ﺗﻮﻯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ﺍﯾﻨﻮ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩم ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ. ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻡ، ﺍﺻﻼً ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺑﺸﻪ، ﺍﻣﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ... ...

ﺗﻮﻯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ﺍﯾﻨﻮ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩم ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ. ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻡ، ﺍﺻﻼً ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺑﺸﻪ، ﺍﻣﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ... ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﺵ ...

۳ آذر 1397
3K
🍂 ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻡ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺭﻧﺠﯿﺪﻡ ﯾﺎ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ زندگی ام ﻧﺒﺎﺷﺪ... ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ...

🍂 ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻡ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺭﻧﺠﯿﺪﻡ ﯾﺎ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ زندگی ام ﻧﺒﺎﺷﺪ... ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﺭﺯﻭ ...

۲۲ آبان 1397
5K
🍃زندگی مثل جلسه امتحان است بار ها غلط مینویسیم 🍃پاک میکنیم و دوباره غلط مینویسیم 🍃غافل از اینکه ناگهان مرگ فریاد میزند؛ برگه ها بالا..!!تاوقت هست درست زندگی کنیم

🍃زندگی مثل جلسه امتحان است بار ها غلط مینویسیم 🍃پاک میکنیم و دوباره غلط مینویسیم 🍃غافل از اینکه ناگهان مرگ فریاد میزند؛ برگه ها بالا..!!تاوقت هست درست زندگی کنیم

۲۲ آبان 1397
4K
#پست‌ویژه💐 #پسر_علوے😌 یک عده پسر اُمل و خشک مغز هستند

#پست‌ویژه💐 #پسر_علوے😌 یک عده پسر اُمل و خشک مغز هستند

۲۲ آبان 1397
11K
اگه قراره من پیام بدم تا یادم بیفتی ترجیح میدم برا همیشه فراموش بشم...! •••r

اگه قراره من پیام بدم تا یادم بیفتی ترجیح میدم برا همیشه فراموش بشم...! •••r

۷ شهریور 1397
14K
۷ شهریور 1397
6K
|تلنــــــ♨️ـگر | یڪی گره #روسری_شو☝️؛شل؛ڪرد رفت جلو دوربین برای #لایڪ😰 یڪی بند #پوتینش رو سفت ڪرد رفت روی #مین;واسه خاڪ😭 💟| @dokhtaranchadorii

|تلنــــــ♨️ـگر | یڪی گره #روسری_شو☝️؛شل؛ڪرد رفت جلو دوربین برای #لایڪ😰 یڪی بند #پوتینش رو سفت ڪرد رفت روی #مین;واسه خاڪ😭 💟| @dokhtaranchadorii

۵ شهریور 1397
6K
هر روز در بانک زمان شما ۸۶۴۰۰ ثانیه واریز و تا شب به پایان میرسد🤔 هیچ برگشتی در کار نیست و هیچ مقدار از آن‌هم به فردا اضافه نمی شود. ✨ پس از آن لذت ...

هر روز در بانک زمان شما ۸۶۴۰۰ ثانیه واریز و تا شب به پایان میرسد🤔 هیچ برگشتی در کار نیست و هیچ مقدار از آن‌هم به فردا اضافه نمی شود. ✨ پس از آن لذت ببرید😍💪 @bayaninstitution @EBAYAN_org

۲۰ مرداد 1397
6K
🔴 لحظه ای که احساس میکنی داری کم میاری و انگیزت کم میشه ، دقیقا همون لحظه ای هست که باید ادامه بدی ! 🍃 یعنی دیگه چیزی نمونده که به خواستت برسی..تلاش... @Rvanshnasi_brtar

🔴 لحظه ای که احساس میکنی داری کم میاری و انگیزت کم میشه ، دقیقا همون لحظه ای هست که باید ادامه بدی ! 🍃 یعنی دیگه چیزی نمونده که به خواستت برسی..تلاش... @Rvanshnasi_brtar

۱۸ مرداد 1397
5K
در دلم جایی برای هیچکس غیر از تو نیست گاه یک دنیا فقط با یک نفر پر میشود... 🍃 🌸

در دلم جایی برای هیچکس غیر از تو نیست گاه یک دنیا فقط با یک نفر پر میشود... 🍃 🌸

۱۷ مرداد 1397
4K
واقعیت عجیب درباره رنگ قرمز ژر لب❗️ ✍🏻 جوشاندن حشره ای به نام

واقعیت عجیب درباره رنگ قرمز ژر لب❗️ ✍🏻 جوشاندن حشره ای به نام " قرمز دانه " یکی از راه های تولید رنگ قرمز در لوازم آریشی بخصوص و رژ لب هست❗️😨 #ترفند👇 @tarffand 💪👈

۱۵ مرداد 1397
21K
جالبه بدونید سال 1940 پنی سیلین حدود 100 میکروب را نابود می کرد اما اکنون فقط 5 نوع میکروب را نابود می کند ، 🔹علت پیشرفت میکروب ها استفاده بی رویه و اشتباه انسان ها ...

