🎈 #FaDa

🎈 #FaDa

۴ اسفند 1397
226
🔮 #FaDa

🔮 #FaDa

۴ اسفند 1397
223
#V #FaDa

#V #FaDa

۴ اسفند 1397
278
#V #FaDa

#V #FaDa

۴ اسفند 1397
279
۳ اسفند 1397
116
۳ اسفند 1397
112
۳ اسفند 1397
110
۳ اسفند 1397
109
۳ اسفند 1397
107
۳ اسفند 1397
106
۳ اسفند 1397
108
۳ اسفند 1397
109
there is no blossom ⛔

there is no blossom ⛔

۳ اسفند 1397
110
بیاید بحرفیم... #FaDa

بیاید بحرفیم... #FaDa

۳ اسفند 1397
217
من دلخورم تو ام هستی ولی باز این غرورو نشکستی 💔 #FaDa #مرتضی_پاشایی #روزهای_سخت

من دلخورم تو ام هستی ولی باز این غرورو نشکستی 💔 #FaDa #مرتضی_پاشایی #روزهای_سخت

۲۳ بهمن 1397
323
quotes #FaDa #quotes

quotes #FaDa #quotes

۲۳ بهمن 1397
259
🌹🚫 #FaDa #quotes

🌹🚫 #FaDa #quotes

۲۳ بهمن 1397
258
but livin... #FaDa #quotes

but livin... #FaDa #quotes

۲۳ بهمن 1397
265
quotes... #FaDa #quores

quotes... #FaDa #quores

۲۳ بهمن 1397
228
💔 #FaDa #quotes

💔 #FaDa #quotes

۲۳ بهمن 1397
217