Atefee19

Atefee19

#ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﺍﺳـت
ﮐﻪ ﺑﯿﺸـــﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ #ﺗــــــــــﻮ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫــــد

ﺑﯿﺸـــــﺘﺮ ﺍﺯ #ﺗــــــــﻮ ﻫﯿـــــــــــﭻ ﻧﺨﻮﺍﻫـــﺪ

#ﺗــــــــــﻮ
ﺑﺮﺍﯾــــﺶ تــــمام ﺯﻧﺪﮔـــــﯽ ﺑﺎﺷـــــﯽ...

این حساب کاربری خصوصی میباشد