حالم را وقتی میفهمی که هیچ کس حالت را نمیفهمد...^-^

حالم را وقتی میفهمی که هیچ کس حالت را نمیفهمد...^-^

۱۷ آذر 1398
47
میدونی فرق بینمون چیه؟ تو منو تجربه کردی من تو رو زندگی...♡

میدونی فرق بینمون چیه؟ تو منو تجربه کردی من تو رو زندگی...♡

۱۷ آذر 1398
44
کاش میشد بجای فصل امتحانات فصل آغوش یار داشتیم... اونوقت خرداد شهریور دی همه را مردود میشدم و تا ابد حبس آغوشت میشدم..♡

کاش میشد بجای فصل امتحانات فصل آغوش یار داشتیم... اونوقت خرداد شهریور دی همه را مردود میشدم و تا ابد حبس آغوشت میشدم..♡

۱۴ آذر 1398
210