#دلم گرفته همین😢

#دلم گرفته همین😢

۱ روز پیش
5K
می شناسمت، چشم های تو میزبان آفتابِ صبحِ سبزِ باغ هاست؛ می شناسمت... #شفیعی_کدکنی

می شناسمت، چشم های تو میزبان آفتابِ صبحِ سبزِ باغ هاست؛ می شناسمت... #شفیعی_کدکنی

۱ روز پیش
4K
جوابی ندارد دوستت دارمی که گفتی این جمله بوئیدنی است بوسیدنی است #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

جوابی ندارد دوستت دارمی که گفتی این جمله بوئیدنی است بوسیدنی است #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱ روز پیش
5K
می بینی تنهایی ام را باز نمی ایی یک روز دست می کشم از این جنون ان روز حتی اگر مطرود ترین فرد زمین باشم یا اگر تو اخرین بازمانده ای زمین باشی دیگر دوستت ...

می بینی تنهایی ام را باز نمی ایی یک روز دست می کشم از این جنون ان روز حتی اگر مطرود ترین فرد زمین باشم یا اگر تو اخرین بازمانده ای زمین باشی دیگر دوستت نخواهم داشت #امیرعلی_قربانی

۱ روز پیش
4K
@ahlam71🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 تولد ...

@ahlam71🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 🎈 تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک بیا یه آرزو کن ؛بعدش شمعاتو فوت کن ...

۲ روز پیش
3K
این مرده ،مرده کیست😂😂😂😂 پیدایش کردیم آب آوردش خدا رحمتت کنه😄😄😄 مرده شو آب برد😄😄

این مرده ،مرده کیست😂😂😂😂 پیدایش کردیم آب آوردش خدا رحمتت کنه😄😄😄 مرده شو آب برد😄😄

۲ روز پیش
15K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
#پرسپولیس قهرمان میشه خدا میدونه که حقشه به لطف یزدان وبچه ها پرسپولیس قهرمان میشه پرسپولیس قهرمان میشه #پرسپولیس #قهرمانی ✌❤❤❤❤❤❤❤

#پرسپولیس قهرمان میشه خدا میدونه که حقشه به لطف یزدان وبچه ها پرسپولیس قهرمان میشه پرسپولیس قهرمان میشه #پرسپولیس #قهرمانی ✌❤❤❤❤❤❤❤

۴ روز پیش
7K
😍😍😍

😍😍😍

۵ روز پیش
2K
❤عشقپولیس❤

❤عشقپولیس❤

۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
3K
عکس بلند
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K