فرزین فاریا

FarzinFaria

خدایــا...
بیامرزم...

Instagram & Telegram : FarzinFaria

design by me insta:OmidNooriMusic

design by me insta:OmidNooriMusic

۱۰ تیر 1395
2K
design by me insta:OmidNooriMusic

design by me insta:OmidNooriMusic

۱۰ تیر 1395
2K
design by me insta:OmidNooriMusic

design by me insta:OmidNooriMusic

۱۰ تیر 1395
2K
design by me insta:OmidNooriMusic

design by me insta:OmidNooriMusic

۱۰ تیر 1395
2K
design by me insta:OmidNooriMusic

design by me insta:OmidNooriMusic

۱۰ تیر 1395
2K
design by me insta:OmidNooriMusic

design by me insta:OmidNooriMusic

۱۰ تیر 1395
2K
امیدنوری_قغس design by me

امیدنوری_قغس design by me

۸ اردیبهشت 1395
2K
امید نوری-دل دیوونه design by me

امید نوری-دل دیوونه design by me

۸ اردیبهشت 1395
2K
هراسم نیست design by me

هراسم نیست design by me

۶ اردیبهشت 1395
2K
فردا چنــــد شنبــــه استــ؟ چندم کـدام مـاه و چنـــدم کــــدام ســـال استـ؟ فردا چنــــد سال از من مـی گذرد؟ و من چند ساله ام ؟ چیزی بـــه یاد نمی آورم جز اینکه فردا اکنـون است ...

فردا چنــــد شنبــــه استــ؟ چندم کـدام مـاه و چنـــدم کــــدام ســـال استـ؟ فردا چنــــد سال از من مـی گذرد؟ و من چند ساله ام ؟ چیزی بـــه یاد نمی آورم جز اینکه فردا اکنـون است و اینجا زمین است و مـن بـه دنیا آمده ام... بـه رسـم عـادت تولدم مبارک...

۱۲ اسفند 1394
2K
تنها شکوفه ها.. design by me

تنها شکوفه ها.. design by me

۲۸ بهمن 1394
2K
همه به زخمشون دستمال میبندن.. اما من.. به زخمم دل بستم..!!! ولنتاین بر زخم زندگیم مبارک! #روزعشق #ولنتاین Design By Me

همه به زخمشون دستمال میبندن.. اما من.. به زخمم دل بستم..!!! ولنتاین بر زخم زندگیم مبارک! #روزعشق #ولنتاین Design By Me

۲۵ بهمن 1394
2K
هوایم را داشته باش Design By Me

هوایم را داشته باش Design By Me

۲۲ بهمن 1394
2K
گل داده ام ... از لعبت عاشقانه هایت Design By Me

گل داده ام ... از لعبت عاشقانه هایت Design By Me

۲۲ بهمن 1394
1K
برف..

برف..

۲۲ بهمن 1394
2K
. من از شما سپاسگزارم دستانم را سبز کردید هیچ وقت هیچ کس این همه مرا جدی نگرفت که شما بعد از ظهر جمعه در آن پارک مرا درختی خواندید و به بازی راهم دادید ...

. من از شما سپاسگزارم دستانم را سبز کردید هیچ وقت هیچ کس این همه مرا جدی نگرفت که شما بعد از ظهر جمعه در آن پارک مرا درختی خواندید و به بازی راهم دادید آه گنجشک های عزیز ! آیا یکبار دیگر بر شانه ام خواهید نشست ؟ سارا ...

۲۱ بهمن 1394
2K
رنگین کمون میسازم از قرصام Design By Me

رنگین کمون میسازم از قرصام Design By Me

۲۰ بهمن 1394
2K
8

8

۲۰ بهمن 1394
418
انزوا... Designer:Farzin

انزوا... Designer:Farzin

۱۹ بهمن 1394
1K
لعنت Design By Me

لعنت Design By Me

۱۸ بهمن 1394
489