نوزدهمین مانورزلزله درکنارهمکاران گلم

نوزدهمین مانورزلزله درکنارهمکاران گلم

۸ آذر 1396
15K
۲ آذر 1396
2K
۱ آذر 1396
3K
۳۰ آبان 1396
12K
جانشان رانجات میدهی تا جانت رابگیرند

جانشان رانجات میدهی تا جانت رابگیرند

۳۰ آبان 1396
3K
همکارای گلم خداقوت

همکارای گلم خداقوت

۳۰ آبان 1396
12K
۵ آبان 1396
5K
۵ آبان 1396
730
۲۴ مهر 1396
891
۲۴ مهر 1396
881
دیشب یکی ازدانشجوهای دخترپزشکی ترم ۹ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد فوت کرد که علت مرگش مشخص نیست ولی احتمال میدن به خاطر گازگرفتگی خوابگاه باشه ...به خانواده زهره قاسمی عزیز تسلیت میگم ...😔😔😔

دیشب یکی ازدانشجوهای دخترپزشکی ترم ۹ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد فوت کرد که علت مرگش مشخص نیست ولی احتمال میدن به خاطر گازگرفتگی خوابگاه باشه ...به خانواده زهره قاسمی عزیز تسلیت میگم ...😔😔😔

۱۵ مهر 1396
1K
مراسم عذاداری عاشورا واتش زدن خیمه ها ..وکاروان حسینی درشهر زیبای طاغونک

مراسم عذاداری عاشورا واتش زدن خیمه ها ..وکاروان حسینی درشهر زیبای طاغونک

۹ مهر 1396
1K
خسته نباشید به همه امدادگرای عزیز...اینکه امسال موقع آتیش زدن خیمه ها برخلاف پارسال زیاد مسدوم نداشتیم رومدیون تلاش همکارای گلم هستیم واقعا دستون درد نکنه اجرتون باامام حسین..

خسته نباشید به همه امدادگرای عزیز...اینکه امسال موقع آتیش زدن خیمه ها برخلاف پارسال زیاد مسدوم نداشتیم رومدیون تلاش همکارای گلم هستیم واقعا دستون درد نکنه اجرتون باامام حسین..

۹ مهر 1396
1K
۷ مهر 1396
1K
۷ مهر 1396
950
برپایی خیمه عذاداران حسینی وردنجان

برپایی خیمه عذاداران حسینی وردنجان

۷ مهر 1396
956
۷ مهر 1396
950
۷ مهر 1396
965
۷ مهر 1396
915
۷ مهر 1396
925