آی عَم بٍکهیون اَند پارک چانیول

Fatemeh.Hyun

دٌنیام اِکسو،چانبک لاور.طرفⓑⓣⓢ
فالو کردین بگین که تمام عکساتون لایک بشه

تولدت مبارررک دنیااا

تولدت مبارررک دنیااا

۳ روز پیش
3K
#کای.#دی او، چه کاپل نازی😊

#کای.#دی او، چه کاپل نازی😊

۶ روز پیش
5K
معرفی کنم؟#تهیونگ،از #ⓑⓣⓢ

معرفی کنم؟#تهیونگ،از #ⓑⓣⓢ

۷ روز پیش
3K
#دوستاشتنتون_مثل مرگ میمونه_نفسم داره میگیره

#دوستاشتنتون_مثل مرگ میمونه_نفسم داره میگیره

۲ هفته پیش
8K
#حس_امتحان🙀

#حس_امتحان🙀

۳ هفته پیش
15K
#راهیان_نور.جای همه خالی

#راهیان_نور.جای همه خالی

۱۳ آذر 1396
4K
#چانبک.#chanbaek

#چانبک.#chanbaek

۲۹ آبان 1396
9K
#چانبک.#chanbaek

#چانبک.#chanbaek

۲۹ آبان 1396
5K
یه روز خوب با خرید خوب.😍😻

یه روز خوب با خرید خوب.😍😻

۱۶ آبان 1396
6K
✌#چابک💖

✌#چابک💖

۱۵ آبان 1396
9K
تولد مستر استایلمون مباررک✌😉#کریس

تولد مستر استایلمون مباررک✌😉#کریس

۱۵ آبان 1396
10K
آقای جذاب#چانیول،درجشنواره

آقای جذاب#چانیول،درجشنواره

۱۵ آبان 1396
11K
#چانیول،مرد ارزوها،گپی حرام

#چانیول،مرد ارزوها،گپی حرام

۵ آبان 1396
6K
#سهون،رویای خاص،کپی حرام

#سهون،رویای خاص،کپی حرام

۵ آبان 1396
5K
#سوهو،یعنی قشنگ ترین پسر دنیا

#سوهو،یعنی قشنگ ترین پسر دنیا

۵ آبان 1396
4K
#بکهیون،یعنی تمام زندگیم

#بکهیون،یعنی تمام زندگیم

۵ آبان 1396
5K
#سهون.یعنی تمام ارزوهام

#سهون.یعنی تمام ارزوهام

۵ آبان 1396
4K
جیغغغغغ،باورکنم یعنی؟#چانیول،#بکهیون.#چانبک

جیغغغغغ،باورکنم یعنی؟#چانیول،#بکهیون.#چانبک

۵ آبان 1396
9K
مبااررررک، باختن حس داغونیه

مبااررررک، باختن حس داغونیه

۴ آبان 1396
3K
#شهید_محسن_حججی.#یا_حسین

#شهید_محسن_حججی.#یا_حسین

۹ مهر 1396
7K