جالبه بدونید سال 1940 پنی سیلین حدود 100 میکروب را نابود می کرد اما اکنون فقط 5 نوع میکروب را نابود می کند ، 🔹علت پیشرفت میکروب ها استفاده بی رویه و اشتباه انسان ها از آنتی بیوتیکها است. @tarffand

۱۵ مرداد 1397
9K
مالیدن مچها به هم بعد از عطر زدن بهترین شیوه عطر زدن اینکه شما عطر را ۱۵ سانتیمتری مچ به سمت داخل یا آرنج یا گردن اسپری کنید. بعد از آن نباید به هیچ عنوان ...

مالیدن مچها به هم بعد از عطر زدن بهترین شیوه عطر زدن اینکه شما عطر را ۱۵ سانتیمتری مچ به سمت داخل یا آرنج یا گردن اسپری کنید. بعد از آن نباید به هیچ عنوان به این نقاط دست زد. @MalomateOmomi

۱۰ مرداد 1397
4K
بهترین رنگ برای شیشه عینک آفتابی، رنگ خاکستری است! زیرا این رنگ، بدون تغییر رنگ اشیا و محیط اطراف، تمام طیف نور را به صورت یکسان جذب می کند. @MalomateOmomi

بهترین رنگ برای شیشه عینک آفتابی، رنگ خاکستری است! زیرا این رنگ، بدون تغییر رنگ اشیا و محیط اطراف، تمام طیف نور را به صورت یکسان جذب می کند. @MalomateOmomi

۱۰ مرداد 1397
8K
چطوری یه سلفی عکس خوب بندازیم؟ قــــبل از عکس گرفتن چند ثانیه ای سرتون رو پایین نگه دارید با این کار خون زیر پوست صورتتون جریان پیدا میکنه و چهرتون با نشاط و جذاب میفته ...

چطوری یه سلفی عکس خوب بندازیم؟ قــــبل از عکس گرفتن چند ثانیه ای سرتون رو پایین نگه دارید با این کار خون زیر پوست صورتتون جریان پیدا میکنه و چهرتون با نشاط و جذاب میفته توی عکس @MalomateOmomi

۱۰ مرداد 1397
8K
هر فردی بهترین هم که باشد اگر زمانی که باید باشد ، نباشد ، ‏همان بهتر که نباشد ...! 👤 لوئیس بونوئل 🆔 @midanidkee

هر فردی بهترین هم که باشد اگر زمانی که باید باشد ، نباشد ، ‏همان بهتر که نباشد ...! 👤 لوئیس بونوئل 🆔 @midanidkee

۹ مرداد 1397
11K
اگر نمی‌توانید کارهای فوق‌العاده‌ای انجام دهید، کارهای کوچک را بصورت فوق‌العاده انجام دهید... @Logo1city

اگر نمی‌توانید کارهای فوق‌العاده‌ای انجام دهید، کارهای کوچک را بصورت فوق‌العاده انجام دهید... @Logo1city

۹ مرداد 1397
7K
بابا باشه بی پول باشه، بد اخلاق باشه، غرغرو باشه، نامهربون باشه، ولی فقط باشه! سلامتی باباها که سایه سر خونه‌هامونن😊❣️🙏 @logo1city

بابا باشه بی پول باشه، بد اخلاق باشه، غرغرو باشه، نامهربون باشه، ولی فقط باشه! سلامتی باباها که سایه سر خونه‌هامونن😊❣️🙏 @logo1city

۸ مرداد 1397
5K
وسعت دوست داشتن را اندازه نگیر زیادش هم کم است! خود دوست داشتن مهم است نه زمانش، نه پایداری‌اش و نه حد و حدودش! دوست داشتن خدا را ببین یاد بگیر که دوست داشتنت را ...

وسعت دوست داشتن را اندازه نگیر زیادش هم کم است! خود دوست داشتن مهم است نه زمانش، نه پایداری‌اش و نه حد و حدودش! دوست داشتن خدا را ببین یاد بگیر که دوست داشتنت را کادوپیچ نکنی @logo1city

۸ مرداد 1397
5K
💕ژاپنی ها معتقدند هر کس سه تا صورت داره اولی که به دنیا نشون میدید دومی که به خانواده و دوستانتون نشون میدید. و سومی که به هیچ کس نشون نمیدید این،واقعی ترین بازتاب از ...

💕ژاپنی ها معتقدند هر کس سه تا صورت داره اولی که به دنیا نشون میدید دومی که به خانواده و دوستانتون نشون میدید. و سومی که به هیچ کس نشون نمیدید این،واقعی ترین بازتاب از شماست @logo1city

۸ مرداد 1397
4K