باران***

Baran33

ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﯽ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﺁﻝِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ، ‏«ﻭ ﻋﺠّﻞ ﻓﺮﺟﻬﻢ‏» ﻭﺍﻟﻌﻦ ﺍﻋﺪﺍﺋﻬﻢ .
دنبال کنید دنبال.

افراد موفق همیشه دنبال فرصتهایی برای کمک به دیگرانند. افراد ناموفق همیشه می پرسند : چی به من میرسه!؟😳

افراد موفق همیشه دنبال فرصتهایی برای کمک به دیگرانند. افراد ناموفق همیشه می پرسند : چی به من میرسه!؟😳

۲۱ بهمن 1396
5K
از آهسته حرکت کردن نترس از هرگز حرکت نکردن بیزار باش حرکت کن ولو به کندی...!

از آهسته حرکت کردن نترس از هرگز حرکت نکردن بیزار باش حرکت کن ولو به کندی...!

۲۱ بهمن 1396
5K
گفت: محبت کن، راه دوری نمی رود. گفتم: برعکس، محبت همه جا می رود، از زمین تا آسمان، از دل به دل، حتّی تا پیش خدا هم می رود.

گفت: محبت کن، راه دوری نمی رود. گفتم: برعکس، محبت همه جا می رود، از زمین تا آسمان، از دل به دل، حتّی تا پیش خدا هم می رود.

۲۱ بهمن 1396
4K
۲۶ آذر 1396
7K
۲۶ آذر 1396
7K
۲۶ آذر 1396
7K
۲۶ آذر 1396
7K
۲۶ آذر 1396
6K
۲۶ آذر 1396
6K
۲۶ آذر 1396
6K
۲۶ آذر 1396
6K
۲۶ آذر 1396
5K
۲۶ آذر 1396
5K
۲۵ آذر 1396
8K
۲۵ آذر 1396
8K
۲۵ آذر 1396
8K
۲۵ آذر 1396
8K
۲۵ آذر 1396
8K
۲۵ آذر 1396
8K
۲۵ آذر 1396
8K