آیدین

Aydin.yp80

کوروش کبیر بنیانگذار نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود که به مدت سی سال در بین سال های ۵۵۹_۵۲۹ پیش از میلاد مسیح در برخی نواحی گسترده آسیا حکمرانی کرد کوروش که در استوانه خود که در بابل کشف شده خودش را فرزند کمبوجیه شاه بزرگ انشان ، نواده کوروش شاه بزرگ شاهان ،نواده چیش پیش از خاندانی که همیشه پادشاه بوده است معرفی می‌کند به گفته هرودوت کوروش نسب پادشاهان داشته و بجز کتسیاس دیگر نویسندگان یونانی ، ماندانا دختر آستیاگ را مادر کوروش دانسته اند و گزارش داده اند که کوروش حاصل ازدواج کمبوجیه یکم و ماندانا بوده است برخی مورخان امروزی این روایت را معتبر میدانند اما برخی دیگر اعتقاد دارند که این روایت ریسه ای سیاسی داشته است و هدفش این بوده که بنیانگذاری شاهنشاهی هخامنشی، تا مردی نیمه مادی بسازد تا مادها را با فرمانروایی پارس ها آشتی سازد و اصولا رابطه ای بین کوروش و ماندانا قائل نیستند و آن را افسانه می پندارند.
سال های نخستین زندگی کوروش روایت های مختلفی دارد.
هرودوت در مورد دستیابی کوروش به قدرت چهار داستان نقل میکند ولی فقط یکی از آنها را معتبر میداند طبق نظر کسنوفون از سده چهارم تا سده پنجم پیش از میلاد مسیح سلسله داستان هایی متفاوت درباره کوروش نقل می شده است.
کوروش ابتدا به ایشتوویگو شاه ماد به جنگ برخاست و سپس به حکومت ماد در هگمتانه یورش برد و با کمک هایی که از درون سپاه ماد به او شد هگمتانه را فتح کرد سپس کرزوس شاه لیدیه را شکست داد و به سوی سارد لشکر کشید و پس از دوهفته شهر سارد به دستان لشکر ایران افتاد کوروش فتح دیگر کشور های آسیای صغیر را به سایر فرماندهان خود سپرد و خود به اکباتان بازگشت و به سوی پارت ، زذنگ ، هرات ، خوارزم ، باختر ، سغد ، گندار ، ثه تگوش ، و ازخواتیش لشکر کشید.
جزئیات این جنگ ها در تاریخ ثبت نشده است و اطلاعات کمی در دسترس است. در بهار ۵۳۹ پیش از میلاد کوروش کبیر آهنگ تسخیر بابل را کرد و بدون خون و خونریزی آنجا را فتح کرد که این فتح را یکی از فرماندهان کوروش به نام گنوبروه در شب جشن سال نو انجام شد هفده روز پس از سقوط بابل در روز ۲۹ اکتبر ۵۳۹ قبل از میلاد خود کوروش وارد پایتخت شد.
تصرف بابل نقطه عطفی بود برای امپراطوری بزرگی در آسیای غربی و مرکزی شد و زمینه بازگشت یهودیان تبعیدی به سرزمینشان اسرائیل(کنعان)
فراهم کرد کوروش همچنین دستور داد پرستشگاه اورشیلم را بازسازی کنند و اشیای طلایی و نقره ای را که نیوکدنصر شاه بابل از اورشیلم ربوده بود به یهودیان تحویل داد. پس از شکست نبونعید و تصرف بابل نوشته شده و به منزله سند و شواهد تاریخی پر ارزشی است.در سال ۱۹۷۱ میلادی سازمان ملل متحد استوانه کوروش را به همه زبان های رسمی سازمان منتشر کرده و بدلی از این استوانه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک قرار داده است.
