۱۴ ساعت پیش
2K
تو برقص من شعرش می کنم....

تو برقص من شعرش می کنم....

۱۴ ساعت پیش
3K
۱۴ ساعت پیش
2K
من از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت می کنم ؛ بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه ی عشق تر است

من از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت می کنم ؛ بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه ی عشق تر است

۱۴ ساعت پیش
4K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
2K
برای دوست داشتن انسان ها تنها یک راه وجود دارد آن هم این است که نخواهی او را تغییر بدهی او را آن گونه که هست دوست بدار..

برای دوست داشتن انسان ها تنها یک راه وجود دارد آن هم این است که نخواهی او را تغییر بدهی او را آن گونه که هست دوست بدار..

۱۵ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
2K
عشق بر شانه هم چیدن چندین سنگ است گاه می ماند و ناگاه به هم می ریزد

عشق بر شانه هم چیدن چندین سنگ است گاه می ماند و ناگاه به هم می ریزد "فاضل نظری"

۱۵ ساعت پیش
2K
۱۵ ساعت پیش
2K
۴ روز پیش
3K
پرسید خوبی؟ دوست داشتم بگویم: نه اصلا خوب نیستم اما آنقدر از دیدنش خوشحال بودم که نگفتم

پرسید خوبی؟ دوست داشتم بگویم: نه اصلا خوب نیستم اما آنقدر از دیدنش خوشحال بودم که نگفتم

۵ روز پیش
6K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
یه جوری باهاش خاطره بسازین که بعد از توام بتونه زندگی کنه..

یه جوری باهاش خاطره بسازین که بعد از توام بتونه زندگی کنه..

۷ روز پیش
6K
۷ روز پیش
4K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K