♥آقامه👨... ♥عشقمه💑... ♥نفسمه😍... ♥زندگیمه💏... ♥دوسش دارم😘... ♥اونقد مرد هست👨 که چشمم👀 هیچ وقت نمیجنبه🙈... ♥اونقد مرد هست👨 که هیچ وقت فک نمیکنم شاید یکی بهتر از اون باشه😒... ♥اونقد مرد هست👨 که میدونم نمیذاره کسی ...

♥آقامه👨... ♥عشقمه💑... ♥نفسمه😍... ♥زندگیمه💏... ♥دوسش دارم😘... ♥اونقد مرد هست👨 که چشمم👀 هیچ وقت نمیجنبه🙈... ♥اونقد مرد هست👨 که هیچ وقت فک نمیکنم شاید یکی بهتر از اون باشه😒... ♥اونقد مرد هست👨 که میدونم نمیذاره کسی منو ازش بگیره😊... ♥اونقد مرد هست👨 که نمیذاره کسی بینمون قرار بگیره👫... ♥اونقد مرد هست👨 ...

۳ شهریور 1397
126
اونی کـه با یه

اونی کـه با یه " نه " گفتنش میـفهمی که نباید اصرار کنی .. اونی کـه وقتی بهت اخم میکنه یعنی باید #شالتو بکشی جلو ! اونی کـه وقتی مـیـخوای از پـیـشش بـری دست مـیـکـشـه رو #لـبـت و مـیـگه کـمـرنگ کن اون رژتــو .. ! اونی کـه وقتی تو یه ...

۲۷ آبان 1396
248
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ : √ ﺭﮊﺕ ﭘﺮﺭﻧﮕﻪ ، ﻭﻗﺘﯽ √ ﺷﺎﻟﺘﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺟﻠﻮ ، ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ : √ ﯾﻘﺖ ﺑﺎﺯﻩ ﮔﺮﺩﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ، ﻧﮕﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﻩ ...❣ ﺑﺪﻭﻥ ↜ﻭﺍﺳﺶ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﯼ↝ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻒ ...

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ : √ ﺭﮊﺕ ﭘﺮﺭﻧﮕﻪ ، ﻭﻗﺘﯽ √ ﺷﺎﻟﺘﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺟﻠﻮ ، ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ : √ ﯾﻘﺖ ﺑﺎﺯﻩ ﮔﺮﺩﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ، ﻧﮕﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﻩ ...❣ ﺑﺪﻭﻥ ↜ﻭﺍﺳﺶ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﯼ↝ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺭﯾﺨﺘﻪ ... مرد اونیه که وقتی باهاش ♡قهر♡ کنی و میگی : ☜دیگه نمیخوام ...

۷ مهر 1396
314
به سلامتی عشقی که . . . وقتی میبینتت اول پیشونیتو میبوسه و سرتو میذاره رو سینش وقتی حسودی میکنی.... بغلت میکنه و میگه: من فقط مال توام دیوونه پس خیالت راحت چون تصاحبم کردی ...

به سلامتی عشقی که . . . وقتی میبینتت اول پیشونیتو میبوسه و سرتو میذاره رو سینش وقتی حسودی میکنی.... بغلت میکنه و میگه: من فقط مال توام دیوونه پس خیالت راحت چون تصاحبم کردی وقتی غر میزنی... فقط و فقط به چشمات خیره میشه و دم نمیزنه.... تا خودتو ...

۲۱ مرداد 1396
97
مــــرد من؟؟؟ مهـــــربانم؟؟؟ مخاطب عاشقانه های من؟؟ زن نبوده ای که بدانی دست های مــــــردانه ات که در دستم باشد،حکم تمام دنیا را برایم دارد.. مـــرد رویاهای مـن؟؟؟ بگذار هرچه میخواهد بشود. . . . ...

مــــرد من؟؟؟ مهـــــربانم؟؟؟ مخاطب عاشقانه های من؟؟ زن نبوده ای که بدانی دست های مــــــردانه ات که در دستم باشد،حکم تمام دنیا را برایم دارد.. مـــرد رویاهای مـن؟؟؟ بگذار هرچه میخواهد بشود. . . . تا وقتی دست های گرمت را در دست دارم،خوش بختم!! بگذار زمان از حسادت بترکد.... ...

۳۱ تیر 1396
148
منوعـــشقم .•°~♡~°•. باهم لـــج میکنیم .•°~♡~°•. بعضی وقتاحرف همونمیفـــهمیم .•°~♡~°•. گاهی وقتاباهم کنارنمیاییم .•°~♡~°•. دعـــوامیکنیم....فحش میدیم...دل میـــشکنیم.... .•°~♡~°. امااین حقیقته .•°~♡~°•. مابدون هم

منوعـــشقم .•°~♡~°•. باهم لـــج میکنیم .•°~♡~°•. بعضی وقتاحرف همونمیفـــهمیم .•°~♡~°•. گاهی وقتاباهم کنارنمیاییم .•°~♡~°•. دعـــوامیکنیم....فحش میدیم...دل میـــشکنیم.... .•°~♡~°. امااین حقیقته .•°~♡~°•. مابدون هم "نمیتونیم" زندگی کنیم .•°~♡~°•. درسته مـــسخره بازی درمیارم .♡. بهت میخندم حرصتودرمـــیارم توام میگی اه تواصلادرک نداری . اماهیچکس مثل من درکتـــ نمیکنه .. هیچکس مثل من ...

۱۳ خرداد 1396
144