از زلزله و عشق خبر کس ندهد آن لحظه خبر شوی که ویران شده ای

از زلزله و عشق خبر کس ندهد آن لحظه خبر شوی که ویران شده ای

۲۳ آبان 1396
7K
o-

o-

۲۳ آبان 1396
7K
کرد ها تمام مرگ هارا تجربه کرده اند مرگ با گلوله مرگ با اعدام مرگ دسته جمعی مرگ با سر بریده شدن مرگ با سرما مرگ با گرسنگی اما هرگز از ترس نمردند

کرد ها تمام مرگ هارا تجربه کرده اند مرگ با گلوله مرگ با اعدام مرگ دسته جمعی مرگ با سر بریده شدن مرگ با سرما مرگ با گرسنگی اما هرگز از ترس نمردند

۲۳ آبان 1396
6K
خبر زلزله پیچید خدایا کافیست حق دل پاک ترین مردم دنیا این نیست مادران وطنم غصه فراوان دارند ای خدا حکمت این زلزله ها دیگر چیست

خبر زلزله پیچید خدایا کافیست حق دل پاک ترین مردم دنیا این نیست مادران وطنم غصه فراوان دارند ای خدا حکمت این زلزله ها دیگر چیست

۲۳ آبان 1396
8K
قلب کرمانشاه نه قلب ایران لرزید....

قلب کرمانشاه نه قلب ایران لرزید....

۲۳ آبان 1396
6K
کرمانشاه تسلیت نمیخواهد کمک میخواهد.........):

کرمانشاه تسلیت نمیخواهد کمک میخواهد.........):

۲۳ آبان 1396
6K
تسلیت ایران من.......

تسلیت ایران من.......

۲۳ آبان 1396
6K
شعر نوشتن بلد نیستی شعر خواندن نمیدانی کمی راه برو بخند مو پریشان کن شعر شدن که بلدی

شعر نوشتن بلد نیستی شعر خواندن نمیدانی کمی راه برو بخند مو پریشان کن شعر شدن که بلدی

۲۰ آبان 1396
7K
من مملو از خیال او او خالی از خیال من

من مملو از خیال او او خالی از خیال من

۲۰ آبان 1396
6K
ساعت از نیمه شب شرعی امشب رد شد من کجا،خواب کجا،چون خبرت نیست مرا

ساعت از نیمه شب شرعی امشب رد شد من کجا،خواب کجا،چون خبرت نیست مرا

۲۰ آبان 1396
6K
دل من هرچه غلط بود فراوان کردی...

دل من هرچه غلط بود فراوان کردی...

۲۰ آبان 1396
5K
لب را هنر خنده بیاموز وگرنه گریاندن یک جمع پریشان هنری نیست...

لب را هنر خنده بیاموز وگرنه گریاندن یک جمع پریشان هنری نیست...

۲۰ آبان 1396
5K
صبر کن این تمام حرفم نیست تو نباید دعای من باشی از خدا خواستم موافق بود میتوانی خدای من باشی

صبر کن این تمام حرفم نیست تو نباید دعای من باشی از خدا خواستم موافق بود میتوانی خدای من باشی

۲۰ آبان 1396
5K
سیب ملسی میچینمت یک روز تعجب نکن من دختر حوا ام

سیب ملسی میچینمت یک روز تعجب نکن من دختر حوا ام

۲۰ آبان 1396
5K
اگه زنی در کار نباشد عشقی هم در کار نیست شکسپیر و حافظ و رومِئو و ژولیت و شیرین و فرهاد ول معطلند... اگه روزی زنها بخواهند از اینجا برند تقریبا همه ی ادبیات و ...

اگه زنی در کار نباشد عشقی هم در کار نیست شکسپیر و حافظ و رومِئو و ژولیت و شیرین و فرهاد ول معطلند... اگه روزی زنها بخواهند از اینجا برند تقریبا همه ی ادبیات و سینما و هنر دنیا را باید با خودشون ببرند... اما اگه قرار باشه مردها برند ...

۱۹ آبان 1396
10K
راز شعرم همه در نرگس مستانه ی توست....

راز شعرم همه در نرگس مستانه ی توست....

۱۹ آبان 1396
11K
من به جا ماندن از این قافله عادت دارم....

من به جا ماندن از این قافله عادت دارم....

۱۹ آبان 1396
9K
دلم به سلامی خوش است که جوابش واجب است السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان

دلم به سلامی خوش است که جوابش واجب است السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان

۱۹ آبان 1396
8K
تو نشسته درمقابل من و صد خیال باطل که به عالم تخیل به که اتصال داری...

تو نشسته درمقابل من و صد خیال باطل که به عالم تخیل به که اتصال داری...

۱۳ آبان 1396
7K
گاهی مینویسم برای دل خودم برای او که مرا روزی پیدا خواهد کرد و عاقبت نیمه من خواهد شد شعر هایم را مانند چراغی در گوشه گوشه ی شهر اویزان میکنم تا مرا گم نکند.....

گاهی مینویسم برای دل خودم برای او که مرا روزی پیدا خواهد کرد و عاقبت نیمه من خواهد شد شعر هایم را مانند چراغی در گوشه گوشه ی شهر اویزان میکنم تا مرا گم نکند.....

۱۳ آبان 1396
8K