۴ اسفند 1396
4K
عشقِ مامانشِ😍😍😍

عشقِ مامانشِ😍😍😍

۷ بهمن 1396
6K
۲۳ دی 1396
6K
۳۰ مرداد 1396
4K
۳۰ مرداد 1396
4K
۳۰ مرداد 1396
4K
۲۴ مرداد 1396
5K
۲۴ مرداد 1396
5K
۲۴ مرداد 1396
5K
۱۴ مرداد 1396
1K
۱۴ مرداد 1396
1K
۱۴ مرداد 1396
1K
۱۴ مرداد 1396
1K
بـــابـالــنـگ درازِعـــزیــزم… تـــمـامِ دلــخــوشـــےِ دنــیـاےِ مــن بـــه ایـن اسـت کـه نـدانـے و دوســـتـــت بــدارم! وقـتـــی مـیـفــهـــمــے ومـیــرانــے ام چـــیـــزے درون دلــــم فـرومـیـریــزد .... چــیــزے شـــبــیــه غــرور! بــابـالــنـــگ درازِعـــزیـــزم… لــطـفــاگـــاهــی وقـتـــهــاخـودتـــ رابــه نـفــهـــمـیـدن بـــزن وبـــگــذاردوســتــت بــدارم… ...

بـــابـالــنـگ درازِعـــزیــزم… تـــمـامِ دلــخــوشـــےِ دنــیـاےِ مــن بـــه ایـن اسـت کـه نـدانـے و دوســـتـــت بــدارم! وقـتـــی مـیـفــهـــمــے ومـیــرانــے ام چـــیـــزے درون دلــــم فـرومـیـریــزد .... چــیــزے شـــبــیــه غــرور! بــابـالــنـــگ درازِعـــزیـــزم… لــطـفــاگـــاهــی وقـتـــهــاخـودتـــ رابــه نـفــهـــمـیـدن بـــزن وبـــگــذاردوســتــت بــدارم… بـعـــدازتـــوهــیــچـــکـــس الـــفـــبــاےِ روح وخــطـوط قـــلـــبــم رانــخــواهـدخــوانــد…نـــمـیـگـذارم…نـــمــیــخــواهـــم… بـابــالـــنـگ درازِمـــن هــمــیــن کـــه هـــسـتــی دوســـتـــت دارم… هــمـیــن ســـایــه ...

۱۳ مرداد 1396
1K
من اگه دستامو تا ته عسل میکردم بازم واست تلخ بود من اگر اشکامو میریختم هرشبم بازم واست کم بود دروغ نگو نه دروغ نگو نگو که بد بود دنیامو دادم واسم قفس موند خنک ...

من اگه دستامو تا ته عسل میکردم بازم واست تلخ بود من اگر اشکامو میریختم هرشبم بازم واست کم بود دروغ نگو نه دروغ نگو نگو که بد بود دنیامو دادم واسم قفس موند خنک شد دلت کار تو کردی گفتی که من برم حلاله بعدی خنک شد دلت الان ...

۱۳ مرداد 1396
2K
ایشالا خداهیچوقت این خوشبختیوازکسی نگیره آمین😍🙇💕

ایشالا خداهیچوقت این خوشبختیوازکسی نگیره آمین😍🙇💕

۱۳ مرداد 1396
1K
۱۰ مرداد 1396
1K
۱۰ مرداد 1396
1K
۱۰ مرداد 1396
1K
هرشب خیال میڪنم دارمَت... کنارِخودم... برایت چاے میریزم و شروع میکنم از روزمرگی هایم سخن گفتن هرروز چشم باز میکنم چاےِ یخ کرده ات راسر میکشم و با نَداشتنت ... وبا نداشتنت خیلی منطقی کنار ...

هرشب خیال میڪنم دارمَت... کنارِخودم... برایت چاے میریزم و شروع میکنم از روزمرگی هایم سخن گفتن هرروز چشم باز میکنم چاےِ یخ کرده ات راسر میکشم و با نَداشتنت ... وبا نداشتنت خیلی منطقی کنار می آیم... این زندگےِ منِ بعد از توست.....

۱۶ تیر 1396
1K