♡اِی‌بِه‌تَنَم‌جان‌هَمِه‌تُو♡:)

Faeze_banooo

#وخدایی‌که‌در‌این‌نزدیکیست♡
♡#غزل‌ازموی‌پریشان‌شده‌ات‌می‌ریزد
♡#من‌اگرشاعرم‌ازدست‌پریشانی‌توست♡


19#زمستان‌راپشت‌سرگذاشتم☆ #مَعشوقِه‌ی‌به‌بَهار‌آغِشتِه‌ی‌مَنی♡
#اسفند‌ماهی
#عاشق‌ِهوای‌بارانی^^♡

{#متن‌ها‌بدون‌مخاطب!!!!}

♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡

#من‌نباشم؛🍁 🌧 #دل‌کسی‌برایت‌ #شورنمیزند،☺ چشم کسی برای غم نهفته در پس #چشمانت خیس نمیشود، #دست کسی برای #داشتنت دراز نمیشود،❤ آغوش کسی برای #بغل‌کردن خستگی هایت باز نمیشود،😶 پای کسی برای قدم زدن روی #برگهای‌پاییزی🍁 ...

#من‌نباشم؛🍁 🌧 #دل‌کسی‌برایت‌ #شورنمیزند،☺ چشم کسی برای غم نهفته در پس #چشمانت خیس نمیشود، #دست کسی برای #داشتنت دراز نمیشود،❤ آغوش کسی برای #بغل‌کردن خستگی هایت باز نمیشود،😶 پای کسی برای قدم زدن روی #برگهای‌پاییزی🍁 هم قدمت نمیشود،🌿 #من‌نباشم؛💔 کسی برای #تب‌کردن‌هایت، 😔 #گریه‌هایت،🌧 #خنده‌هایت،😊 #نمی میرد...😶 از همان راه ...

۲۴ مهر 1398
430
#همین‌خوب‌است❤ #همین‌که‌تونگرانم‌میشوی 😊 همین که هر اتفاقی بیفتد #تو هستی که #آرامم‌کنی،😍 #تو هستی که بگویی #گوربابای‌دنیا،😉 به دلت بد راه نده،💔 #تو هستی که بگویی #مراقب‌خودت‌باش،🌷 #تو هستی که بگویی آرامشت را برای این ...

#همین‌خوب‌است❤ #همین‌که‌تونگرانم‌میشوی 😊 همین که هر اتفاقی بیفتد #تو هستی که #آرامم‌کنی،😍 #تو هستی که بگویی #گوربابای‌دنیا،😉 به دلت بد راه نده،💔 #تو هستی که بگویی #مراقب‌خودت‌باش،🌷 #تو هستی که بگویی آرامشت را برای این چیزهای ساده خراب نکن...🙁 #توهستی‌ومن‌بیشترازهمیشه‌مراقب‌خودم‌هستم❤😊 و من بیشتر از همیشه بیخیال #دنیا و اتفاقات #عجیب‌وغریبش،🍃 ...

۷ مهر 1398
489
#آمدکنارم‌نشست😊 #سرش‌را‌به‌دامنم‌گذاشت ❤ ‏پاهایش را دراز کرد ‏و #چشم‌هایش را بست:😍 ‏کارم از #تکیه گذشته 🍃 #‏دلم‌می‌خواهدتوی‌بغلت‌بمیرم..‏.😶 ❤ #مذهبی‌بودن‌ما😶 #دردسری شد که نگو😉

#آمدکنارم‌نشست😊 #سرش‌را‌به‌دامنم‌گذاشت ❤ ‏پاهایش را دراز کرد ‏و #چشم‌هایش را بست:😍 ‏کارم از #تکیه گذشته 🍃 #‏دلم‌می‌خواهدتوی‌بغلت‌بمیرم..‏.😶 ❤ #مذهبی‌بودن‌ما😶 #دردسری شد که نگو😉 "من #ملک بودم و #فردوس برین .."🌷 اما #او... #بوسه ای داد به من😍 #عرش‌خدا‌ریخت‌بهم! 😅 😅 #علیرضا_آذر🍃 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ...

۲۶ شهریور 1398
403
#بمان..🍊😍 « #دوست داشتنم🌻» هنوز بوی #باران🌧 و کاهگِل می‌دهد.. بوی #مدادِجویده‌شده‌ی‌کودکی‌ام✏ بوی #گلبرگ‌های‌گل‌محمدی‌لای‌قرآن 🌷😊 من #تو را قد انگشتان دو دستم🌼 #دوست‌دارم..😍🍁 #محسن_حسینخانی☘ با خیالش در #بغل دارد تو را #دیوانه‌ای😊💔 هر کجا دیدی ...

