بعضی وقتا فقط باید سکوت کنی😊

بعضی وقتا فقط باید سکوت کنی😊

۲۳ ساعت پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
جای اشغال تو سطلع اشغالع😸

جای اشغال تو سطلع اشغالع😸

۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
🙄🙄🙄🙄👑💔

🙄🙄🙄🙄👑💔

۷ روز پیش
2K
🎧🎻بعضی از اهنگا از تو خاطراتمون رد میشن*_*

🎧🎻بعضی از اهنگا از تو خاطراتمون رد میشن*_*

۷ روز پیش
2K
موخامششش😻😻😻کی برام میخرع😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜

موخامششش😻😻😻کی برام میخرع😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜😜

۷ روز پیش
2K
تنهاییم پا ندارع اگع داش اونم میرف@♡

تنهاییم پا ندارع اگع داش اونم میرف@♡

۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
عشقش اونو دیییونع کردع🙄

عشقش اونو دیییونع کردع🙄

۷ روز پیش
2K
رفیق اگع نباشیع دلو بِع دریا میزنم/♡/

رفیق اگع نباشیع دلو بِع دریا میزنم/♡/

۷ روز پیش
3K
از لاشیع ترین پسرِ شهر شنیدم اگع دختریو بخوای بش دس نمیزنیع👑🙄

از لاشیع ترین پسرِ شهر شنیدم اگع دختریو بخوای بش دس نمیزنیع👑🙄

۷ روز پیش
2K