💚 سـلاااااااام مـهـســا جــون 💚 💐🌸 تـــــولـدت مـبارکـ🌸💐 🌹فـرشـتـه هـا وجـود دارن🌹 🎉 امـابـعـضی وقـتا چـون بال نـدارن مـا بـهـشـون مـیـگـیـم دوستـــــ🎉 🌹 روزی کـه تـو بـه دنـیا آومـدی داشـت بـارون مـیـومـد🌹 🌹 اون روز ...

💚 سـلاااااااام مـهـســا جــون 💚 💐🌸 تـــــولـدت مـبارکـ🌸💐 🌹فـرشـتـه هـا وجـود دارن🌹 🎉 امـابـعـضی وقـتا چـون بال نـدارن مـا بـهـشـون مـیـگـیـم دوستـــــ🎉 🌹 روزی کـه تـو بـه دنـیا آومـدی داشـت بـارون مـیـومـد🌹 🌹 اون روز هـوا ابـری نـبود ،،،ایـن فـرشـتـه هـا بـودن کـه داشـتـن گـریـه مـی کـردن ؛؛؛؛؛چـون یـکـی ازشـون ...

۱۱ فروردین 1396
17K
🌿#سـلام دوستان عزیز🌿 عـید فـرخـنده و کـهـن 🌷نـوروز بـاسـتانـی را کـه یـادگـار نـیاکـان و پـیام آور دوسـتی 🌷 🌷 عـشـق و مـحـبت ؛ 🌹 لـطافـت گـیاه و خـرمـی طـبیعـت🌹 🌷وتـحول بـه مـراحـل نـیـکوتـر و بـرتـراسـت ...

🌿#سـلام دوستان عزیز🌿 عـید فـرخـنده و کـهـن 🌷نـوروز بـاسـتانـی را کـه یـادگـار نـیاکـان و پـیام آور دوسـتی 🌷 🌷 عـشـق و مـحـبت ؛ 🌹 لـطافـت گـیاه و خـرمـی طـبیعـت🌹 🌷وتـحول بـه مـراحـل نـیـکوتـر و بـرتـراسـت از 🌷 #خـداونـد مـنان بـرای شـمـا دوسـت عزیـز و خـانـواده مـحـترمـتان در سـال جـدیـد🌿 🌿روزۍ ...

۱۸ اسفند 1395
21K
سـلام دوسـتان متأسفانه با خبر شدیم که پـدر آقـا وحید به رحـمت خـدا رفـته #Vahid m72 خیلی متأسفم آقا وحید خـبـر درگـذشـت #پـــدر چـنان جانـسوز است که به دشـواری به باور می نشیند .اما در ...

سـلام دوسـتان متأسفانه با خبر شدیم که پـدر آقـا وحید به رحـمت خـدا رفـته #Vahid m72 خیلی متأسفم آقا وحید خـبـر درگـذشـت #پـــدر چـنان جانـسوز است که به دشـواری به باور می نشیند .اما در برابر تقدیر خداوند جـز تسـلیم رضـا نیست #خداوند قریـن رحــمتش فـرماید

۱۴ اسفند 1395
16K
#سـلام 🍃 #یـا اݕـا صالح الـمـهـدے #ادرکـنـے #پـسـت مــــوقــت #

#سـلام 🍃 #یـا اݕـا صالح الـمـهـدے #ادرکـنـے #پـسـت مــــوقــت #

۱۳ اسفند 1395
16K
#دلـــنوشـته# ســــلام دوســـتان عـزیـز ویـس اجـــیهـای عــــزیـز 🌿🌹🌿 داداشـــیـهای عـــزیـز 🌿🌹🌿 مـمـنـونـم از لـطف و مـهـربـونـیتون 🌿🌹🌿 تـشـکر از تـک تـک تـون 🌿🌹🌿 شـب و ر و ز هـمـه تـون خـوش 🌿🌹🌿 بـــــهـتـریـــن دوســــتان در ...

#دلـــنوشـته# ســــلام دوســـتان عـزیـز ویـس اجـــیهـای عــــزیـز 🌿🌹🌿 داداشـــیـهای عـــزیـز 🌿🌹🌿 مـمـنـونـم از لـطف و مـهـربـونـیتون 🌿🌹🌿 تـشـکر از تـک تـک تـون 🌿🌹🌿 شـب و ر و ز هـمـه تـون خـوش 🌿🌹🌿 بـــــهـتـریـــن دوســــتان در طـول زنـدگیـم بـــــو د یـن 🌿🌹🌿

۷ اسفند 1395
19K
🌿 هـمـراه اولــــالله 🌿 🌹 ڊلـم خـوشـه 🌹 چـــون هـمـشـه 🌹 خـــدا را دارمـــم 🌹

🌿 هـمـراه اولــــالله 🌿 🌹 ڊلـم خـوشـه 🌹 چـــون هـمـشـه 🌹 خـــدا را دارمـــم 🌹

۶ اسفند 1395
16K
@ #قـلب؛؛ #خـاک خوبـی دارد....... #در بـرابـر هـر دانـه ای کـہ رر آن بـپاشی.... #هـڗار دانـہ پـس مـیدهـد اگـــر #ذره ای نـفرت کـاشـتی خـروارهـا نـفـرت درو خـواهـی کـرد .... #و اگـر دانـه ای مـحـبت نـشانـدی ...

