻞ ﺩﻭﺳﺖ ...

ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺩﻧﺪ ﺩﺭﺩ ﻣﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﻮﻥ؟ ! ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ ﺭﻧﮕﺖ ﺑﻮﺩ ﻣﺴﺦ ﺑﻮﺩﯼ ﺟﻠﻮﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ : ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯿﻢ ! ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ : ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺁﺯﺍﺩﯼ؟ ! ﺑﻐﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺑﻮﺩﯼ ! ﺑﻪ ﻣﻦ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻓﺤﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﯼ !! . ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ِ ...

۱۰ ساعت پیش
1K
 قدیم ترها برایمان خیلی عجیب بود اگر کسی مانتو اش یک وجب بالاتر از زانو آمده بود دختری که چندبار از محل خاصی عبور می کرد حرف پشت سرش زیاد بود این زمان ها ...

 قدیم ترها برایمان خیلی عجیب بود اگر کسی مانتو اش یک وجب بالاتر از زانو آمده بود دختری که چندبار از محل خاصی عبور می کرد حرف پشت سرش زیاد بود این زمان ها گذشت..! اوایل مد شدن ساپورت،حتی خانمها با چشمانی متعجب به پاهای ساپورت پوشیده خیره میشدند ...

۱ روز پیش
39K
ﻣﻦ ﻫﺎﺷﻤﻢ ! ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺴﺮ، ﭼﻨﺪ ﺩﺧﺘﺮِ… ﺑﯽ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺮﮒ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺭ ﻣُﺮﺩﮔﯽ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺧﻮﺩ ﺷﻨﺎﻭﺭﻡ ﺍﺯ ...

ﻣﻦ ﻫﺎﺷﻤﻢ ! ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺴﺮ، ﭼﻨﺪ ﺩﺧﺘﺮِ… ﺑﯽ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺮﮒ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺭ ﻣُﺮﺩﮔﯽ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺧﻮﺩ ﺷﻨﺎﻭﺭﻡ ﺍﺯ ﺫﺭّﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﯼ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﺗﺎ ﺷﺐ، ﻏﺮﻭﺭ ﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ...

۱ روز پیش
4K
تو رو خدا همتوووون بخونید به کجا داریم میریم؟؟دیگه دختر و پسر و نمیشه از هم تشخیص داد پسره ابرو برداشته شیطوووونی موهاشو بلند کرده رنگ کرده عسلی !هه بینیشم که اصلا نگم بهتره یه ...

تو رو خدا همتوووون بخونید به کجا داریم میریم؟؟دیگه دختر و پسر و نمیشه از هم تشخیص داد پسره ابرو برداشته شیطوووونی موهاشو بلند کرده رنگ کرده عسلی !هه بینیشم که اصلا نگم بهتره یه جوری با ناز حرف میزنه ، خود دخترام نمیتونن اونجوری عشوه بیان یه لباس آستین ...

۲ روز پیش
21K
ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻡ ﺗﯿﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺻﺪ ﺑﻼﺳﺖ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﯾﮏ ﻃﻠﻮﻉ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﺷﻔﺎﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻼﺩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻼﯼ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﻀﺎﯼ ﺗﯿﺮﻩ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻧﮑﺒﺖ ﺍﻧﺪ ...

ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻡ ﺗﯿﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺻﺪ ﺑﻼﺳﺖ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﯾﮏ ﻃﻠﻮﻉ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﺷﻔﺎﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻼﺩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻼﯼ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﻀﺎﯼ ﺗﯿﺮﻩ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻧﮑﺒﺖ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺴﺎﻁ ﻋﯿﺶ ﺍﻗﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﻭﺍﻋﻈﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﺍﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﻠﯿﻎ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ...

۳ روز پیش
4K
زیباترین جمله ای که یه زن میتونه واسه قرص کردن دل مردش بگه اینه👇 👇 👇 حتی اگر دستت از من کوتاه باشد باز هم موهایم را برایت بلند نگه میدارم دریچه ی قلبم را ...

