آیلار

Aylar

گاهی بی دست ها ، غوغا می کنند....
السلام علیک یا ابالفضل العباس علیه السلام
یک عصر پر از آرامش یک دل شاد و بی غصہ یک زندگی آروم و عاشقانہ و یک دعای خیر از ته دل نصیب لحظه هاتون عصر شنبہ تون شاد و پر از یهویی های ...

یک عصر پر از آرامش یک دل شاد و بی غصہ یک زندگی آروم و عاشقانہ و یک دعای خیر از ته دل نصیب لحظه هاتون عصر شنبہ تون شاد و پر از یهویی های قشنگ🌸

۹ ساعت پیش
3K
جمعه؛ گاهی شبیهِ دفترچه‌ی خاطراتی‌ست که هر بار، گوشه‌ای لم می‌دهی و ورقش می‌زنی. و چه می‌چسبد مرورِ خاطراتِ کودکی و آخرِ هفته‌هایی که در سهل انگاریِ کودکانه گذشت! کودکی‌هایی که در هوایِ نابِ خانه‌ی ...

جمعه؛ گاهی شبیهِ دفترچه‌ی خاطراتی‌ست که هر بار، گوشه‌ای لم می‌دهی و ورقش می‌زنی. و چه می‌چسبد مرورِ خاطراتِ کودکی و آخرِ هفته‌هایی که در سهل انگاریِ کودکانه گذشت! کودکی‌هایی که در هوایِ نابِ خانه‌ی پدری سپری شد، و شیطنت‌هایی که در دلِ کوچه‌هایِ خاکی و پر از خاطره، جا ...

۹ ساعت پیش
5K
۹ ساعت پیش
11K
۹ ساعت پیش
10K
۹ ساعت پیش
10K
۹ ساعت پیش
4K
۹ ساعت پیش
4K
۹ ساعت پیش
10K
۹ ساعت پیش
10K
۹ ساعت پیش
10K
۹ ساعت پیش
4K
۹ ساعت پیش
4K
۹ ساعت پیش
4K
۹ ساعت پیش
9K
۹ ساعت پیش
9K
۹ ساعت پیش
9K
۹ ساعت پیش
4K
۹ ساعت پیش
4K
۹ ساعت پیش
3K
۹ ساعت پیش
3K