@ #قـلب؛؛ #خـاک خوبـی دارد....... #در بـرابـر هـر دانـه ای کـہ رر آن بـپاشی.... #هـڗار دانـہ پـس مـیدهـد اگـــر #ذره ای نـفرت کـاشـتی خـروارهـا نـفـرت درو خـواهـی کـرد .... #و اگـر دانـه ای مـحـبت نـشانـدی خـرمـن هـا #بـــر خـواهـۍ داشـت #

۵ اسفند 1395
17K
#کـاش# #مـــی شـد 🍃#مـثل اعـضا بـدن ::احـسـاس:: را هـم #اهـدا کـرد 🍃 🍃#نـا ::مـهـربـانـی در #دنـیـا ........🌷🌷🌷#نـبـود.......

#کـاش# #مـــی شـد 🍃#مـثل اعـضا بـدن ::احـسـاس:: را هـم #اهـدا کـرد 🍃 🍃#نـا ::مـهـربـانـی در #دنـیـا ........🌷🌷🌷#نـبـود.......

۴ اسفند 1395
16K
#نـگاهـم.......... #مـحـو چـشـماڹـت....... #بـرایـت شـعـر مـیـخوانـم...... #خـودم ایـنـجا؛؛؛؛؛ #دلـم ایـنـجا؛؛؛؛؛؛ #حـواسـم را نـمـیدانـم!!!!!!!!!

#نـگاهـم.......... #مـحـو چـشـماڹـت....... #بـرایـت شـعـر مـیـخوانـم...... #خـودم ایـنـجا؛؛؛؛؛ #دلـم ایـنـجا؛؛؛؛؛؛ #حـواسـم را نـمـیدانـم!!!!!!!!!

۳ اسفند 1395
18K
🌿 از مـهر روۍ گـل رخـان در سـینہ دارم 🌿 خـارها 🌿 آتـش بہ جـان و دل زنـند ایـن آتشـین 🌿 رخـسـارهـا 🌿 بر روۍ مـا ای بـاغـبان بـگشـا در گـلزار 🌿 تـا کۍ بـه ...

🌿 از مـهر روۍ گـل رخـان در سـینہ دارم 🌿 خـارها 🌿 آتـش بہ جـان و دل زنـند ایـن آتشـین 🌿 رخـسـارهـا 🌿 بر روۍ مـا ای بـاغـبان بـگشـا در گـلزار 🌿 تـا کۍ بـه حـسـرت بـنگریـــم 🌿 از رخـنـه دیـوارهـا 🍃🌹🍃

۲ اسفند 1395
15K
تـــقـدیـم بـا احـترامممم فـراوان دوســتان بـــبـخـشید

تـــقـدیـم بـا احـترامممم فـراوان دوســتان بـــبـخـشید

۱ اسفند 1395
17K
❤ زیـبـاتریتـریـن عـکـسـها در اتـاق هـای ❤ تـاریـک ظـاهـر مـی شـونـد❤ ❤پـس هـر مـوقـع در قـسـمـتۍ تـاریـک از زنـدگۍ قـرار گـرفـتی..... ❤بـدان کـہ خـدا مـی خـواهـد ...... تـصـویـر زیـبایے از ❤ تـو بـسازد❤

❤ زیـبـاتریتـریـن عـکـسـها در اتـاق هـای ❤ تـاریـک ظـاهـر مـی شـونـد❤ ❤پـس هـر مـوقـع در قـسـمـتۍ تـاریـک از زنـدگۍ قـرار گـرفـتی..... ❤بـدان کـہ خـدا مـی خـواهـد ...... تـصـویـر زیـبایے از ❤ تـو بـسازد❤

۳۰ بهمن 1395
15K
ســݪام مـهـر بـانـاݧ شـبـتوڹ بـخـیر🌿 ⭐ هـر یـڪ از لـحـظاټ زنـدگـیـه مـا ........ ⭐هـمـچـون گـوهـری بـے نـهـایـت....... ⭐ارزشـمـنـده ⭐ ⭐کہ بـه هـیـچ وجـه نـمـیـشـه......... ⭐ روی آن قـیـمت گـذاشـت......... ⭐لـحـظہ لـحـظه زنـدگیـتون ...... ⭐پـر از ...

