عشق میتونه تو رو خوشبخت ترین و بدبخت ترین ادم روی زمین کنه....!

عشق میتونه تو رو خوشبخت ترین و بدبخت ترین ادم روی زمین کنه....!

۵ مهر 1398
4K
روزی ک دلت برایم تنگ شد رو ب روی آیینه بایست و ایستاده برای غرورت کف بزن....

روزی ک دلت برایم تنگ شد رو ب روی آیینه بایست و ایستاده برای غرورت کف بزن....

۲۷ شهریور 1398
4K
ماها ب روزای خوب عادت نداریم تو شادیامونم استرس آینده مونو داریم:)
عکس بلند

ماها ب روزای خوب عادت نداریم تو شادیامونم استرس آینده مونو داریم:)

۳۰ مرداد 1398
7K
Is this any better squidward? I made this one with my tears.

Is this any better squidward? I made this one with my tears.

۱۸ تیر 1398
17K
ی مشت ((اون با همه فرق داره )) دور هم جمع شدیم ک ((اونِ)) هر کدوممون جزءِ ((همه)) ی بقیس.

ی مشت ((اون با همه فرق داره )) دور هم جمع شدیم ک ((اونِ)) هر کدوممون جزءِ ((همه)) ی بقیس.

۷ تیر 1398
25K
و کم کم یاد میگیری واسه تکیه کردن پاهات محمکتر از شونه بعضیاس....:)❤

و کم کم یاد میگیری واسه تکیه کردن پاهات محمکتر از شونه بعضیاس....:)❤

۲ تیر 1398
29K
world is filled with the empty places of people... دنیا پر شده از جای خالی آدم ها°~°

world is filled with the empty places of people... دنیا پر شده از جای خالی آدم ها°~°

۲۷ خرداد 1398
26K
۲۴ خرداد 1398
22K
-آرُِزوت چیّه؟ +پًیتّزآ🍕🍟 -نَع یِع آرّزوُی بُزُرگِ +یِعِ پیتّزایّ بُزُرُگّ:|🍕

-آرُِزوت چیّه؟ +پًیتّزآ🍕🍟 -نَع یِع آرّزوُی بُزُرگِ +یِعِ پیتّزایّ بُزُرُگّ:|🍕

۱۰ خرداد 1398
24K
I pretend to ignore you but just really miss you!

I pretend to ignore you but just really miss you!

۲۷ اردیبهشت 1398
29K
من فقط ناظرع ناطق نطق نقاط مبهم مناطق مغزمم.....

من فقط ناظرع ناطق نطق نقاط مبهم مناطق مغزمم.....

۹ اردیبهشت 1398
28K
دوست دارم.... مث ی دیالوگ محشر وسط ی فیلم دَرِ پیت!

دوست دارم.... مث ی دیالوگ محشر وسط ی فیلم دَرِ پیت!

۳ اردیبهشت 1398
27K
میدونی ۱۲ کیلومتر پیاده روی توی ۱۲ متر اتاق ینی چی؟:)

میدونی ۱۲ کیلومتر پیاده روی توی ۱۲ متر اتاق ینی چی؟:)

۲۶ فروردین 1398
44K
اگه بدون من میشه.... بدون تو هم میشه!

اگه بدون من میشه.... بدون تو هم میشه!

۲۵ فروردین 1398
33K
من از همون سمتی ک شونت تکیه گام بود... خوردم زمینو قلبم از اون بالا پرت شد....!

من از همون سمتی ک شونت تکیه گام بود... خوردم زمینو قلبم از اون بالا پرت شد....!

۲۳ فروردین 1398
25K
۱۸ فروردین 1398
34K