خٌٍََآنُـــُوم آّّقـآّّّّّمــمــ

ELiNolove

↙ بهـــمـ یــاد دادن یــهــ #دخـــتر # بایـــد درداشــٌو پـــشــت دیوونہـ بازیاشـ قـــایــمـ كــنهـ シ

*AMIRaM*

به سلامتی روزی که من مال توام تو مال من :)

به سلامتی روزی که من مال توام تو مال من :)

1 هفته پیش
1K
بعضی وقت ها بزرگترین اشتباه اهمیت دادنه :)

بعضی وقت ها بزرگترین اشتباه اهمیت دادنه :)

1 هفته پیش
2K
↲بعضے وقتآ بایَد قِیدِ احسآسو زد و گفتـ گور بابایِ دلِمـ ... اصنـ گورِ باباتـ عِشق !! 〉 هَمونـ وقتآ کهـ میبینے بود و نبودِتـ فرقے ندارِھ... 〉 هَمونـ وقتایـے کهـ تا نباشیـ ، پیدآشـ ...

↲بعضے وقتآ بایَد قِیدِ احسآسو زد و گفتـ گور بابایِ دلِمـ ... اصنـ گورِ باباتـ عِشق !! 〉 هَمونـ وقتآ کهـ میبینے بود و نبودِتـ فرقے ندارِھ... 〉 هَمونـ وقتایـے کهـ تا نباشیـ ، پیدآشـ نیستـ ؛ 〉 وقتاییـ کهـ سَردیشـ از راهِ دور تَنِتو میلرزونهـ! ↲میدونے؟! ، باید اینـ ...

2 هفته پیش
2K
↩ مَـن و تــو ↪ جُفتمــونـ بِهمـ نیآز دآریمـ ؛ تـو بَرآے تِکیهـ کَردنـ ... مَـن بَرآے هَضمـ پدیدھ ے غِیرقآبلِ قَبولے بِهـ اِسمـِ دُنیــآ مــــردمن روزت مبارک

↩ مَـن و تــو ↪ جُفتمــونـ بِهمـ نیآز دآریمـ ؛ تـو بَرآے تِکیهـ کَردنـ ... مَـن بَرآے هَضمـ پدیدھ ے غِیرقآبلِ قَبولے بِهـ اِسمـِ دُنیــآ مــــردمن روزت مبارک

2 هفته پیش
2K
⇜ازتـ بدمـ میــآد -.- + دوبآرھ بغَل میخوایـ؟؟ ⇜ازتـ مُتنفــِرمـ -.- + بآشهـ بیآ بغلمـ (: ♡

⇜ازتـ بدمـ میــآد -.- + دوبآرھ بغَل میخوایـ؟؟ ⇜ازتـ مُتنفــِرمـ -.- + بآشهـ بیآ بغلمـ (: ♡

2 هفته پیش
3K
موهاܢܢ لَخــت بود ،،،☻ صافِ صاف ! ✽ ولے تو همیشـہ ازشوלּ متنفر بودے ؛ میگفتے حالتو بـہ هܢܢ میزنـہ ؛،؛ میگفتے موے فر دوست دارے ؛،؛✽ راستش اونموقـع دیگـہ براܢܢ اهمیت نداشت ڪـہ چـہ ...

موهاܢܢ لَخــت بود ،،،☻ صافِ صاف ! ✽ ولے تو همیشـہ ازشوלּ متنفر بودے ؛ میگفتے حالتو بـہ هܢܢ میزنـہ ؛،؛ میگفتے موے فر دوست دارے ؛،؛✽ راستش اونموقـع دیگـہ براܢܢ اهمیت نداشت ڪـہ چـہ قدر بـہ موهاے صافܢܢ علاقـہ دارܢܢ ؛ فقط یـہ دراڪولـآے اخمو تو ذهنܢܢ بود ؛،؛ ...

3 هفته پیش
6K
- چے کار کنمـ حالِتـ خوبـ شهـ؟ (: اینجوریـ نباشے ... مثلِ قبلَناتـ صدایـِ خندتـ گوشِع همه رو کَر کنهـ... مثل قَبلنا همع از خندعـ های قشنگِتـ خَندشونـ بِگیرهـ ... + مـُخَمو مُتلاشے کُن :} ...

