... به یاد لحظه هایی که زود رفت روزهایش ... ... روزهایی که شاید تنها غم دل ... ... گم شدن باد بادکی بود در باد ... ... شبیه پروانه ای که پیله اش را ...

... به یاد لحظه هایی که زود رفت روزهایش ... ... روزهایی که شاید تنها غم دل ... ... گم شدن باد بادکی بود در باد ... ... شبیه پروانه ای که پیله اش را نمی خواهد ... ... دلم عجیب یک لیوان کودکی می خواهد ....

۹ مرداد 1396
435
🌸|| هَـمهـ اوَلـِشـ خـوبـَنـ✨ 🌸|| هَـمهـ اوَلِـشـ دوسـِتـ دارَنـ💫 🌸|| بـِبیـنـ واسـهـ کــیـ تـا 🌸|| آخـَرِشـ مـِثـلـِ اوَلے؟!🌚🍃

🌸|| هَـمهـ اوَلـِشـ خـوبـَنـ✨ 🌸|| هَـمهـ اوَلِـشـ دوسـِتـ دارَنـ💫 🌸|| بـِبیـنـ واسـهـ کــیـ تـا 🌸|| آخـَرِشـ مـِثـلـِ اوَلے؟!🌚🍃

۷ مرداد 1396
364
من و تو یع اندازع مقصریم(:💔🍃 -

من و تو یع اندازع مقصریم(:💔🍃 -

۷ مرداد 1396
363
کــــامنت لطفـــا😐|

کــــامنت لطفـــا😐|

۵ مرداد 1396
515
|درکـم نکردے و هیچوقـت از دردم کـم نکردے|🙂💔

|درکـم نکردے و هیچوقـت از دردم کـم نکردے|🙂💔

۵ مرداد 1396
564
حالم خیــــلے بـــده😔😔

حالم خیــــلے بـــده😔😔

۵ مرداد 1396
552
قلبــــم ایـــنروزا بدجــــوری ڌڔڋ میکنــــہ...😿 😞 💔 چیکار کنــــم وضعـــم خیلے خرابـــہ😫😓

قلبــــم ایـــنروزا بدجــــوری ڌڔڋ میکنــــہ...😿 😞 💔 چیکار کنــــم وضعـــم خیلے خرابـــہ😫😓

۳ مرداد 1396
555
~//Nobody's ever loved me to the truth 🍃 هیچکس‍ هیچ‍ وقت‍ من‍ و حقیقتاً دوست‍ نداشته‍ 😿💔

~//Nobody's ever loved me to the truth 🍃 هیچکس‍ هیچ‍ وقت‍ من‍ و حقیقتاً دوست‍ نداشته‍ 😿💔

۳ مرداد 1396
612
هیـچ دختـرے بدونـ شیـطنـت🐼🎈 زنـدگے نمیـڪنـهـ🌍💫 اگـهـ ارومـهـ✨🦄 حتمـا داغـونـهـ🐰🍭

هیـچ دختـرے بدونـ شیـطنـت🐼🎈 زنـدگے نمیـڪنـهـ🌍💫 اگـهـ ارومـهـ✨🦄 حتمـا داغـونـهـ🐰🍭

۲ مرداد 1396
509
موهاشو قیچی کرده دیوونه 😒 🙎 🚶 ‍♀ معلومه که دنیا ضد رویاشه :(:☹😣 دختر که باشی خوب میفهمی👩 💍 موهای دختر کل دنیاشه...💔 😿

موهاشو قیچی کرده دیوونه 😒 🙎 🚶 ‍♀ معلومه که دنیا ضد رویاشه :(:☹😣 دختر که باشی خوب میفهمی👩 💍 موهای دختر کل دنیاشه...💔 😿

۲ مرداد 1396
1K
ݕــپرم بخندیــــم؟¡ :)) #margــــ🔚

ݕــپرم بخندیــــم؟¡ :)) #margــــ🔚

۲ مرداد 1396
545
‌‌ا╅━━━┅═❂═┅┅──┄┄ °°°خداجونم حسابِ تڪ تڪ اشڪامو داری دیگه ؟ قیامتتو به پا ڪن میخام با بنده هات آشنات ڪنم°°°😔 ☞❥😔 •••••••••❥💔 ❥••••••••• ‌ ‍‌

‌‌ا╅━━━┅═❂═┅┅──┄┄ °°°خداجونم حسابِ تڪ تڪ اشڪامو داری دیگه ؟ قیامتتو به پا ڪن میخام با بنده هات آشنات ڪنم°°°😔 ☞❥😔 •••••••••❥💔 ❥••••••••• ‌ ‍‌

۲ مرداد 1396
639
قلبــــم درد میــــکنــــه💔 😔

قلبــــم درد میــــکنــــه💔 😔

۱ مرداد 1396
867
خداجونم !!! خیلــــے دلم گـــــرفته...😔💔

خداجونم !!! خیلــــے دلم گـــــرفته...😔💔

۱ مرداد 1396
684
زن ، بام نیست تا برای هواخوری به سراغش بروی

زن ، بام نیست تا برای هواخوری به سراغش بروی "آسمان است پرواز را بیاموز " سیگار نیست که بکشی و تمامش کنی "اکسیژن است او را نفس بکش " روزنامه نیست که بخوانی و روی نیمکتی جا بگذاری "کتاب است او را زندگی کن " او یک " زن ...

۱ مرداد 1396
703
+این چیه؟ -این لپمه! +چه خوشمزه ست. -نخورش گیج.این که خوردنی نیس!!!🎈

+این چیه؟ -این لپمه! +چه خوشمزه ست. -نخورش گیج.این که خوردنی نیس!!!🎈

۱ مرداد 1396
1K
دلــــام :)

دلــــام :)

۱ مرداد 1396
732