هرودوت گزارش میدهد که کوروش کبیر در جنگ با استاگها کشته شده اما مورخان جدید این دیدگاه را رد میکنند و معتقد اند که داستان هرودوت ساختگی است. تنها منبع موثق کهنی که به مرگ کوروش اشاره میکند دو اوح و سند گلی یافت شده در بابل است که نخستین آن مربوط به ۱۲ اوت ۵۳۰ پیش از میلاد است که تاریخ آن نهمین سال کوروش شاه ، شاه کشورها را نشان میدهد. سند دوم که مربوط به ۳۱ اوت ۵۳۰ پیش از میلاد است این دوریند که اهمیت چندانی ندارد این را بیان میکند که کوروش کبیر در واقع بین ۱۲-۳۱ اوت در گذاشته است که یا حداقل خبر مرگ وی بر تخت نشینی کمبوجیه در این تاریخ به بابل رسیده است.
پیش از سال ۵۵۰ قبل از میلاد پارس ها نقش بسزایی در تحولات دنیا بازی نمی کردند اما در این سال ها و پیروزی ها و فتوحات کوروش بر سلاطین همسایه آغاز گردید. کوروش یک نظامی نابغه بود بطوری که بین سال های ۵۳۹_۵۵۰ میلاد به فرماندهی لشکریانش پیروزی های متعددی کسب نمود گستردگی حکومت کوروش تا سال ۵۳۹ پیش از میلاد از شرق و رود سند هندوستان و از غرب آناتولی بود این قلمرو حکومتی ۳۲۰۰ کیلومتر طول داشت.
کوروش فقط یک فاتح و مدیر بزرگدنبود بلکه در ذهن مردم پارسی او همان جایگاهی داشت که رومولوس و رموس برای رومی ها و موسی در بین بنی اسرائیل داشت. هیچ شکی نیست که حماسه کوروش کبیر ابتدا در میان پارسی ها به رشد برخاست و اکنون در میان یونانیان درک شده است.
ابهت کوروش در میان مردم پارسی وجود داشت و به یونانیان هم منتقل گردید و این اتفاقی نیست که کنسوفون کوروش را به عنوان امپراطوری آرمانی نامید او می خواست برای تدریس های پندهای آرمانی خویش به شنوندگان یونانی اش به کوروس توصل گردد بطور کلی نقش کوروش در طول تاریخ به عنوان مردی بزرگ که بنیانگذار امپراطوری بود باقی ماند. کوروش نه تنها نابغه بلکه هدایتگری بود که امپراطوری بزرگ را بنیان گذاشت.
بلکه بنیانگذار فرهنگ و تمدن شهری هخامنشی بود.
کوروش کبیر در نزد بابلیان برگزیده مردوک ، در بین یهودیان مسح شده خداوند بود و بنظر نمیرسد که مادها او را سروری بیگانه بپندارند.
هرودوت میگوید که پارسیان از کوروش کبیر همچون مانند یک پدر سخن می گفتند. زیرا وی مهربان بود و از آنچه برای پارس ها نیکو بود کوتاهی نمیکرد.
هرودوت میگوید در کنار اینها کوروش کبیر مردی زود خشم بود.
داندامایاف میگوید:«کوروش محبوب ترین شاه پارس و بنیانگذار امپراطوری جهانی بود.»
کوروش کبیر همچنین به سنت و ادیان کشور های فتح شده بسیار احترام قائل بود.
والتر هینتس میگوید:« کوروش سه امپراطوری را ساقط کرد ؛ لیدیه ، ماد و بابل‌. آیندگان فراموش نکردند که کوروش کبیر هیچ کدام از فرمانروای امپراطوری های فتح شده را نکست و آنها را تبعید کرد که این در دوران جهام باستان یک رفتار بی سابقه بود و برای آنان زندگی شاهانه فراهم کرد.
کوروش اولین هنرستان فنی و حرفه ای را در ایران ساخت.
کوروش کبیر شاه شاهان میگوید :« از سه آهنگ میهراسم ، صدای گریه کودکی از بی مادری، صدای گریه عاشقی از جدایی وذصدای گریه مجرمی از بیگناهی»
کوروش کبیر تنها پادشاه تاریخ بشریت است که حقوق بشر را مطرح کرد.

۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
5K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K