أيـمی ♥️ امیر

Emi.1372

@Amir.irani33
تـو را دوست دارم
جوری کـه هیچکس دیگر را
هرگز دوست نداشته‌ام
مطمئنم کـه بعد ها هم
کسی رابه اندازه‌ي تـو
دوست نخواهم داشت

#اول بهمن روز من است #تولدم_مبارک

#اول بهمن روز من است #تولدم_مبارک

۴ هفته پیش
7K
چقدر زیباست کسی را دوست بداریم نه برای نیاز نه از روی اجبار ونه از روی تنهایی فقط برای اینکه ارزشش را دارد #Amir

چقدر زیباست کسی را دوست بداریم نه برای نیاز نه از روی اجبار ونه از روی تنهایی فقط برای اینکه ارزشش را دارد #Amir

۵ دی 1398
10K
#خاااص

#خاااص

۱۴ آذر 1398
1K
هـَر زنے، یڪ \

هـَر زنے، یڪ \"سرزمیـن\" است؛ آدٰاب و رُسومِ خودش را دارد مثلاآنهایے ڪہ محجبہ اند و سفیران \"حیـا\" چشمت ڪہ بهشان بیفتد دست خودت نیست سر بہ زیر مے شوے و مؤدب! #ایمی

۶ آذر 1398
1K
❣ آقا داماد جوان؛ مهمترین خصلت خانوم خونه شما؛ باید

❣ آقا داماد جوان؛ مهمترین خصلت خانوم خونه شما؛ باید"حیا"ی بالا او باشه. 👈 درغیراینصورت؛ نه توانایی تربیت فرزندان پاکی رو داره؛ ونه ضمانتی برای حفظ عهدعشق تون

۵ آذر 1398
1K
#مادرم

#مادرم

۲۹ آبان 1398
1K
ای که در نعمت ونازی به جهان غره مباش...

ای که در نعمت ونازی به جهان غره مباش...

۱۶ مهر 1398
1K
۱۴ مهر 1398
997
یاد گرفته ام در برابر زشتی. آدم ها سکوت کنم بدی هایشان را ببینم و به روی خودم نیاورم ! دیگر می توانم بی مهری ها را تحمل ، بی انصافی ها را هضم ، ...

یاد گرفته ام در برابر زشتی. آدم ها سکوت کنم بدی هایشان را ببینم و به روی خودم نیاورم ! دیگر می توانم بی مهری ها را تحمل ، بی انصافی ها را هضم ، و بی حرمتی ها را دفع کنم . بیش از اندازه ساکت و بی تفاوت ...

۱۲ مهر 1398
1K
یه ملکه باید مال شاهش باشه، نه کل دربار...!

یه ملکه باید مال شاهش باشه، نه کل دربار...!

۹ مهر 1398
1K
۹ مهر 1398
938
۷ مهر 1398
951
۳ مهر 1398
917
۱ مهر 1398
930
۲۸ شهریور 1398
930
۲۶ شهریور 1398
962
۲۵ شهریور 1398
840
۱۱ شهریور 1398
846
اٍّ๛لَّاٍّمّـُ عَّلَّیٌّکّْ یٌّاٍّاٍّبّْاٍّعَّبّْدٌّاٍّلَّلَّهّْ اٍّلَّحّْ๛یٌّنِّ

اٍّ๛لَّاٍّمّـُ عَّلَّیٌّکّْ یٌّاٍّاٍّبّْاٍّعَّبّْدٌّاٍّلَّلَّهّْ اٍّلَّحّْ๛یٌّنِّ

۱۰ شهریور 1398
847
۱۰ شهریور 1398
844