دســتانِ تـــــو بــرای زمســتــانِ ســـــــــــــرد مـــــا مثـل اجـاقِ خـــانـــــــــــهٔ مـــــادر بـــزرگــــ بـــــود ای ڪـاش غــروبِ جـمــعــهٔ آن سـال سـخـت و سـرد پـایــان نـــداشـــت اول صبــحــی ڪـــه عـیــد بـــود از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* ...

دســتانِ تـــــو بــرای زمســتــانِ ســـــــــــــرد مـــــا مثـل اجـاقِ خـــانـــــــــــهٔ مـــــادر بـــزرگــــ بـــــود ای ڪـاش غــروبِ جـمــعــهٔ آن سـال سـخـت و سـرد پـایــان نـــداشـــت اول صبــحــی ڪـــه عـیــد بـــود از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monligh...

۸ ساعت پیش
4K
گیس میبافی ومن به نگاہ مغز پسته ای ات چشم میدوزم ڪه روبرویم نشسته ای ومیخندی وهمه چیز را پیش میڪشی غیر از خودت ڪه میدانی اگر به صورت گندمی ات لب بزنم آدم میشوم ...

گیس میبافی ومن به نگاہ مغز پسته ای ات چشم میدوزم ڪه روبرویم نشسته ای ومیخندی وهمه چیز را پیش میڪشی غیر از خودت ڪه میدانی اگر به صورت گندمی ات لب بزنم آدم میشوم از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://telegram.me/monligh...

۸ ساعت پیش
2K
۳ روز پیش
9K
۲ روز پیش
5K
۸ ساعت پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
خوابی پر از آرامش براتون آرزو مندم دوستان شرمنده من کم میام ویس ...ممنون از بودن ارزشمندتون

خوابی پر از آرامش براتون آرزو مندم دوستان شرمنده من کم میام ویس ...ممنون از بودن ارزشمندتون

۴ روز پیش
7K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۱۰ ساعت پیش
3K
۷ ساعت پیش
475
۷ ساعت پیش
454
۷ ساعت پیش
437