خٌٍََآنُـــُوم آّّقـآّّّّّمــمــ

ELiNolove

↙ بهـــمـ یــاد دادن یــهــ #دخـــتر # بایـــد درداشــٌو پـــشــت دیوونہـ بازیاشـ قـــایــمـ كــنهـ シ

*AMIRaM*

#چیـ میشهـ اَلانـ زَنگـ بِزَنیـ*.* با اونـ صِدایِـ بَمـ و خُمارتـ هِیـ اَذیتَمـ کُنیـ مَنـ غُرغُر کُنَمـ تو بُلَند بِخَندیـ مَنَمـ ذوقـ کُنمـ با صِدایِـ خَندَتـ؟ : ) ♥

#چیـ میشهـ اَلانـ زَنگـ بِزَنیـ*.* با اونـ صِدایِـ بَمـ و خُمارتـ هِیـ اَذیتَمـ کُنیـ مَنـ غُرغُر کُنَمـ تو بُلَند بِخَندیـ مَنَمـ ذوقـ کُنمـ با صِدایِـ خَندَتـ؟ : ) ♥

2 روز پیش
4K
سـال نــو همـگـی مبارکـ انشالله سال پرخـیـر وپربرکـتی باشـهـ :)

سـال نــو همـگـی مبارکـ انشالله سال پرخـیـر وپربرکـتی باشـهـ :)

3 روز پیش
3K
مَنْـ خوبَمْـــــ فَقَطْ میگَنـْـ یِہ غَمے تـو چِشامِـہ...

مَنْـ خوبَمْـــــ فَقَطْ میگَنـْـ یِہ غَمے تـو چِشامِـہ...

2 هفته پیش
2K
مثلن خودکشی کنم بیای بیمارستان دستمو بگیری بگی قول میدم بهت اهمیت بدم فقط برگرد!

مثلن خودکشی کنم بیای بیمارستان دستمو بگیری بگی قول میدم بهت اهمیت بدم فقط برگرد!

4 هفته پیش
3K
کـــــاشــــــــ 【زِنـــْدِه بِه گـــــــ†ـــــور 】 مــے شُــدَمــــــ ✘نــَـــہ 【✓زِنــــدِه بِه زور↻】⚠ بــِه زور زِنْـده اَمـــــ∅ ،، بــِه زور↪✖♔ #داغونم

کـــــاشــــــــ 【زِنـــْدِه بِه گـــــــ†ـــــور 】 مــے شُــدَمــــــ ✘نــَـــہ 【✓زِنــــدِه بِه زور↻】⚠ بــِه زور زِنْـده اَمـــــ∅ ،، بــِه زور↪✖♔ #داغونم

4 هفته پیش
3K
عِشقِ مَـن صِـدآت آرامِش مَحضِ❤:) امــیــرمــ :)

عِشقِ مَـن صِـدآت آرامِش مَحضِ❤:) امــیــرمــ :)

بهمن 1395
4K
تـو مورفـــین مَــنے اعتــیاد بہ بوے تَـــنِت :) قلبـمـ تـو سینـه میکوبهـ تا وقتـے تـورو دارم همـه چـے خـوبـهـ.... عاشقتم عشق من :)

تـو مورفـــین مَــنے اعتــیاد بہ بوے تَـــنِت :) قلبـمـ تـو سینـه میکوبهـ تا وقتـے تـورو دارم همـه چـے خـوبـهـ.... عاشقتم عشق من :)

بهمن 1395
3K
یِه‍ْ رُوز خَستِه‍ْ نِشَستِه‍ْ بُود تَهِ‍ مَغازِه‍ْ وُ سیگـار میکِشیدْ وُ چِرتْ وُ پِرتْ میگُفتْ وُ میخِندید ... پُرسیدَمـ : + چِتِه‍ اِمروز ؟! گُفتْـ : - اِمروز ؟! گُفتَمـ : + آرِه‍ ، پَس ...

یِه‍ْ رُوز خَستِه‍ْ نِشَستِه‍ْ بُود تَهِ‍ مَغازِه‍ْ وُ سیگـار میکِشیدْ وُ چِرتْ وُ پِرتْ میگُفتْ وُ میخِندید ... پُرسیدَمـ : + چِتِه‍ اِمروز ؟! گُفتْـ : - اِمروز ؟! گُفتَمـ : + آرِه‍ ، پَس کِی ؟! گُفت : - صُحبَتِه‍ اِمروزْ وُ دیروز ... گُفتَمـ : + پَ چی ...

بهمن 1395
3K
♣- کُلِ پآییز و زِمِستون یھ طَرَف| ♣- هـآ کردَن رو شیشِھ مآشین| ♣- و اون قَلبِ کھ بھ یادِھ یکے میکشے| ♣- یھ طَرَف|....♥

♣- کُلِ پآییز و زِمِستون یھ طَرَف| ♣- هـآ کردَن رو شیشِھ مآشین| ♣- و اون قَلبِ کھ بھ یادِھ یکے میکشے| ♣- یھ طَرَف|....♥

بهمن 1395
3K
+ شکستنے عَز دآل؟؟ ... - دِل عآقــا دِل ♥

+ شکستنے عَز دآل؟؟ ... - دِل عآقــا دِل ♥

بهمن 1395
3K
❣ عــونـ تَنهآ پِسـریهِـ ڪہ اَز پآنـدآ و شیرڪآڪآعو بیشتَــر دوسِش دآرمـ #no copy