زیباترین جمله ای که یه زن میتونه واسه قرص کردن دل مردش بگه اینه👇 👇 👇 حتی اگر دستت از من کوتاه باشد باز هم موهایم را برایت بلند نگه میدارم دریچه ی قلبم را میبندم مبادا غبار دوست داشتن کسی روی ان بنشیند مثل یک مرد از زنی که ...

۴ روز پیش
6K
خواهر ایوب درونم گاییده شد از بس صبر کردم یه روز خوب بیاد...

خواهر ایوب درونم گاییده شد از بس صبر کردم یه روز خوب بیاد...

۴ روز پیش
3K
یع جوری رفتم تو لاک که با استونم پاک نمیشم!!!

یع جوری رفتم تو لاک که با استونم پاک نمیشم!!!

۷ روز پیش
4K
موابرم تنها بشوم تنها فقط وا سایه خو ساعت تلخ رفتنن چه خوب افهموم غایه خو آدم پوچی مثل مه کجا بریت که جاش بشد با چه زبونی گپ بزنت تا یکی آشناش بشد ای ...

موابرم تنها بشوم تنها فقط وا سایه خو ساعت تلخ رفتنن چه خوب افهموم غایه خو آدم پوچی مثل مه کجا بریت که جاش بشد با چه زبونی گپ بزنت تا یکی آشناش بشد ای دل دگه گولوم مزن مه بیشته گولت ناخورم برگشتن اینی ای سفر دنبال خو بی ...

۱ هفته پیش
5K
وقتی زندان رفتم چشام بسته بود جفت دستام دستبند جایی که باس بدونی برعکس اون بره هاشن که گرگارو میدرن یه دفترهست ازتمامی روزا،دفتری بنام خاطرات حبس که سیاهش میکردم با واژه های درد یه ...

وقتی زندان رفتم چشام بسته بود جفت دستام دستبند جایی که باس بدونی برعکس اون بره هاشن که گرگارو میدرن یه دفترهست ازتمامی روزا،دفتری بنام خاطرات حبس که سیاهش میکردم با واژه های درد یه تراژدی از بندقاتلای شهر یه تراژدی از چشم کور قاضیای خر مأموری که به کمرم ...

۱ هفته پیش
19K
لفظ نیا واس من… ما زبون همو نمی فهمیم! من____الفبای____حروم زادگی نخوندم√دوست داشتنی که به 2تا لایک و کامنت باشع اون دوست داشتن بوی آب کمر میده!!!دلخور نشینا!!!مجازی شده بده بستون،یکی دل میده یکی میلیسه!!! ...

لفظ نیا واس من… ما زبون همو نمی فهمیم! من____الفبای____حروم زادگی نخوندم√دوست داشتنی که به 2تا لایک و کامنت باشع اون دوست داشتن بوی آب کمر میده!!!دلخور نشینا!!!مجازی شده بده بستون،یکی دل میده یکی میلیسه!!! شاشیدم به الکی خوش بودناتــــون...

۱ هفته پیش
6K
مسیری ک داری میری آخرش هیچی نی

مسیری ک داری میری آخرش هیچی نی"دخترای 2سیمکارته و عاشقای چینی"ازلیست مخاطبای شیرین بگیرتا فرهادهای عملی"فقط تاریکی مسیره و یه ملت حشری"ب سلامتی سرباز ک نمیدونه عشقش هنوزم سرپاست"تو خونه مجردی خوابیده رو تختو سرش دعواست.....

۱ هفته پیش
5K
زنی را می شناسم من که شوق بال و پر دارد ولی از بس که پر شور است دو صد بیم از سفر دارد زنی را می شناسم من که در یک گوشه ی خانه ...

زنی را می شناسم من که شوق بال و پر دارد ولی از بس که پر شور است دو صد بیم از سفر دارد زنی را می شناسم من که در یک گوشه ی خانه میان شستن و پختن درون آشپزخانه سرود عشق می خواند نگاهش ساده و تنهاست صدایش ...