ســݪام مـهـر بـانـاݧ شـبـتوڹ بـخـیر🌿 ⭐ هـر یـڪ از لـحـظاټ زنـدگـیـه مـا ........ ⭐هـمـچـون گـوهـری بـے نـهـایـت....... ⭐ارزشـمـنـده ⭐ ⭐کہ بـه هـیـچ وجـه نـمـیـشـه......... ⭐ روی آن قـیـمت گـذاشـت......... ⭐لـحـظہ لـحـظه زنـدگیـتون ...... ⭐پـر از شـادۍ و شـاد کـامـۍ⭐

۳۰ بهمن 1395
17K
🌿 خـدا یـا 🌿 🌿 پـــناه هـماݧ بــاش🌿 🌿خـــدایــا مـا را از آتـش جـهـنم دورمـان کـن🌿 🌿 آمــیـن یا رب العالـمین🌿

🌿 خـدا یـا 🌿 🌿 پـــناه هـماݧ بــاش🌿 🌿خـــدایــا مـا را از آتـش جـهـنم دورمـان کـن🌿 🌿 آمــیـن یا رب العالـمین🌿

۲۹ بهمن 1395
17K
❤قــرار نــبود بــگو یــم.. :: دوســت دارم :: ❤ امــاݧ از ایــڹ ::چــشم هاے :: ❤دهـــݧ لـــق ..... ❤عـــشق یـعنی ::ڪودتــاے :: ❤چـــشـم تــــو در قــــلب ................

❤قــرار نــبود بــگو یــم.. :: دوســت دارم :: ❤ امــاݧ از ایــڹ ::چــشم هاے :: ❤دهـــݧ لـــق ..... ❤عـــشق یـعنی ::ڪودتــاے :: ❤چـــشـم تــــو در قــــلب ................

۲۸ بهمن 1395
15K
@ تـو بہ من خندیدے و نمی دانستے مـن بہ چـه دلــهره از بـاغچـه همسایہ ســیب را دزدیـــم...... @ بـاغبــان از پی مـــن تـــند دویــد ..... ســـیب را دســـت تـو دید غـــضب آلــودہ بہ مــن ...

@ تـو بہ من خندیدے و نمی دانستے مـن بہ چـه دلــهره از بـاغچـه همسایہ ســیب را دزدیـــم...... @ بـاغبــان از پی مـــن تـــند دویــد ..... ســـیب را دســـت تـو دید غـــضب آلــودہ بہ مــن ڪــرد نــگـاہ .... ســـیب دنـــدان زده از دســت تـــو افــــتاد بہ خـــاک وتــو رفتــی وهــنوز ...

۲۷ بهمن 1395
17K
🌱🌜🌜🌜🌜🌱

🌱🌜🌜🌜🌜🌱

۲۷ بهمن 1395
16K
🌸# سلام صبح زیباتون بخیر🌸 🌸آرزو منـــدم 🌸 نــاخـواستہ بــدست بـیاوریـد 🌸 آنـچـه کـه در دل آرزو داریـد 🌸 بــہ شـادیـها دعـوت شـویـد و 🌸خـــوشـبـخـتـی 🌸 را در آغـــوش گـیـریـد ❤🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸❤

🌸# سلام صبح زیباتون بخیر🌸 🌸آرزو منـــدم 🌸 نــاخـواستہ بــدست بـیاوریـد 🌸 آنـچـه کـه در دل آرزو داریـد 🌸 بــہ شـادیـها دعـوت شـویـد و 🌸خـــوشـبـخـتـی 🌸 را در آغـــوش گـیـریـد ❤🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸❤

۲۶ بهمن 1395
17K
❤ هـــمــۍ گـــذشـــت و نـــظر ❤چــــشـــــــݦ ❤کـــہ یـــڪ نـــــ ظـــــر ❤بِـــرُبـــایـــــم!! ❤مـــــــرا زمـــــن بــر بــــــو د.............

❤ هـــمــۍ گـــذشـــت و نـــظر ❤چــــشـــــــݦ ❤کـــہ یـــڪ نـــــ ظـــــر ❤بِـــرُبـــایـــــم!! ❤مـــــــرا زمـــــن بــر بــــــو د.............

۲۵ بهمن 1395
16K
# ایــنـــهــــم کـــادوے ولــــنتـایـن من # بــــــہ تـــمــنــا خــانـم # بــــانوی مهربون ویـس با احترام خاص 💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷

# ایــنـــهــــم کـــادوے ولــــنتـایـن من # بــــــہ تـــمــنــا خــانـم # بــــانوی مهربون ویـس با احترام خاص 💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷

۲۵ بهمن 1395
17K