η★α★я★g★є★ѕ

E-L-S-@

♥آنـ یــآ بلاکــ شُمــآ بـِ تُخممونــم نــی♥
✘♥بهترین رفیقم و عآجیم: sheida.....✘♥
My loves:::@barcode7@ha7732203@Andiaa@Miss...zeynab♥
@Miss.Tina.bala
love-karate@✘♥
#alone
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
★↯کسی دوسم ندارع؟؟خو فدا سرم منم هرکسی
نیسم که هرکسی دوسم داشتع باشع.↯✘
وکلام آخر:اگر میخواهی عزیز شوی یا دور شو یا کور شو...ღ!♖✘♥
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورود به ویس :95/8/25

۴ ساعت پیش
2K
۵ ساعت پیش
2K
۵ ساعت پیش
3K
۵ ساعت پیش
4K
هـــه!!!!!!!!!

هـــه!!!!!!!!!

۵ ساعت پیش
4K
۵ ساعت پیش
4K
امشب دلم گرفته :((

امشب دلم گرفته :((

۵ ساعت پیش
4K
...والا...

...والا...

۸ ساعت پیش
4K
#خواهر#حرمت

#خواهر#حرمت

۱۰ ساعت پیش
4K
۱۰ ساعت پیش
4K
تو لغت نامه من کلمه ای به اسم غیر ممکن وجود ندارع...

تو لغت نامه من کلمه ای به اسم غیر ممکن وجود ندارع...

۱۰ ساعت پیش
4K
میخام داستانشو براتون تعریف کنم: بنام خدا.................................................... ..........................................................رفت

میخام داستانشو براتون تعریف کنم: بنام خدا.................................................... ..........................................................رفت

۱۰ ساعت پیش
3K
#دخی

#دخی

۱۷ ساعت پیش
6K
مَنــ یِکــ دُختــرَمــ #دختر

مَنــ یِکــ دُختــرَمــ #دختر

۱۸ ساعت پیش
4K
۱ روز پیش
4K
....شبتون زیبا دوستان گلم....

....شبتون زیبا دوستان گلم....

۱ روز پیش
4K
از اتاق در اومدم رفتم اشپزخونه، به مامانم میگم مامان جون شامم رو میدی بخورم. گفت واسه تو شام درست نکردم. گفتم یعنی چی؟ گفت: برو شامت رو دانلود کن با بچه های گروه دور ...

از اتاق در اومدم رفتم اشپزخونه، به مامانم میگم مامان جون شامم رو میدی بخورم. گفت واسه تو شام درست نکردم. گفتم یعنی چی؟ گفت: برو شامت رو دانلود کن با بچه های گروه دور همی بخورید..! . . بابام گفت لایک داداشم گفت مامان با اجازه copy

۱ روز پیش
4K
اجیم دارع نماز میخونه الهی قربونت برم نفس اجی....

اجیم دارع نماز میخونه الهی قربونت برم نفس اجی....

۱ روز پیش
4K
عشقمه عاجی الینام... ^_^

عشقمه عاجی الینام... ^_^

۱ روز پیش
4K
#عاشق

#عاشق

۱ روز پیش
3K