۱ هفته پیش
34K
دخــــــتر جــــون وَقـــْــتـے یہ بــَچــِّــہ ســــوسولُ انتِخـــــاٰبْ میـــــکُنے کــــہ پُشــــــــــتِ مــــــاٰشینِ بـابــاشـــــِـــہ... دِلــــِــــــشْ بہ کـــــاٰرتِ عاٰبرْ بانکِ بــــــاٰبــــــــاٰشْ گــــــــَرمـــِہ...انـــــْتــــــِــظاٰرِ

دخــــــتر جــــون وَقـــْــتـے یہ بــَچــِّــہ ســــوسولُ انتِخـــــاٰبْ میـــــکُنے کــــہ پُشــــــــــتِ مــــــاٰشینِ بـابــاشـــــِـــہ... دِلــــِــــــشْ بہ کـــــاٰرتِ عاٰبرْ بانکِ بــــــاٰبــــــــاٰشْ گــــــــَرمـــِہ...انـــــْتــــــِــظاٰرِ " مــــــــَـــردونِگــے " اَزَشْ نـــــَـداٰشتِـہ بـــاٰش!بَعـــــْــــــدْ نــــَــــــیاٰ ایــــــــْـــنجا... چس نـــــــــاٰلِــه کن ک از "مــَــــــــــــرْداٰ مُتِنــــَـفّـِــرــــے اون مـــــرد نیســـــت گــــــلم ناناز مــــامانیــــــــه

۱ هفته پیش
5K
به بعضیا باس گفت،همین دم ودسگاهتم حراج کن تو از مردونگی فقط اداشو داری!

به بعضیا باس گفت،همین دم ودسگاهتم حراج کن تو از مردونگی فقط اداشو داری!

۲ هفته پیش
6K
مهمترین سایزی که آدم باید بدونه سایز دهنشه نه سایز آالتش!!!

مهمترین سایزی که آدم باید بدونه سایز دهنشه نه سایز آالتش!!!

۲ هفته پیش
4K
ﻣﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﮔﺮﮔﻨـــﺎﻣﻪ ﻡ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ تلاوﺕ ﺁﯾﻪ ﯼ ﯾَـﺄﺱ ﻣﯿﺸﯿﻨﻢ، ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﯾﺎﻡ ﺑـِﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺳﺨﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﺁﺳــــﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺩﻩ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﻣﻦ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻢ ﺭﻓﯿﻖ ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﻡ ﻭ ﺗـَـﺶ ...

ﻣﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﮔﺮﮔﻨـــﺎﻣﻪ ﻡ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ تلاوﺕ ﺁﯾﻪ ﯼ ﯾَـﺄﺱ ﻣﯿﺸﯿﻨﻢ، ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﯾﺎﻡ ﺑـِﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺳﺨﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﺁﺳــــﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺩﻩ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﻣﻦ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻢ ﺭﻓﯿﻖ ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﻡ ﻭ ﺗـَـﺶ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﺯﻧﺠﯿﺮﯼ ﺷﻢ؟ ﻫﺮﭼﯽ ﻣﯿﮕﻢ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯽ ﻣﻐﺰ ﺳﯿﺨﯽ ﭼﻨﺪ؟- ...

۲ هفته پیش
6K
اوسڪــُڸ چـــی زدے که فک مـــــیکنی 2ماه رل زدن تـــو فضـــای مـــجازی با یه نـــفر اونـم توو ایـــــن ســـڹ و ســـــال به ازدواج ختــم میـشه؟ اینجا اگه می خوای غُــرورتو بیـــخودے نبــــازے بگـو گور پدر ...

اوسڪــُڸ چـــی زدے که فک مـــــیکنی 2ماه رل زدن تـــو فضـــای مـــجازی با یه نـــفر اونـم توو ایـــــن ســـڹ و ســـــال به ازدواج ختــم میـشه؟ اینجا اگه می خوای غُــرورتو بیـــخودے نبــــازے بگـو گور پدر عـِشقــاے مجـــازے...

۳ هفته پیش
6K
بعضیام اینقد هولن ولشون کنی به سگ ماده هم میگن خانومم...

بعضیام اینقد هولن ولشون کنی به سگ ماده هم میگن خانومم...

۳ هفته پیش
4K