❣ عــونـ تَنهآ پِسـریهِـ ڪہ اَز پآنـدآ و شیرڪآڪآعو بیشتَــر دوسِش دآرمـ #no copy

بهمن 1395
4K
اون صِدایع بَمِت تَمومع زندگیع مَنع>.< اینوعـ بفَهم لَعنتی -.-

اون صِدایع بَمِت تَمومع زندگیع مَنع>.< اینوعـ بفَهم لَعنتی -.-

بهمن 1395
4K
◆وَقتے ڪوچیکـ تَر بودَمـ ◇ مآمانَمـ میگُفتـ اِین دُنیآ پُر عَز هَیولاهایـے ◆بآ صورَتـ هایـ زیباستـ... ◇اَلانـ میفَهمَمـ چے میگے مآمانـ シ

◆وَقتے ڪوچیکـ تَر بودَمـ ◇ مآمانَمـ میگُفتـ اِین دُنیآ پُر عَز هَیولاهایـے ◆بآ صورَتـ هایـ زیباستـ... ◇اَلانـ میفَهمَمـ چے میگے مآمانـ シ

بهمن 1395
3K
فِکر کنـ کهـ وسط دَعواے شُلوغـ، یهـ دُنیا علیـہ یهـ نَفر باشنـ .. بَعد تو یهـو برسے همه رو کِنار بزنے، بریـ سُراغ اونـ یھ نَفر بُلندش کنے،خاڪآی روشو بتکونے،دَستمال بدیـ خونـِ دماغشو پاڪ کنهـ ...

فِکر کنـ کهـ وسط دَعواے شُلوغـ، یهـ دُنیا علیـہ یهـ نَفر باشنـ .. بَعد تو یهـو برسے همه رو کِنار بزنے، بریـ سُراغ اونـ یھ نَفر بُلندش کنے،خاڪآی روشو بتکونے،دَستمال بدیـ خونـِ دماغشو پاڪ کنهـ بعــد ... سَر پآ کهـ شُد/بهتـ اِعتماد کهـ کَرد/نَفسِ راحتـ کهـ کِشید/خیالشـ عآروم کهـ گرفتـ ...

دی 1395
3K
من حاضرمـ بمیرمـ تو زندگیـ کنیـ^^

من حاضرمـ بمیرمـ تو زندگیـ کنیـ^^

دی 1395
4K
♥ اونـ دو نَفریـ کهـ بآهمـ جَنگِـ روآنے دارنـ پتـانسیلِ اینَمـ دارنـ کهـ هَمدیگہ رو دیوونهـ وآر دوستـ داشتهـ باشنـ (: ❥

♥ اونـ دو نَفریـ کهـ بآهمـ جَنگِـ روآنے دارنـ پتـانسیلِ اینَمـ دارنـ کهـ هَمدیگہ رو دیوونهـ وآر دوستـ داشتهـ باشنـ (: ❥

دی 1395
4K
دلتــنــگم!!! نع دلتنگعِ تو دلتنگِع اینکه یِع روزی هوامو داشتی دلتنگِ اینکِع هر لحظِع بہ یادم بودی دلتنگِ هر دقیقه شنیدنِ صِدات دلتنگِ تا صبح بیدار موندنت، فقط بخاطرِ اینکہ دلِ من گرفته دلتنگع اینکع ...

دلتــنــگم!!! نع دلتنگعِ تو دلتنگِع اینکه یِع روزی هوامو داشتی دلتنگِ اینکِع هر لحظِع بہ یادم بودی دلتنگِ هر دقیقه شنیدنِ صِدات دلتنگِ تا صبح بیدار موندنت، فقط بخاطرِ اینکہ دلِ من گرفته دلتنگع اینکع اِسمَمو سوالــی صدا کنی دیدی؟؟؟ من کہ دلتنگِ تو نیستم((:

دی 1395
5K
چـقـدر دلمـ تنگـ شدهـ برا دستاتـ :) رسیدن آداب دارد وقتی رسیدی باید بمونی , باید بسازی , باید مدام یادت باشه که ... چه قدر زجر کشیدی تا رسیدی که آرزوت بوده برسی وقتی ...

چـقـدر دلمـ تنگـ شدهـ برا دستاتـ :) رسیدن آداب دارد وقتی رسیدی باید بمونی , باید بسازی , باید مدام یادت باشه که ... چه قدر زجر کشیدی تا رسیدی که آرزوت بوده برسی وقتی رسیدی ... باید حواست باشه " تمام " نشوی ...

دی 1395
6K
✶ مآ دُختــرا حَسودترینـ موجوداتـِ زَمینیمـ... شــآید بآورِتونـ نَشهـ وَلے ; اگهـ کسے بِخوآد بهـ چیـزیـ ڪہ مآلهـ مآعـہ دَستـ درآزیـ کُنهـ تَڪ تَڪ اُستُخونآشــو خـورد میکُنیمـ -.-

✶ مآ دُختــرا حَسودترینـ موجوداتـِ زَمینیمـ... شــآید بآورِتونـ نَشهـ وَلے ; اگهـ کسے بِخوآد بهـ چیـزیـ ڪہ مآلهـ مآعـہ دَستـ درآزیـ کُنهـ تَڪ تَڪ اُستُخونآشــو خـورد میکُنیمـ -.-

دی 1395
5K
توعـ❥ یِہ تَتو اَز جاےِ دندونامـ رو گَلوتـ میخواے... کِہ هَمِہ بِدونَنـ تو مالـ مَنیع *___*

توعـ❥ یِہ تَتو اَز جاےِ دندونامـ رو گَلوتـ میخواے... کِہ هَمِہ بِدونَنـ تو مالـ مَنیع *___*

دی 1395
5K