#جنگ واسع اونی ک #طعمس میشع بد

#جنگ واسع اونی ک #طعمس میشع بد

۶ روز پیش
5K
#تکرارنمیشود

#تکرارنمیشود

۱ هفته پیش
3K
#خوب.

#خوب.

۲ هفته پیش
2K
#refeghat

#refeghat

۲ هفته پیش
1K
بی مخاطب #love

بی مخاطب #love

۳ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
3K
زنده باد نامردان متحد

زنده باد نامردان متحد

۱۸ اسفند 1398
2K
۱۷ اسفند 1398
3K
والا با ای نوناشون ی مش سوسولی ادای زندگی کردن میکنن

والا با ای نوناشون ی مش سوسولی ادای زندگی کردن میکنن

۱۴ اسفند 1398
4K
۱۳ اسفند 1398
4K
۱۳ اسفند 1398
4K
۱۲ اسفند 1398
5K
۳ اسفند 1398
3K
۳۰ بهمن 1398
2K
۲۹ بهمن 1398
3K
۲۸ بهمن 1398
3K
۲۸ بهمن 1398
3K
۲۷ بهمن 1398
3K
#جنگل سوخته را وعده باران ندهید

#جنگل سوخته را وعده باران ندهید

۴ بهمن 1398
4K
ﺑــﻪ ﺑــﻌـــ ــــــﻀـــﯿﺎ ﺑــﺎیدﮔﻔـــ ـــــ ـــــﺖ ﺍنقـــــ ـــــــدر رﻭﺯﺍ ﺯﻭﺩ ﻣــــــ ــــﯿﮕﺬﺭﻩ ﻧﻔﻬﻤــــــــــ ــــــﯿﺪﯾـــﻢ ﺗـــــــ ــــــﻮ ﮐـــﯽ ﻭﺍﺳــــــــ ــــــــــــﻪ ﻣــــ ــ ــﺎ ﺁﺩﻡ ﺷــ ـــــ ـــﺪﯼ

ﺑــﻪ ﺑــﻌـــ ــــــﻀـــﯿﺎ ﺑــﺎیدﮔﻔـــ ـــــ ـــــﺖ ﺍنقـــــ ـــــــدر رﻭﺯﺍ ﺯﻭﺩ ﻣــــــ ــــﯿﮕﺬﺭﻩ ﻧﻔﻬﻤــــــــــ ــــــﯿﺪﯾـــﻢ ﺗـــــــ ــــــﻮ ﮐـــﯽ ﻭﺍﺳــــــــ ــــــــــــﻪ ﻣــــ ــ ــﺎ ﺁﺩﻡ ﺷــ ـــــ ـــﺪﯼ

۳۰ آذر 1398
4K