روح خاموش1400

ESRA1400

یک دهه هشتادی مغرور و پر جذبه اما به وقتش شوخ و مهربون

صبح آب بنوشید 1⃣ روده بزرگ راپاک میکند 2⃣ خون جدید تولید میکند 3⃣ وزن بدن درافراد چاق کم میشود 4⃣ چهره راصاف وشفاف میکند 5⃣ کلیه ها را شستشو میدهد 6⃣ سموم بدن را ...

صبح آب بنوشید 1⃣ روده بزرگ راپاک میکند 2⃣ خون جدید تولید میکند 3⃣ وزن بدن درافراد چاق کم میشود 4⃣ چهره راصاف وشفاف میکند 5⃣ کلیه ها را شستشو میدهد 6⃣ سموم بدن را دفع میکند @tarffand 💪 👈

۱۳ ساعت پیش
9K
درنگاه اول این پرنده رو تیرخورده دیدید؟ این پرنده

درنگاه اول این پرنده رو تیرخورده دیدید؟ این پرنده "سینه خونی لوزون" نام دارد و ویژگی معروفش همون هاله قرمز رنگ وسط سینه اش هست که باعث میشه به اشتباه زخمی دیده بشه! 🆔 @Ajayebe_jahann 📸

۱۶ ساعت پیش
4K
اوتوناماکی “Otonamaki” یاهمان قنداق درمانی نوعی روش درمانی جدید برای ازبین بردن خستگی بدن است که درآن فرد راداخل یک پارچه قنداق می پیچند تا مشکل خشکی بدن رفع شود. 🆔 @Ajayebe_jahann 📸

اوتوناماکی “Otonamaki” یاهمان قنداق درمانی نوعی روش درمانی جدید برای ازبین بردن خستگی بدن است که درآن فرد راداخل یک پارچه قنداق می پیچند تا مشکل خشکی بدن رفع شود. 🆔 @Ajayebe_jahann 📸

۱۶ ساعت پیش
3K
افراد زیادی هستن که توی فضای مجازی شاخن اما درواقعیت خجالتی و کم رو هستن،به این افراد تکسترورت Textrover میگن ،به معنای مسلط و بامزه درمجازی اما کم حرف و ضعیف النفس درواقعیت ! 🆔 ...

افراد زیادی هستن که توی فضای مجازی شاخن اما درواقعیت خجالتی و کم رو هستن،به این افراد تکسترورت Textrover میگن ،به معنای مسلط و بامزه درمجازی اما کم حرف و ضعیف النفس درواقعیت ! 🆔 @Ajayebe_jahann 📸

۱۷ ساعت پیش
3K
اتان پسر بچه 4 ساله انگلیسی که به بیماری خاصی مبتلاست! حرکت دستان او متقارن است! وقتی یکی از دستانش را حرکت میدهددیگری ناخودآگاه همان کار را تکرار میکند. 🆔 @Ajayebe_jahann 📸

اتان پسر بچه 4 ساله انگلیسی که به بیماری خاصی مبتلاست! حرکت دستان او متقارن است! وقتی یکی از دستانش را حرکت میدهددیگری ناخودآگاه همان کار را تکرار میکند. 🆔 @Ajayebe_jahann 📸

۱۷ ساعت پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
#میلان_کوندرا زمانی حرف بزن که ارزش آن از سکوتت بیشتر باشد و زمانی دوست انتخاب کن که ارزش آن دوست بیشتر از تنهاییت باشد ...!! 🍃🌺 @Logo1city 🌿🌹

#میلان_کوندرا زمانی حرف بزن که ارزش آن از سکوتت بیشتر باشد و زمانی دوست انتخاب کن که ارزش آن دوست بیشتر از تنهاییت باشد ...!! 🍃🌺 @Logo1city 🌿🌹

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
خانه های قدیمی را دوست دارم تاریخ در آنها به زیبایی درحرکت است همه چیز عمر دارد، حرف دارد، برکت دارد ای کاش محبت و دوستی ها هرگز جدید نمیشد و بوی قدیم را میداد ...

خانه های قدیمی را دوست دارم تاریخ در آنها به زیبایی درحرکت است همه چیز عمر دارد، حرف دارد، برکت دارد ای کاش محبت و دوستی ها هرگز جدید نمیشد و بوی قدیم را میداد 🍃🌺 @Logo1city 🌿🌹

۱ روز پیش
2K
قصـه ازآنجایی تلخ شد که باعصبانیت به هم گفتیم: بچه را ول کردی به امان خدا ماشین را ول کردی به امان خدا و اینطور شدکه

قصـه ازآنجایی تلخ شد که باعصبانیت به هم گفتیم: بچه را ول کردی به امان خدا ماشین را ول کردی به امان خدا و اینطور شدکه"امان خدا" شدمظهرناامنی درحالیکه امنترین جای عالم امان خداست @logo1city 🌿🌹

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
❤️❤️شش اصل زندگی قبل از پرستش باور کنید‌. قبل از صحبت گوش دهید. قبل از خرج‌کردن بدست آورید. قبل از نوشتن فکر کنید. قبل از تسلیم شدن تلاش کنید. قبل از مردن زندگی کنید. @Logo1city

❤️❤️شش اصل زندگی قبل از پرستش باور کنید‌. قبل از صحبت گوش دهید. قبل از خرج‌کردن بدست آورید. قبل از نوشتن فکر کنید. قبل از تسلیم شدن تلاش کنید. قبل از مردن زندگی کنید. @Logo1city

۱ روز پیش
2K
هیچکس قفل بدون کلید نمیسازد اگر قفلی در زندگیت می بینی... شک نکن اون قفل کلیدی هم داره... کلید خیلی از قفلهای زندگی!!! سه چیز است صبر، آرامش، توکل... 🍃🌺 @logo1city 🌿🌹

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازد اگر قفلی در زندگیت می بینی... شک نکن اون قفل کلیدی هم داره... کلید خیلی از قفلهای زندگی!!! سه چیز است صبر، آرامش، توکل... 🍃🌺 @logo1city 🌿🌹

۱ روز پیش
2K
هیچ

هیچ "مدرسه ای" بالاتر از "تجربه" نیست، افسوس که، "شهریه" آن به گرانی"عمر" است! #تفکر_مثبت

۱ روز پیش
3K
‌‌‌‌ ‌ شکسپیر میگوید: من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟ برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم. انتظارات همیشه صدمه زننده هستند. @logo1city ❤️❤️❤️

‌‌‌‌ ‌ شکسپیر میگوید: من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟ برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم. انتظارات همیشه صدمه زننده هستند. @logo1city ❤️❤️❤️

۱ روز پیش
2K