... به یاد لحظه هایی که زود رفت روزهایش ... ... روزهایی که شاید تنها غم دل ... ... گم شدن باد بادکی بود در باد ... ... شبیه پروانه ای که پیله اش را ...

... به یاد لحظه هایی که زود رفت روزهایش ... ... روزهایی که شاید تنها غم دل ... ... گم شدن باد بادکی بود در باد ... ... شبیه پروانه ای که پیله اش را نمی خواهد ... ... دلم عجیب یک لیوان کودکی می خواهد ....

۹ مرداد 1396
495
🌸|| هَـمهـ اوَلـِشـ خـوبـَنـ✨ 🌸|| هَـمهـ اوَلِـشـ دوسـِتـ دارَنـ💫 🌸|| بـِبیـنـ واسـهـ کــیـ تـا 🌸|| آخـَرِشـ مـِثـلـِ اوَلے؟!🌚🍃

🌸|| هَـمهـ اوَلـِشـ خـوبـَنـ✨ 🌸|| هَـمهـ اوَلِـشـ دوسـِتـ دارَنـ💫 🌸|| بـِبیـنـ واسـهـ کــیـ تـا 🌸|| آخـَرِشـ مـِثـلـِ اوَلے؟!🌚🍃

۷ مرداد 1396
404
من و تو یع اندازع مقصریم(:💔🍃 -

من و تو یع اندازع مقصریم(:💔🍃 -

۷ مرداد 1396
418
کــــامنت لطفـــا😐|

کــــامنت لطفـــا😐|

۵ مرداد 1396
550
|درکـم نکردے و هیچوقـت از دردم کـم نکردے|🙂💔

|درکـم نکردے و هیچوقـت از دردم کـم نکردے|🙂💔

۵ مرداد 1396
604
حالم خیــــلے بـــده😔😔

حالم خیــــلے بـــده😔😔

۵ مرداد 1396
584
قلبــــم ایـــنروزا بدجــــوری ڌڔڋ میکنــــہ...😿 😞 💔 چیکار کنــــم وضعـــم خیلے خرابـــہ😫😓

قلبــــم ایـــنروزا بدجــــوری ڌڔڋ میکنــــہ...😿 😞 💔 چیکار کنــــم وضعـــم خیلے خرابـــہ😫😓

۳ مرداد 1396
594
~//Nobody's ever loved me to the truth 🍃 هیچکس‍ هیچ‍ وقت‍ من‍ و حقیقتاً دوست‍ نداشته‍ 😿💔

~//Nobody's ever loved me to the truth 🍃 هیچکس‍ هیچ‍ وقت‍ من‍ و حقیقتاً دوست‍ نداشته‍ 😿💔

۳ مرداد 1396
648
هیـچ دختـرے بدونـ شیـطنـت🐼🎈 زنـدگے نمیـڪنـهـ🌍💫 اگـهـ ارومـهـ✨🦄 حتمـا داغـونـهـ🐰🍭

هیـچ دختـرے بدونـ شیـطنـت🐼🎈 زنـدگے نمیـڪنـهـ🌍💫 اگـهـ ارومـهـ✨🦄 حتمـا داغـونـهـ🐰🍭

۲ مرداد 1396
546
موهاشو قیچی کرده دیوونه 😒 🙎 🚶 ‍♀ معلومه که دنیا ضد رویاشه :(:☹😣 دختر که باشی خوب میفهمی👩 💍 موهای دختر کل دنیاشه...💔 😿

موهاشو قیچی کرده دیوونه 😒 🙎 🚶 ‍♀ معلومه که دنیا ضد رویاشه :(:☹😣 دختر که باشی خوب میفهمی👩 💍 موهای دختر کل دنیاشه...💔 😿

۲ مرداد 1396
1K
ݕــپرم بخندیــــم؟¡ :)) #margــــ🔚

ݕــپرم بخندیــــم؟¡ :)) #margــــ🔚

۲ مرداد 1396
580
‌‌ا╅━━━┅═❂═┅┅──┄┄ °°°خداجونم حسابِ تڪ تڪ اشڪامو داری دیگه ؟ قیامتتو به پا ڪن میخام با بنده هات آشنات ڪنم°°°😔 ☞❥😔 •••••••••❥💔 ❥••••••••• ‌ ‍‌

‌‌ا╅━━━┅═❂═┅┅──┄┄ °°°خداجونم حسابِ تڪ تڪ اشڪامو داری دیگه ؟ قیامتتو به پا ڪن میخام با بنده هات آشنات ڪنم°°°😔 ☞❥😔 •••••••••❥💔 ❥••••••••• ‌ ‍‌

۲ مرداد 1396
677
قلبــــم درد میــــکنــــه💔 😔

قلبــــم درد میــــکنــــه💔 😔

۱ مرداد 1396
929
خداجونم !!! خیلــــے دلم گـــــرفته...😔💔

خداجونم !!! خیلــــے دلم گـــــرفته...😔💔

۱ مرداد 1396
730
زن ، بام نیست تا برای هواخوری به سراغش بروی

زن ، بام نیست تا برای هواخوری به سراغش بروی "آسمان است پرواز را بیاموز " سیگار نیست که بکشی و تمامش کنی "اکسیژن است او را نفس بکش " روزنامه نیست که بخوانی و روی نیمکتی جا بگذاری "کتاب است او را زندگی کن " او یک " زن ...

۱ مرداد 1396
739
+این چیه؟ -این لپمه! +چه خوشمزه ست. -نخورش گیج.این که خوردنی نیس!!!🎈

+این چیه؟ -این لپمه! +چه خوشمزه ست. -نخورش گیج.این که خوردنی نیس!!!🎈

۱ مرداد 1396
1K
دلــــام :)

دلــــام :)

۱ مرداد 1396
769