kurosh'

Boy.of.thousands.of.faces_1

:)
.
🙎 پدر چرا هرگز من را به مسجد نبردی؟
👤 برای اینکه میخواستم توی سختی ها روی پاهایت بایستی و نه روی زانو هات!

👿 دُختر پِسرای امروزی آو بِه چاله ریزِن😄

به یک خانم زیبا و خوشگل خوش استیل و خوش هیکل با موهای بلند و بور با چشمهایی درشت و آبی قد بلند و با لباس های مارک دار نیازمندیم برای تمیز کردن لانه ی ...

به یک خانم زیبا و خوشگل خوش استیل و خوش هیکل با موهای بلند و بور با چشمهایی درشت و آبی قد بلند و با لباس های مارک دار نیازمندیم برای تمیز کردن لانه ی کفترام☺

۱۵ فروردین 1398
6K
خیلی حَرفه

خیلی حَرفه

۱۵ فروردین 1398
5K
افسووووس...

افسووووس...

۱۵ فروردین 1398
5K
💙؟❤ طرفدار کدوم تیمی!

💙؟❤ طرفدار کدوم تیمی!

۱۴ فروردین 1398
8K
از پدرو مادرم یروز دل سرد میشی چرا که اوناهم میخوان مثل گوسفند باشی☺

از پدرو مادرم یروز دل سرد میشی چرا که اوناهم میخوان مثل گوسفند باشی☺

۱۴ فروردین 1398
9K
😕😄

😕😄

۱۴ فروردین 1398
2K
☺😄

☺😄

۱۴ فروردین 1398
2K
اونی که من خودم میخواستم بشم نشدم، حالا بیام بشم اونی که تو میخوای😕گوگولی مگولی پسر هزار چهره👿 #me

اونی که من خودم میخواستم بشم نشدم، حالا بیام بشم اونی که تو میخوای😕گوگولی مگولی پسر هزار چهره👿 #me

۱۱ فروردین 1398
2K
😄☺ پسر هزار چهره👿 #me

😄☺ پسر هزار چهره👿 #me

۱۱ فروردین 1398
2K
❤😙

❤😙

۱۱ فروردین 1398
2K
❤🌷😍

❤🌷😍

۱۱ فروردین 1398
2K
❤😍

❤😍

۱۱ فروردین 1398
2K
❤😙

❤😙

۱۱ فروردین 1398
2K
😍❤

😍❤

۱۱ فروردین 1398
2K
😄😀

😄😀

۱۱ فروردین 1398
2K
😯😄

😯😄

۱۱ فروردین 1398
2K
😙😍

😙😍

۱۱ فروردین 1398
2K
☺😕

☺😕

۱۱ فروردین 1398
2K
😀😄

😀😄

۱۱ فروردین 1398
2K