- چے کار کنمـ حالِتـ خوبـ شهـ؟ (: اینجوریـ نباشے ... مثلِ قبلَناتـ صدایـِ خندتـ گوشِع همه رو کَر کنهـ... مثل قَبلنا همع از خندعـ های قشنگِتـ خَندشونـ بِگیرهـ ... + مـُخَمو مُتلاشے کُن :} بعد از نو دوبارھِ درستش کنـ اینجورے میشمـ همونیع کِ بودمـ چونـ فقط اینجوریـِ کهـ ...

4 هفته پیش
3K
←مَنـ عَز هَمونـ دُختـراییَمـ ←کعـِ بَعد ... ←عَز دو قَطرعـ

←مَنـ عَز هَمونـ دُختـراییَمـ ←کعـِ بَعد ... ←عَز دو قَطرعـ "اَشکـ" ←پآ روے ؛ ←همعـِ چیـ میزارِعـ و ←بـآ زِندگیشـ میجَنگعـِ ‹•.•›

4 هفته پیش
3K
❢ هَفتـ سینـ اِم‍ ‍س‍ ‍آل‍ ‍َم‍ـ تَکمیل شُد (: ↯سَـرد شدنِتـ ↯سرزنشِـ بَقیعـ ↯سَرمایِـ وُجودتـ ↯سیآهیهـ روزآمـ ↯سوختنَمـ تو نبودنِتـ ↯سَرکَردنـ بدونعـ تو ↯سقط کَردنعـ رویآهآمـ .... ๏_๏

❢ هَفتـ سینـ اِم‍ ‍س‍ ‍آل‍ ‍َم‍ـ تَکمیل شُد (: ↯سَـرد شدنِتـ ↯سرزنشِـ بَقیعـ ↯سَرمایِـ وُجودتـ ↯سیآهیهـ روزآمـ ↯سوختنَمـ تو نبودنِتـ ↯سَرکَردنـ بدونعـ تو ↯سقط کَردنعـ رویآهآمـ .... ๏_๏

4 هفته پیش
2K
✘ میدونے فَرق مَنو تو چے بــود؟! ✓ منـ وقتے داشتمـ بهتـ پیآمـ میدادمـ هَر 5 ثآنیهـ گوشیمو چِڪ میکردَمـ ببینمـ جَوابـ دادیـ یا نهـ ... ولے تو هَر 5 دَقیقه یادِتـ میومَد کهـ عِع ...

✘ میدونے فَرق مَنو تو چے بــود؟! ✓ منـ وقتے داشتمـ بهتـ پیآمـ میدادمـ هَر 5 ثآنیهـ گوشیمو چِڪ میکردَمـ ببینمـ جَوابـ دادیـ یا نهـ ... ولے تو هَر 5 دَقیقه یادِتـ میومَد کهـ عِع مَن داشتمـ پیامـ میدادَمـ *-* ✓ مَن وقتے داشتمـ بآهاتـ حرفـ میزدَمـ جَوابِ هیچکسـو نِمیدادمـ ...

4 هفته پیش
6K
❢ هَمهـ فِکر میکُنَنـ مَنـ قَوی‌تَرین دُختَر دُنیامـ *-* ❢ هَمه میگَنـ تُ میتونے (: ❢ تُ بآیَد دَرڪ کُنے (: ❢ تُ توآنآییشُ دآرے (: ❢ اِمروز فَریآد میزَنَمـُ میگَمـ مَن خَسته‌اَمـ (: ❢ ...

❢ هَمهـ فِکر میکُنَنـ مَنـ قَوی‌تَرین دُختَر دُنیامـ *-* ❢ هَمه میگَنـ تُ میتونے (: ❢ تُ بآیَد دَرڪ کُنے (: ❢ تُ توآنآییشُ دآرے (: ❢ اِمروز فَریآد میزَنَمـُ میگَمـ مَن خَسته‌اَمـ (: ❢ اَز این هَمه قُدرَتـ خَسته‌اَمـ (: ❢ میخوآمـ ڪہ دیگه نَتونَمـ (: ❢ میخوآمـ ضَعیف‌تَرین ...

