نقاشی بنده

نقاشی بنده

۲۴ مرداد 1395
206
نقاشی بنده:)

نقاشی بنده:)

۲۳ مرداد 1395
195
نقاشی بنده؛

نقاشی بنده؛")

۲۳ مرداد 1395
205
تصویر بنده

تصویر بنده

۲۱ مرداد 1395
178
تصویر بنده

تصویر بنده

۲۱ مرداد 1395
178
چقدر خوبه یـه عشقـ داشته باشے که حتی وقتـی سرش شلوغہ.. 🙊 یـہو برگرده بهـت بگـه: محض اطلاع حواسِِِــِِِِم بہـت هستـاااا شیطونی نکنییی

چقدر خوبه یـه عشقـ داشته باشے که حتی وقتـی سرش شلوغہ.. 🙊 یـہو برگرده بهـت بگـه: محض اطلاع حواسِِِــِِِِم بہـت هستـاااا شیطونی نکنییی

۱۲ مرداد 1395
193
+دِپرسَـ‌مـ😔 -چرا؟😳 +گفٺ نتِشـ ٺمومـ شدهـ🙁 -ناراحتے ندارهـ کہ😒 +آخہ الانـ آنلاین‌ـہ🙃 -آها🙂 🙄

+دِپرسَـ‌مـ😔 -چرا؟😳 +گفٺ نتِشـ ٺمومـ شدهـ🙁 -ناراحتے ندارهـ کہ😒 +آخہ الانـ آنلاین‌ـہ🙃 -آها🙂 🙄

۱۲ مرداد 1395
214
اِمشَب میخوام بِشینَم از حماقَتم بِنویسَم ←بِه نام خُدا→ ✘ هَنوزَم عاشقِـشَم✘

اِمشَب میخوام بِشینَم از حماقَتم بِنویسَم ←بِه نام خُدا→ ✘ هَنوزَم عاشقِـشَم✘

۱۲ مرداد 1395
192
بٌعُضٌی وُقٌتٌا قٌهُرٌُ نُمُیکُنُی کُهُ بٌرٌُی ....... قٌهُرٌُ مُیکُنُی تٌا بٌبٌینُی چٌقٌـכرٌُ وُاسٌهُ طٌرٌُفٌتٌ ارٌُزٌشُ ـכارٌُی !... تٌا وُقٌتٌی مُیاـכ وُ ازٌ ـכلٌـتٌ ـכرٌُ مُیارٌُهُ...... عُلٌـاقٌتٌ بٌهُشُ ـכوُ بٌرٌُابٌرٌُ بٌشُهُ ........ اگٌهُ هُمُهُ اینُوُ مُیفٌهُمُیـכنُ...... ...

بٌعُضٌی وُقٌتٌا قٌهُرٌُ نُمُیکُنُی کُهُ بٌرٌُی ....... قٌهُرٌُ مُیکُنُی تٌا بٌبٌینُی چٌقٌـכرٌُ وُاسٌهُ طٌرٌُفٌتٌ ارٌُزٌشُ ـכارٌُی !... تٌا وُقٌتٌی مُیاـכ وُ ازٌ ـכلٌـتٌ ـכرٌُ مُیارٌُهُ...... عُلٌـاقٌتٌ بٌهُشُ ـכوُ بٌرٌُابٌرٌُ بٌشُهُ ........ اگٌهُ هُمُهُ اینُوُ مُیفٌهُمُیـכنُ...... شُبٌا هُیچٌکُسٌ بٌاغٌصٌهُ نُمُیخٌوُابٌیـכ ....... امُا حٌیفٌ... اینُجٌـــــــــا زٌمُینُ اسٌتٌ،قٌیمُتٌ یکُ عُــــــــــــــشُقٌ تٌا عُــــــــــــشُقٌ ـכیگٌرٌُ... ...

۱۷ اردیبهشت 1395
182
#طراحی طرح بسته بندی جالب از ماکارونی

#طراحی طرح بسته بندی جالب از ماکارونی

۱۶ اردیبهشت 1395
212
طرح‌زیبا از بسته بندی ماکارونی

طرح‌زیبا از بسته بندی ماکارونی

۱۶ اردیبهشت 1395
194
یک روزهایی هست... دلت می گیرد از نزدیک ترین آدمهای زندگی ات! همان هایی که با دنیا هم عوضشان نمی کنی! سخت است بفهمی عزیزترین کسانت می رنجانند تو را! همان هایی که دم از ...

یک روزهایی هست... دلت می گیرد از نزدیک ترین آدمهای زندگی ات! همان هایی که با دنیا هم عوضشان نمی کنی! سخت است بفهمی عزیزترین کسانت می رنجانند تو را! همان هایی که دم از معرفت می زنند! یک روزهایی می فهمی که چقدر میان این همه "آشنــا"... "غــــریبـه ای"

۱۶ اردیبهشت 1395
187
۱۳ اردیبهشت 1395
166
دلتنگی را نمے شود نوشت دلتنگی بغض میشود بغضی شبیہ ابرهاے سیاه باران خیز مے بـــــارد و مے بـــــارد و مے بـــــارد

دلتنگی را نمے شود نوشت دلتنگی بغض میشود بغضی شبیہ ابرهاے سیاه باران خیز مے بـــــارد و مے بـــــارد و مے بـــــارد

۱۳ اردیبهشت 1395
201
✘هی رفیق✘ ⇦وقتی صبرت تموم میشه نرو ⇨ تازه معرفت از اونجا شروع میشه∵

✘هی رفیق✘ ⇦وقتی صبرت تموم میشه نرو ⇨ تازه معرفت از اونجا شروع میشه∵

۴ اردیبهشت 1395
448
ڪاش

ڪاش "دنیا" طوری بود ڪه هیچکس به ڪسی" نیاز" نداشت اونوقت ادمها "مطمـئن" میشدن ڪسی ڪه "سراغشون" رو میگیره "دوسشون" داره" نه "ڪارشون....

۳ اردیبهشت 1395
170
✖️بــیـشـتَـریـن ضَـربـه هــارو✖️ ❌خــوبتریـن آدمــا میـخـورَن❌

✖️بــیـشـتَـریـن ضَـربـه هــارو✖️ ❌خــوبتریـن آدمــا میـخـورَن❌

۲ اردیبهشت 1395
176
بهم گفتند “پدرت ” را در یک جمله توصیف کن . هرچه فکر کردم نتوانستم. نوشتن خوبی هایت جمله ای نیست دفتر هزار برگ میخواهد. . فقط در یک جمله گفتم ” خدارا شـــــــکــر که ...

بهم گفتند “پدرت ” را در یک جمله توصیف کن . هرچه فکر کردم نتوانستم. نوشتن خوبی هایت جمله ای نیست دفتر هزار برگ میخواهد. . فقط در یک جمله گفتم ” خدارا شـــــــکــر که دارمت”

۲ اردیبهشت 1395
165
عشق مانند آتش مےماند آدمهاے عاقل خود را در آن گرم مےکنند و آدمهاے نادان خود را در آن مےسوزانن

عشق مانند آتش مےماند آدمهاے عاقل خود را در آن گرم مےکنند و آدمهاے نادان خود را در آن مےسوزانن

۱ اردیبهشت 1395
233
حـــلالت نمیڪنم لعنتـــــی➣ تــــــــو آمـــدے یـــارم باشــی ➣ امـــا قـــاتل هرلحظه ام شدی...

حـــلالت نمیڪنم لعنتـــــی➣ تــــــــو آمـــدے یـــارم باشــی ➣ امـــا قـــاتل هرلحظه ام شدی...

۱ اردیبهشت 1395
170