با مـَن عَز منطق حرف نزنید،اُسطورع زندگیم پاتریکه💋 🌿

با مـَن عَز منطق حرف نزنید،اُسطورع زندگیم پاتریکه💋 🌿

۱۴ ساعت پیش
4K
یکیم نیس ک با لاشی نبودنش سوپرایزمون کنه!!!!

یکیم نیس ک با لاشی نبودنش سوپرایزمون کنه!!!!

۲ روز پیش
12K
انتظار نداشته باش در عوض چیزی ک میبخشی،چیز دیگری دریافت کنی همه قلبشون مثه تو نیست....!

انتظار نداشته باش در عوض چیزی ک میبخشی،چیز دیگری دریافت کنی همه قلبشون مثه تو نیست....!

۳ روز پیش
4K
از ۹۹%آدما بدم میاد اون ی درصدم تصویریه ک ازت تو ذهنم ساختم!!!!!

از ۹۹%آدما بدم میاد اون ی درصدم تصویریه ک ازت تو ذهنم ساختم!!!!!

۵ روز پیش
6K
واس من زیر آبی بری زیر همون آب خفت میکنم!!!:/

واس من زیر آبی بری زیر همون آب خفت میکنم!!!:/

۷ روز پیش
5K
اگر عفتمان لکه دار شد از پودر چهار آنزیم پریل استفاده کنیم!!:/

اگر عفتمان لکه دار شد از پودر چهار آنزیم پریل استفاده کنیم!!:/

۱ هفته پیش
5K
لب پرتگاهم و اگه قرار باشه تو بهم کمک کنی ترجیح میدم جسدمم پیدا نشه:)

لب پرتگاهم و اگه قرار باشه تو بهم کمک کنی ترجیح میدم جسدمم پیدا نشه:)

۱ هفته پیش
5K
درُستِه تُ سِتارِه ای..... وَلی لیاقَتِ مَن کُلِّ آسِمونِه....!:)

درُستِه تُ سِتارِه ای..... وَلی لیاقَتِ مَن کُلِّ آسِمونِه....!:)

۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
6K
ما مثل یه کاکتوسیم تو شهر بادکنک ها!!!

ما مثل یه کاکتوسیم تو شهر بادکنک ها!!!

۲ هفته پیش
6K
سالهاست بین منو و فراموشی سر تو جنگه....!!!!

سالهاست بین منو و فراموشی سر تو جنگه....!!!!

۳ هفته پیش
6K
تو خواستنی ترین نتوانستن منی.....!

تو خواستنی ترین نتوانستن منی.....!

۳ هفته پیش
7K
ی مشت بغض شدیم افتادیم تو گلوی هم....!

ی مشت بغض شدیم افتادیم تو گلوی هم....!

۴ هفته پیش
12K
و ما فراموش می شویم مثل تمام زمستان هایی ک برف نبارید......!

و ما فراموش می شویم مثل تمام زمستان هایی ک برف نبارید......!

۴ هفته پیش
10K
برداشتمش انداختمش تو یه شیشه و درش و بستم.... جیغ میزد میگفت نکن من احساستم.....

برداشتمش انداختمش تو یه شیشه و درش و بستم.... جیغ میزد میگفت نکن من احساستم.....

۴ هفته پیش
12K
وقتی میبینم کیا جامو پر کردن دوس دارم برگردم برینم تو جام و بعد برم...!:/

وقتی میبینم کیا جامو پر کردن دوس دارم برگردم برینم تو جام و بعد برم...!:/

۲۵ بهمن 1397
12K
یه جوری نشه ک وقتی رسیدی بودنت دردی رو دوا نکنه......

یه جوری نشه ک وقتی رسیدی بودنت دردی رو دوا نکنه......

۱۷ آذر 1397
6K
۱۳ آذر 1397
9K
دنبال من توی آدمای دیگ میگردی قول میدم.....!

دنبال من توی آدمای دیگ میگردی قول میدم.....!

۱۰ آذر 1397
7K
۶ آذر 1397
7K