♏ÂĦ$Â✌️

AsSoO

آدم هایِ سالم ، برای خودشان و دیگران ، ارزش قائلند ...
آدم هایِ سالم ، توهین نمی کنند !!!

۷ ساعت پیش
243
دلم خیلی برات تنگ شده بهترین دوستم😔💔 تو رو خدا برگرد دوباره💔😔 @RoZaBaNo

دلم خیلی برات تنگ شده بهترین دوستم😔💔 تو رو خدا برگرد دوباره💔😔 @RoZaBaNo

۱۲ ساعت پیش
2K
۱۲ ساعت پیش
2K
۱۲ ساعت پیش
2K
۱۲ ساعت پیش
2K
۱۲ ساعت پیش
2K
شنا کردن در رودخانه... یه روز خاطره انگیز

شنا کردن در رودخانه... یه روز خاطره انگیز

۸ ساعت پیش
5K
۸ ساعت پیش
6K
دختری که مو هاش فرفری باشه صد هیچ از بقیه جلو تره کی مو هاش فرفریه

دختری که مو هاش فرفری باشه صد هیچ از بقیه جلو تره کی مو هاش فرفریه

۸ ساعت پیش
6K
۸ ساعت پیش
7K
۸ ساعت پیش
8K
۸ ساعت پیش
10K
۸ ساعت پیش
10K
۸ ساعت پیش
10K
۸ ساعت پیش
10K
محمدمهدی... یه روز خاطره انگیز کنار رودخانه

محمدمهدی... یه روز خاطره انگیز کنار رودخانه

۸ ساعت پیش
5K
۸ ساعت پیش
2K
۸ ساعت پیش
3K
۸ ساعت پیش
2K
۸ ساعت پیش
2K