#بمان..🍊😍 « #دوست داشتنم🌻» هنوز بوی #باران🌧 و کاهگِل می‌دهد.. بوی #مدادِجویده‌شده‌ی‌کودکی‌ام✏ بوی #گلبرگ‌های‌گل‌محمدی‌لای‌قرآن 🌷😊 من #تو را قد انگشتان دو دستم🌼 #دوست‌دارم..😍🍁 #محسن_حسینخانی☘ با خیالش در #بغل دارد تو را #دیوانه‌ای😊💔 هر کجا دیدی گره خورده است #بازوها به هم🙁🍃 #فراز_ملکیان☘ #عاشقِ‌هوای‌بارانی‌این‌روزهایِ‌شهرمان‌‌هستم😊🌧🌧 🍁🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍃🍁🍃🍁

۲۳ شهریور 1398
518
#هرمشکلی‌به‌نام‌تو #حل‌می‌شودحسین💔 هرگزبه سینه‌ام نزدی دست رد #حسین🍃 پیراهن عزای #تو را کرده‌ام به تن انگاربوی #سیب تورا می‌دهدحسین‌🍃 ای #عشق‌ناب رحمت عام خداتویی دلداده‌ توایم چه خوب وچه بدحسین🍃 #دست‌مرابگیر که آب از سرم ...

#هرمشکلی‌به‌نام‌تو #حل‌می‌شودحسین💔 هرگزبه سینه‌ام نزدی دست رد #حسین🍃 پیراهن عزای #تو را کرده‌ام به تن انگاربوی #سیب تورا می‌دهدحسین‌🍃 ای #عشق‌ناب رحمت عام خداتویی دلداده‌ توایم چه خوب وچه بدحسین🍃 #دست‌مرابگیر که آب از سرم گذشت دستی که زیرپرچم تو سینه زد #حسین🍃 هرگزنمیردآن که #دلش زنده شدبه عشق❤ #من‌عاشق‌توام‌به‌خدا‌تا‌ابـدحسین💔 ...

۱۶ شهریور 1398
633
#به‌ھرکس‌که‌ #حَـرَمْ‌می‌رودبگویـید🍃 #دَمی‌آنجابرای‌من‌فقط‌نـفس‌بِکِشد..😢🙁🙁 رفـته رفـته نالۀ مـظلوم دارد می‌رسد... حالم بد است، با #تو فقط خوب میشومـ♥️ خیلی از آن چه که فکر میکنی #مبتلاترمـ💔 نیامـ حرمـ دق میکنمـ... #ارباب‌حسین🍃 #قدمت‌روۍچشمانمـ😔💔 🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

#به‌ھرکس‌که‌ #حَـرَمْ‌می‌رودبگویـید🍃 #دَمی‌آنجابرای‌من‌فقط‌نـفس‌بِکِشد..😢🙁🙁 رفـته رفـته نالۀ مـظلوم دارد می‌رسد... حالم بد است، با #تو فقط خوب میشومـ♥️ خیلی از آن چه که فکر میکنی #مبتلاترمـ💔 نیامـ حرمـ دق میکنمـ... #ارباب‌حسین🍃 #قدمت‌روۍچشمانمـ😔💔 🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

۹ شهریور 1398
454
#به‌سینه‌می‌زندم‌سر😊 #دلی‌که‌کرده‌هوایت ❤ دلی که کرده هوای #کرشمه‌های‌صدایت 😗 نه #یوسفم، نه سیاوش، به نَفس کشتن و پرهیز که آورد دلم #ای‌دوست❤! #تابِ‌وسوسه‌هایت😶 تو را از جرگه‌ی انبوه خاطرات قدیمی🌿 برون کشیده‌ام و دل نهادم ...

#به‌سینه‌می‌زندم‌سر😊 #دلی‌که‌کرده‌هوایت ❤ دلی که کرده هوای #کرشمه‌های‌صدایت 😗 نه #یوسفم، نه سیاوش، به نَفس کشتن و پرهیز که آورد دلم #ای‌دوست❤! #تابِ‌وسوسه‌هایت😶 تو را از جرگه‌ی انبوه خاطرات قدیمی🌿 برون کشیده‌ام و دل نهادم به صفایت😀 تو، سخت و دیر #به‌دست‌آمدی مرا و عجب نیست🙁 نمی‌کنم اگر #ای‌دوست! سهل ...

