از زلزله و عشق خبر کس ندهد آن لحظه خبر شوی که ویران شده ای

از زلزله و عشق خبر کس ندهد آن لحظه خبر شوی که ویران شده ای

۴ روز پیش
4K
o-

o-

۴ روز پیش
3K
کرد ها تمام مرگ هارا تجربه کرده اند مرگ با گلوله مرگ با اعدام مرگ دسته جمعی مرگ با سر بریده شدن مرگ با سرما مرگ با گرسنگی اما هرگز از ترس نمردند

کرد ها تمام مرگ هارا تجربه کرده اند مرگ با گلوله مرگ با اعدام مرگ دسته جمعی مرگ با سر بریده شدن مرگ با سرما مرگ با گرسنگی اما هرگز از ترس نمردند

۴ روز پیش
3K
خبر زلزله پیچید خدایا کافیست حق دل پاک ترین مردم دنیا این نیست مادران وطنم غصه فراوان دارند ای خدا حکمت این زلزله ها دیگر چیست

خبر زلزله پیچید خدایا کافیست حق دل پاک ترین مردم دنیا این نیست مادران وطنم غصه فراوان دارند ای خدا حکمت این زلزله ها دیگر چیست

۴ روز پیش
4K
قلب کرمانشاه نه قلب ایران لرزید....

قلب کرمانشاه نه قلب ایران لرزید....

۴ روز پیش
3K
کرمانشاه تسلیت نمیخواهد کمک میخواهد.........):

کرمانشاه تسلیت نمیخواهد کمک میخواهد.........):

۴ روز پیش
3K
تسلیت ایران من.......

تسلیت ایران من.......

۴ روز پیش
3K
شعر نوشتن بلد نیستی شعر خواندن نمیدانی کمی راه برو بخند مو پریشان کن شعر شدن که بلدی

شعر نوشتن بلد نیستی شعر خواندن نمیدانی کمی راه برو بخند مو پریشان کن شعر شدن که بلدی

۷ روز پیش
3K
من مملو از خیال او او خالی از خیال من

من مملو از خیال او او خالی از خیال من

۷ روز پیش
3K
ساعت از نیمه شب شرعی امشب رد شد من کجا،خواب کجا،چون خبرت نیست مرا

ساعت از نیمه شب شرعی امشب رد شد من کجا،خواب کجا،چون خبرت نیست مرا

۷ روز پیش
2K
دل من هرچه غلط بود فراوان کردی...

دل من هرچه غلط بود فراوان کردی...

۷ روز پیش
2K
لب را هنر خنده بیاموز وگرنه گریاندن یک جمع پریشان هنری نیست...

لب را هنر خنده بیاموز وگرنه گریاندن یک جمع پریشان هنری نیست...

۷ روز پیش
2K
صبر کن این تمام حرفم نیست تو نباید دعای من باشی از خدا خواستم موافق بود میتوانی خدای من باشی

صبر کن این تمام حرفم نیست تو نباید دعای من باشی از خدا خواستم موافق بود میتوانی خدای من باشی

۷ روز پیش
2K
سیب ملسی میچینمت یک روز تعجب نکن من دختر حوا ام

سیب ملسی میچینمت یک روز تعجب نکن من دختر حوا ام

۷ روز پیش
2K
اگه زنی در کار نباشد عشقی هم در کار نیست شکسپیر و حافظ و رومِئو و ژولیت و شیرین و فرهاد ول معطلند... اگه روزی زنها بخواهند از اینجا برند تقریبا همه ی ادبیات و ...

اگه زنی در کار نباشد عشقی هم در کار نیست شکسپیر و حافظ و رومِئو و ژولیت و شیرین و فرهاد ول معطلند... اگه روزی زنها بخواهند از اینجا برند تقریبا همه ی ادبیات و سینما و هنر دنیا را باید با خودشون ببرند... اما اگه قرار باشه مردها برند ...

۱ هفته پیش
7K
راز شعرم همه در نرگس مستانه ی توست....

راز شعرم همه در نرگس مستانه ی توست....

۱ هفته پیش
7K
من به جا ماندن از این قافله عادت دارم....

من به جا ماندن از این قافله عادت دارم....

۱ هفته پیش
6K
دلم به سلامی خوش است که جوابش واجب است السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان

دلم به سلامی خوش است که جوابش واجب است السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان

۱ هفته پیش
5K
تو نشسته درمقابل من و صد خیال باطل که به عالم تخیل به که اتصال داری...

تو نشسته درمقابل من و صد خیال باطل که به عالم تخیل به که اتصال داری...

۲ هفته پیش
4K
گاهی مینویسم برای دل خودم برای او که مرا روزی پیدا خواهد کرد و عاقبت نیمه من خواهد شد شعر هایم را مانند چراغی در گوشه گوشه ی شهر اویزان میکنم تا مرا گم نکند.....

گاهی مینویسم برای دل خودم برای او که مرا روزی پیدا خواهد کرد و عاقبت نیمه من خواهد شد شعر هایم را مانند چراغی در گوشه گوشه ی شهر اویزان میکنم تا مرا گم نکند.....

۲ هفته پیش
5K