4 هفته پیش
3K
◇ یهـ دَردایـے هستَن بهـ اسمـِ

◇ یهـ دَردایـے هستَن بهـ اسمـِ "نِمیدونَمـ" ... اینـ دُکترایـِ اَحمَق فِکر میکُنَنـ مُشکلتـ افسُردگیهـ یآ سادیسمـِ شَدید و اسکیزوفِرنے یآ حتے مآزوخیسمـ ! وَلے تو مشکلتـ فَقط نِمیدونمـہ :) /نِمیدونما/ عَجیبـ مَزه یـ زَهرمارے دارنـ یهـ چے تو مآیه هایـ خوردنـِ بستنے وانیلے یَخـ زدهـ بآ دهنِ پُر خونـ ...

4 هفته پیش
3K
~// اینجـا هَمه گوشـه گیرَنـــ -// بـآیَـد دآیِــره شی رَسـماََ :) ^^

~// اینجـا هَمه گوشـه گیرَنـــ -// بـآیَـد دآیِــره شی رَسـماََ :) ^^

4 هفته پیش
2K
مـثـلا از سرکـوچمـون ردشی اعـلامیمو ببینی :)

مـثـلا از سرکـوچمـون ردشی اعـلامیمو ببینی :)

4 هفته پیش
2K
ma ke khobim HasoOda dar Che halan?? فراموشم نکن ، حتی اگه هیچوقت دلت برام تنگ نشد:)

ma ke khobim HasoOda dar Che halan?? فراموشم نکن ، حتی اگه هیچوقت دلت برام تنگ نشد:)

4 هفته پیش
5K
#چیـ میشهـ اَلانـ زَنگـ بِزَنیـ*.* با اونـ صِدایِـ بَمـ و خُمارتـ هِیـ اَذیتَمـ کُنیـ مَنـ غُرغُر کُنَمـ تو بُلَند بِخَندیـ مَنَمـ ذوقـ کُنمـ با صِدایِـ خَندَتـ؟ : ) ♥

#چیـ میشهـ اَلانـ زَنگـ بِزَنیـ*.* با اونـ صِدایِـ بَمـ و خُمارتـ هِیـ اَذیتَمـ کُنیـ مَنـ غُرغُر کُنَمـ تو بُلَند بِخَندیـ مَنَمـ ذوقـ کُنمـ با صِدایِـ خَندَتـ؟ : ) ♥

فروردین 1396
6K
سـال نــو همـگـی مبارکـ انشالله سال پرخـیـر وپربرکـتی باشـهـ :)

سـال نــو همـگـی مبارکـ انشالله سال پرخـیـر وپربرکـتی باشـهـ :)

اسفند 1395
5K
مَنْـ خوبَمْـــــ فَقَطْ میگَنـْـ یِہ غَمے تـو چِشامِـہ...

مَنْـ خوبَمْـــــ فَقَطْ میگَنـْـ یِہ غَمے تـو چِشامِـہ...

اسفند 1395
3K
مثلن خودکشی کنم بیای بیمارستان دستمو بگیری بگی قول میدم بهت اهمیت بدم فقط برگرد!

مثلن خودکشی کنم بیای بیمارستان دستمو بگیری بگی قول میدم بهت اهمیت بدم فقط برگرد!

اسفند 1395
4K
کـــــاشــــــــ 【زِنـــْدِه بِه گـــــــ†ـــــور 】 مــے شُــدَمــــــ ✘نــَـــہ 【✓زِنــــدِه بِه زور↻】⚠ بــِه زور زِنْـده اَمـــــ∅ ،، بــِه زور↪✖♔ #داغونم

کـــــاشــــــــ 【زِنـــْدِه بِه گـــــــ†ـــــور 】 مــے شُــدَمــــــ ✘نــَـــہ 【✓زِنــــدِه بِه زور↻】⚠ بــِه زور زِنْـده اَمـــــ∅ ،، بــِه زور↪✖♔ #داغونم

اسفند 1395
4K