۶ شهریور 1398
639
#برگردیم‌به‌زمان‌های‌قدیم #به‌ماتکنولوژی‌نیامده‌جانم 😊 برایت #نامه مینوسم! 🍒 از مبدأ معلوم، به مقصدِ نا معلوم🍃 #عزیزِجانم؛ سلام! 😍 کلام را کوتاه میکنم! ملالی نیست جز #دلتنگی‌های‌هرشب❤ و مرورِ تمامِ #خاطراتی که🌷 ای کاش از ذهنَت #پاک ...

#برگردیم‌به‌زمان‌های‌قدیم #به‌ماتکنولوژی‌نیامده‌جانم 😊 برایت #نامه مینوسم! 🍒 از مبدأ معلوم، به مقصدِ نا معلوم🍃 #عزیزِجانم؛ سلام! 😍 کلام را کوتاه میکنم! ملالی نیست جز #دلتنگی‌های‌هرشب❤ و مرورِ تمامِ #خاطراتی که🌷 ای کاش از ذهنَت #پاک نشده باشد!🍓 همین! #دلتنگِ "تو"،😶 " #من"😊 #علی‌قاضی‌نظام♥️ تمام قافیه ها ... فدای یک #نگاهت...❤ ...

۶ شهریور 1398
574
از #تُ همه‌چیزت‌را ❤ #دوست‌دارم😍 تا دکمه های #پیراهنت 🌷 حتی بند #کفش‌هایت...👞 از #خودم اما تنها #قلبم را دوست دارم که❤ برای #ت❤ ُ و هر چه متعلق به #تُ ست می تپد…😶❤ #پ‌ن‌دلبرانه:😍🍉 ...

از #تُ همه‌چیزت‌را ❤ #دوست‌دارم😍 تا دکمه های #پیراهنت 🌷 حتی بند #کفش‌هایت...👞 از #خودم اما تنها #قلبم را دوست دارم که❤ برای #ت❤ ُ و هر چه متعلق به #تُ ست می تپد…😶❤ #پ‌ن‌دلبرانه:😍🍉 #عکاس‌جان😁😁 ‌قهر و #ناز تو به صد #جان و جهان می‌ارزد🍒 #ناز وقتی که گران ...

۳۰ مرداد 1398
464
#خودت‌راببر❤ #به‌یک‌کافه😍 و خودت را #چای مهمان کن..☕ و کمی با #خودت باش...😊

#خودت‌راببر❤ #به‌یک‌کافه😍 و خودت را #چای مهمان کن..☕ و کمی با #خودت باش...😊 " #خودی" که #همیشه‌همراهت‌بود😍❤ و #ندیدیش..🍃 🌿 #سپهر_آهنگی🌿 #پ‌ن‌کافه‌گردی: 😶🌷 و یک روز زیبا و دلنشین دیگر با #جانان😍❤ #چای خوردیم چه چایی😶😁☕ 🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷

۳۰ مرداد 1398
588
#خوشبختی😍 #زندگی😊 و #آرامش🍃 صداے خندیدنِ😊 عمیق ڪسیست که #دوستش‌داریم😶 می شود #بخندی؟😊 هوس کرده ام یک دل سیر خوشبخت و آرام #زندگی کنم...😍🌷 🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

#خوشبختی😍 #زندگی😊 و #آرامش🍃 صداے خندیدنِ😊 عمیق ڪسیست که #دوستش‌داریم😶 می شود #بخندی؟😊 هوس کرده ام یک دل سیر خوشبخت و آرام #زندگی کنم...😍🌷 🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

۲۸ مرداد 1398
429
#من‌شهیدِ‌عشوه‌هایت😍 بودم از روز ازل 😊🌷 #خانقاهِ‌من؛ خیالت،😊 #خرقه‌ام؛ وهمِ غزل🌻 از مُریدانِ لبت، رِندی، اذانِ #بوسه گفت😙 ای گروهِ مؤمنان! #حَیّ‌علی‌خَیرالعمل! 😍 #اخم‌هایِ‌توست ایهامِ تضادِ مِهر و ناز😊 #چشم‌هایت استعاره، خنده ات ضرب المثل❤ ...

