خدا سعدی...

ELMIRAHEYDARI

بنده برای مدتی که میرم مدرسه گوشی ندارم
وقتی تعطیلات شروع شد بازم میام
لطفا آنفالو نکنید

این حساب کاربری خصوصی میباشد