بفرما

بفرما

۳ آبان 1394
4K
عخیییییییییی ای وای باید برم دانشگاه

عخیییییییییی ای وای باید برم دانشگاه

۷ مهر 1394
4K
✘امشبــ یه جـور ناجـورے دلـم گرفته ✘یه جـورے که انگـار هیچچیـز و هیچکَس نمےتـونه آرومـش کنه ✘خیلـے سخته بـا خاطـراتتــ گلاویـز بشے و دستت به هیچکـدوم نرسه ✖خـُـدایـا چه شبـاے تلخـے دارمــــ ـــ ــ ـ ...

✘امشبــ یه جـور ناجـورے دلـم گرفته ✘یه جـورے که انگـار هیچچیـز و هیچکَس نمےتـونه آرومـش کنه ✘خیلـے سخته بـا خاطـراتتــ گلاویـز بشے و دستت به هیچکـدوم نرسه ✖خـُـدایـا چه شبـاے تلخـے دارمــــ ـــ ــ ـ ✔کـاش وقتـے یکـے مےرفتــ فقـط خـودش نمےرفتــ••• ✖یادش مےرفتــ ✖خاطـراتـش مےرفتــ ✖عشـقش مےرفتــ ✖بـوے خـوبـش ...

۲ مهر 1394
5K

" ﻫﯿـﭽـﻮَﻗـﺖ " ، ﯾـﮑﯽ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﻫَﻤـﻪ ﯼ "ﻭﺟُــــﻮﺩَﺕ " ﺩﻭﺳــﺖ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺵ ! " ﯾــــــﮏ ﺗﮑــــــــﻪ " ﺍﺯ ﺧُــــــــــﻮﺩَﺕ ﺭﺍ ﻧِـــــــﮕﻪ ﺩﺍﺭ، ﺑَـﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫـــــﺎﯾﯽ ﮐـﻪ " ﻫﯿــﭽﮑﺲ " ﺭﺍ ﺑِــــﻪ ﺟُــــﺰ " ﺧُـــــــــــﻮﺩَﺕ " ﻧَـﺪﺍﺭﯼ . . .

۲ مهر 1394
4K
:'(

:'(

۲ مهر 1394
4K
۲ مهر 1394
4K
۲ مهر 1394
4K
:'(

:'(

۲ مهر 1394
4K
۲ مهر 1394
4K
۲ مهر 1394
4K
:'(

:'(

۲ مهر 1394
4K
واقعا:'(:'(:'(

واقعا:'(:'(:'(

۲ مهر 1394
4K
واقعا:'(:'(:'(

واقعا:'(:'(:'(

۲ مهر 1394
4K
۱ مهر 1394
4K
هــــــــــــــــه .....

هــــــــــــــــه .....

۱ مهر 1394
4K
بشکــــــ✘ــــــنه دلـــــــــ♥ــــــی که دلــــــــ♥مــــــــو شکســـــ✘ـــــت..

بشکــــــ✘ــــــنه دلـــــــــ♥ــــــی که دلــــــــ♥مــــــــو شکســـــ✘ـــــت..

۳۰ شهریور 1394
4K
من ک اینجوری ام @___@

من ک اینجوری ام @___@

۲۹ شهریور 1394
4K
@__@عمه

@__@عمه

۲۹ شهریور 1394
5K
ﻣﺎﻫﯿـْــْــْــْــْــْــْــْـچی ﻧﯿﺴﺘﯿـْــْــْــْﻢ ﺍﯾﻨـْــْــْــْـــْــْــْــْـﻢ ﻟﻄـْــْــْــْـــْــْـْــْــْـف ﺧـْــْــْــْـــْــْــْــْـﺪﺍﺱ ! ﻭﻟـْــْــْــْـــْــْــْــْـﯽﻫﻤﯿـْــْــْــْــْــْــْـﻦ ﻫﯿﭽـْــْــْــْـــْــْــْــْـﯽ ﺍﺭﺯﻭی خیلی هاست ↞♥

ﻣﺎﻫﯿـْــْــْــْــْــْــْــْـچی ﻧﯿﺴﺘﯿـْــْــْــْﻢ ﺍﯾﻨـْــْــْــْـــْــْــْــْـﻢ ﻟﻄـْــْــْــْـــْــْـْــْــْـف ﺧـْــْــْــْـــْــْــْــْـﺪﺍﺱ ! ﻭﻟـْــْــْــْـــْــْــْــْـﯽﻫﻤﯿـْــْــْــْــْــْــْـﻦ ﻫﯿﭽـْــْــْــْـــْــْــْــْـﯽ ﺍﺭﺯﻭی خیلی هاست ↞♥

۲۹ شهریور 1394
4K
۲۸ شهریور 1394
4K