#من‌شهیدِ‌عشوه‌هایت😍 بودم از روز ازل 😊🌷 #خانقاهِ‌من؛ خیالت،😊 #خرقه‌ام؛ وهمِ غزل🌻 از مُریدانِ لبت، رِندی، اذانِ #بوسه گفت😙 ای گروهِ مؤمنان! #حَیّ‌علی‌خَیرالعمل! 😍 #اخم‌هایِ‌توست ایهامِ تضادِ مِهر و ناز😊 #چشم‌هایت استعاره، خنده ات ضرب المثل❤ ای شبِ گیسویِ تو ، #یلدایِ‌قَدرِکافران!🌷 کاشکی فرصت دهد،صبح_این خروسِ بی محل😁 می رسم یا ...

۲۷ مرداد 1398
388
#شانه❤ #کلمه‌ی‌به‌شدت‌عاشقانه‌ای ‌ست 😍 که فرقی ندارد مال #تو باشد 🌷 -که بکشم به #موهایت. . . 😊 یا مال #من 😶 -که #سرت را بگذاری رویش..!🤗 🌻 🌿 #علی_قاضی_نظام🌿 #چشم از او،🌼 #جلوه از ...

#شانه❤ #کلمه‌ی‌به‌شدت‌عاشقانه‌ای ‌ست 😍 که فرقی ندارد مال #تو باشد 🌷 -که بکشم به #موهایت. . . 😊 یا مال #من 😶 -که #سرت را بگذاری رویش..!🤗 🌻 🌿 #علی_قاضی_نظام🌿 #چشم از او،🌼 #جلوه از او،🌷 ما چه حریفیم ای #دل ❤ #شهریار🌿 🌷 🍃 🌷 🍃 🌷 🍃 🌷 ...

۲۱ مرداد 1398
379
#سپاس‌خداوند‌را❤ #برای‌زاد‌روز‌تو💟 روزی مقدس که #تو💜درآن چشم به جهان گشودی... این را بدان که من تو را با هیچ چیز در این جهان خاکی عوض نمیکنم🌍 #تو را همین گونه دوست میدارم 😍 همینطور #زیبا ...

#سپاس‌خداوند‌را❤ #برای‌زاد‌روز‌تو💟 روزی مقدس که #تو💜درآن چشم به جهان گشودی... این را بدان که من تو را با هیچ چیز در این جهان خاکی عوض نمیکنم🌍 #تو را همین گونه دوست میدارم 😍 همینطور #زیبا #دلنشین #پاک #مقدس #مهربان #فداکار #دلسوز #بااقتدار #باابهت و... دوست میدارم💛 بدان که من #خدا ...

۹ مرداد 1398
618
#بپرس‌دوستم‌داری؟ ❤ #بگذاربگویم‌: #من؟💛 #شما را؟🍃 به جا نمی آورم! ولی...شما چقدر #زیبایید!😍 به #فنجان‌قهوه‌ای دعوتتان کنم؟☕ #لبخندبزن😊 بگو : با کمال.میل🤗 بیا دوباره برای #اولین‌بارببینمت!💜 در همان دیدار #دلت را ببرم❤ بگذار اولین #دوستت‌دارم ...

#بپرس‌دوستم‌داری؟ ❤ #بگذاربگویم‌: #من؟💛 #شما را؟🍃 به جا نمی آورم! ولی...شما چقدر #زیبایید!😍 به #فنجان‌قهوه‌ای دعوتتان کنم؟☕ #لبخندبزن😊 بگو : با کمال.میل🤗 بیا دوباره برای #اولین‌بارببینمت!💜 در همان دیدار #دلت را ببرم❤ بگذار اولین #دوستت‌دارم را دوباره بگویم!🍒 باز هم #عاشقت‌شوم...😍 #پ‌ن‌مولانای‌جان:🌻 😄 به تو افتاد #محبت💙 #تو❤ شدی #جان💜 ...

۸ مرداد 1398
594
#خداعمری‌به‌من‌بدهد 😊 #پیرشدنت‌را‌نظاره‌کنم 🌷 غُر زدنت را #موهای‌کم‌پشت‌سپیدت را🍃 نگاه مهربانِ از #پشت‌عینکت را❤ #چالِ‌گم‌شده زیر چین و چروک صورتت را...💛 #میبینی...؟🍒 من تا کجا خودم را با #تو تصور میکنم...؟😙 #من‌کنارت‌میمانم😊 تا ثابت کنم ...

