نیاز دارم یکی بیاد ی تفنگ بگیره طرف مغزم بگه میخوام از دست خودت خلاصت کنم:||

نیاز دارم یکی بیاد ی تفنگ بگیره طرف مغزم بگه میخوام از دست خودت خلاصت کنم:||

۵ ساعت پیش
4K
هَمَرو بِع رآهِع رآصت هِدآیَت میکنَم تآ رآهِ خودَم خلوِت شِع😾

هَمَرو بِع رآهِع رآصت هِدآیَت میکنَم تآ رآهِ خودَم خلوِت شِع😾

۱ روز پیش
4K
I pretend to ignore you but just really miss you!

I pretend to ignore you but just really miss you!

۵ روز پیش
8K
عکسامو مچاله نکن شاید ی روزی برگردی!

عکسامو مچاله نکن شاید ی روزی برگردی!

۷ روز پیش
13K
“عشق یعنی ب یکی قدرتی بدی ک نابودت کنه اما باور داشته باشی ک نمیکنه.....!“

“عشق یعنی ب یکی قدرتی بدی ک نابودت کنه اما باور داشته باشی ک نمیکنه.....!“

۱ هفته پیش
8K
تا حالا شده احساس کنی بعدا چقدر دلت برای این لحظه تنگ میشه وقتی توی اون لحظه ای.....:)

تا حالا شده احساس کنی بعدا چقدر دلت برای این لحظه تنگ میشه وقتی توی اون لحظه ای.....:)

۲ هفته پیش
10K
من فقط ناظرع ناطق نطق نقاط مبهم مناطق مغزمم.....

من فقط ناظرع ناطق نطق نقاط مبهم مناطق مغزمم.....

۳ هفته پیش
8K
دوست دارم.... مث ی دیالوگ محشر وسط ی فیلم دَرِ پیت!

دوست دارم.... مث ی دیالوگ محشر وسط ی فیلم دَرِ پیت!

۴ هفته پیش
9K
یکی باشه ولش نکنی ولت نکنه اینقدر باهم بمونین تا بمیرین:)

یکی باشه ولش نکنی ولت نکنه اینقدر باهم بمونین تا بمیرین:)

۳۱ فروردین 1398
8K
˝ی تفاوت بزرگ بین نظر دادنو عوضی بودن هست👽˝

˝ی تفاوت بزرگ بین نظر دادنو عوضی بودن هست👽˝

۲۹ فروردین 1398
8K
[نزدیک ترین آدم کسیه ک از دورترین فاصله ب فکرته....!]

[نزدیک ترین آدم کسیه ک از دورترین فاصله ب فکرته....!]

۲۸ فروردین 1398
9K
ناخداص ولی ط وان حمومشون!*_*😹🌵

ناخداص ولی ط وان حمومشون!*_*😹🌵

۲۷ فروردین 1398
10K
میدونی ۱۲ کیلومتر پیاده روی توی ۱۲ متر اتاق ینی چی؟:)

میدونی ۱۲ کیلومتر پیاده روی توی ۱۲ متر اتاق ینی چی؟:)

۲۶ فروردین 1398
26K
اگه بدون من میشه.... بدون تو هم میشه!

اگه بدون من میشه.... بدون تو هم میشه!

۲۵ فروردین 1398
15K
من از همون سمتی ک شونت تکیه گام بود... خوردم زمینو قلبم از اون بالا پرت شد....!

من از همون سمتی ک شونت تکیه گام بود... خوردم زمینو قلبم از اون بالا پرت شد....!

۲۳ فروردین 1398
8K
۱۸ فروردین 1398
14K