من کل زندگیم توی شب گزشت همش تاریکیو تاریکی ..!

من کل زندگیم توی شب گزشت همش تاریکیو تاریکی ..!

۱ هفته پیش
3K
من بـع مرگی می اندیشم کـع زندگی میبخشد !☡

من بـع مرگی می اندیشم کـع زندگی میبخشد !☡

۲ هفته پیش
2K
روزگار ᵐᶤᵍᶻᵃʳᵉ ورق ᵐᶤᵏʰᵒʳᵉ..!:)🥀 قلبـᵐᵃ میشکنه ᵗᵃʳᵃᵏ میخوره..!:)🚬 یڪیѕᵃˡᵃᵐᵃᵗᶤ عشق ᵃʳᵃᵍʰ میخوره..!:)🥂 اᵉѕʰᵍʰ زیر ʸᵉᵏᶤ دیگه ᵃʳᵃᵍʰ میکنع..!🖇

روزگار ᵐᶤᵍᶻᵃʳᵉ ورق ᵐᶤᵏʰᵒʳᵉ..!:)🥀 قلبـᵐᵃ میشکنه ᵗᵃʳᵃᵏ میخوره..!:)🚬 یڪیѕᵃˡᵃᵐᵃᵗᶤ عشق ᵃʳᵃᵍʰ میخوره..!:)🥂 اᵉѕʰᵍʰ زیر ʸᵉᵏᶤ دیگه ᵃʳᵃᵍʰ میکنع..!🖇

۲ هفته پیش
4K
من‌با‌نگام‌حرفامو‌زدم‌چشات‌کَر‌بودن!:))🤕💔

من‌با‌نگام‌حرفامو‌زدم‌چشات‌کَر‌بودن!:))🤕💔

۲ هفته پیش
1K
هَمیشِه‌تو‌زِندِگی‌هَمِع‌چی‌تَلخ‌تَر‌و‌تَرسناک‌تَر‌از‌اون‌چیزیه‌کِه ‌بِتونی‌تَصَوُرِش‌‌کنی:)!〈🙇🏿‍♂͜͡🔭〉

هَمیشِه‌تو‌زِندِگی‌هَمِع‌چی‌تَلخ‌تَر‌و‌تَرسناک‌تَر‌از‌اون‌چیزیه‌کِه ‌بِتونی‌تَصَوُرِش‌‌کنی:)!〈🙇🏿‍♂͜͡🔭〉

۲ هفته پیش
1K
ـ نَہ‌رفدی‌اَز‌قَلبَم‌ 🙂 💔 ـ نَہ‌کَم‌شُدی‌عَز‌دردَم‌☹ 🚬 ـ نَہ‌مُردم‌اَزدوریت😿 👐 ـ نَہ‌زِندگی‌کَردَم:)

ـ نَہ‌رفدی‌اَز‌قَلبَم‌ 🙂 💔 ـ نَہ‌کَم‌شُدی‌عَز‌دردَم‌☹ 🚬 ـ نَہ‌مُردم‌اَزدوریت😿 👐 ـ نَہ‌زِندگی‌کَردَم:)

۳ هفته پیش
14K