#خداعمری‌به‌من‌بدهد 😊 #پیرشدنت‌را‌نظاره‌کنم 🌷 غُر زدنت را #موهای‌کم‌پشت‌سپیدت را🍃 نگاه مهربانِ از #پشت‌عینکت را❤ #چالِ‌گم‌شده زیر چین و چروک صورتت را...💛 #میبینی...؟🍒 من تا کجا خودم را با #تو تصور میکنم...؟😙 #من‌کنارت‌میمانم😊 تا ثابت کنم که با تمام اینها هم #زیبایی...😍 ❤ #علی‌قاضی‌نظامی🌿 💛 💙 ❤ 💟 💚 💜 💜 ...

۶ مرداد 1398
444
#دلتنگی‌ساعت‌و‌لحظه ❤ #سرش‌نمی‌شودجانِ‌دلم😊 #جمعه برای من🌼 تمام آن لحظاتی ست که از #تو بی خبرم🍃 تمام آن لحظاتی که #حالم را نمی‌پرسی😊 تقویمِ روی میز غروب.جمعه را نشانم می‌دهد🌞 همین #دیشب امروز #صبح 🌿 همین ...

#دلتنگی‌ساعت‌و‌لحظه ❤ #سرش‌نمی‌شودجانِ‌دلم😊 #جمعه برای من🌼 تمام آن لحظاتی ست که از #تو بی خبرم🍃 تمام آن لحظاتی که #حالم را نمی‌پرسی😊 تقویمِ روی میز غروب.جمعه را نشانم می‌دهد🌞 همین #دیشب امروز #صبح 🌿 همین #حالا همین حالا که #تصویرچشمانت رهایم نمی‌کند؛😊 #مغرور اگر نبودی🍃 می‌گفتی که #کودکِ‌دلتنگِ‌ابروهایت نوازش.انگشتانم را ...

۴ مرداد 1398
446
#میانِ‌کتاب‌هاگشتم📚 #میانِ‌روزنامه‌های‌پوسیده‌ی‌پُرغبار،🍃 در خاطراتِ خویش❤ در #حافظه‌یی که دیگر مدد نمی‌کند🌧 #خود را جُستم و فردا را.🍃 عجبا! #جستجو‌گرم من نه جستجو.شونده😊 من اینجایم و آینده #درمشت های‌من...🍃 🌿 #احمد_شاملو 🌿 🌻 🌻 🌻 🌻 ...

#میانِ‌کتاب‌هاگشتم📚 #میانِ‌روزنامه‌های‌پوسیده‌ی‌پُرغبار،🍃 در خاطراتِ خویش❤ در #حافظه‌یی که دیگر مدد نمی‌کند🌧 #خود را جُستم و فردا را.🍃 عجبا! #جستجو‌گرم من نه جستجو.شونده😊 من اینجایم و آینده #درمشت های‌من...🍃 🌿 #احمد_شاملو 🌿 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻 🌻

۳۱ تیر 1398
819

" #داشٺنت" باید😍 #مزه‌ی‌توت‌فرنگی‌بدهد🍓 😊 یا #انارِ گلپر زده،😄 یا #آش‌رشٺه‌های‌مادربزرگ تو غروب هاےِ جمعہ...🍜 💜 داشتنٺ باید #بوی‌یاسِ‌رازقی بدهد،🌹 😄 یا #بوی‌خاڪ‌باران‌خورده...🌧 😊 نمیدانم ما ڪہ #نداشتیم!😯 اما #داشتنٺ باید چیز #خیلی‌قشنگی باشد🍒 😍 #ی‌شعر‌خوشگل: 🤗 💟 تو گرم سخن.گفتن و از جام.نگاهت😍 😍 من مست چنانم که #شِنُفتن ...

۲۷ تیر 1398
448
#دستانم‌را❤ #دردستانت‌محکم‌تر بگیر 💙 امنیتِ خوبی ست 😙 اطمینان به این که

#دستانم‌را❤ #دردستانت‌محکم‌تر بگیر 💙 امنیتِ خوبی ست 😙 اطمینان به این که " #تو " هنوز هم هستی...! 😍💛 🌿 #سپیده_قنبری🌿 #پ‌ن‌جانانه: 😊🌻 چنان تو در #دل‌من جا گرفته‌ای😄 ای.جان ،💜 که هیچکس نتواند گرفت #جای‌تو را ...🍓😊💙 🍃 #هوشنگ_ابتهاج🍃 💙💙 #گردآن‌خانه‌بگردم‌که‌درآن‌خلوت‌توست❤❤

۲۶ تیر 1398
411