😐😞😂👍

😐😞😂👍

۶ روز پیش
3K
من بین شما فرق نمیذارم بخدا از همتون ب یک اندازه بدم میاد:)🌟

من بین شما فرق نمیذارم بخدا از همتون ب یک اندازه بدم میاد:)🌟

۷ روز پیش
3K
😐واقعا!

😐واقعا!

۷ روز پیش
4K
چیزی نمیتونه ناراحتم کنه همونطور که هیچی خوشحالم نمیکنه ...!:)❤⭐

چیزی نمیتونه ناراحتم کنه همونطور که هیچی خوشحالم نمیکنه ...!:)❤⭐

۷ روز پیش
2K
اوضاع جوری شده که حاظراً رفیقشونوجلوچارنفر کوچیک کنن تاخودشونو بزرگ کنن

اوضاع جوری شده که حاظراً رفیقشونوجلوچارنفر کوچیک کنن تاخودشونو بزرگ کنن

۷ روز پیش
2K
نظر!

نظر!

۱ هفته پیش
2K
یکی بیاد زیر پستم زر بزنیم:|

یکی بیاد زیر پستم زر بزنیم:|

۱ هفته پیش
3K
شرح تصویرباشما!:|

شرح تصویرباشما!:|

۲ هفته پیش
3K