Yas fatemeh

Drpanah

❄️☃️دختر زمستان❄️☃️

😊📝شاعر شعر های بی مخاطب😊📝


مثل 🌵 کاکتوس 🌵 تنها باش 👑
اما برای 💫 آرزوهات 💫 بجنگ 💪🏻


من نمیدانم داستان من چطور به پایان خواهد رسید اما هیچ جایی در متن زندگی من نخواهید خواند: من تسلیم شدم...✌🏻😎🙃💪🏻🙂


😊اشکاتو که پاک کردی بعدش بخند زندگی یعنی همین تناقض ها...😊


😊طلای درونت رو ب قیمت نقره نفروش ...😊

ولی ریشه نداره...

ولی ریشه نداره...

۱ روز پیش
1K
تو شرایط بد هم میشه خوب بود

تو شرایط بد هم میشه خوب بود

۱ روز پیش
1K
واقعا هم همینه...

واقعا هم همینه...

۱ روز پیش
2K
پاهاتو از گلیمت درازتر کن چه اشکالی داره؟!

پاهاتو از گلیمت درازتر کن چه اشکالی داره؟!

۱ روز پیش
1K
رفت ک رفت بگو ب درکــــــــــ !

رفت ک رفت بگو ب درکــــــــــ !

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
1K
@Toonel.text

@Toonel.text

۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
2K
همه هم که سالـــــــــــم ! 😂 😂 😂

همه هم که سالـــــــــــم ! 😂 😂 😂

۱ روز پیش
1K
اتفاق بد هم میتونه خوب باشه...

اتفاق بد هم میتونه خوب باشه...

۱ روز پیش
2K
به کسی التماس نکن

به کسی التماس نکن

۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
2K
#خودت_باید_انتخاب_کنی.

#خودت_باید_انتخاب_کنی.

۱ روز پیش
1K
#ادامه_بده...

#ادامه_بده...

۲ روز پیش
2K
#اهدافت_رو_بنویس.

#اهدافت_رو_بنویس.

۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
#فقط_خداست_ک_قلب_آدمو_نمیشکنه...

#فقط_خداست_ک_قلب_آدمو_نمیشکنه...

۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K