Fatemehbanoooo

سرگرم خودت
عاشق احوال خودت باش😊
#تگ_شدن_پست_پایین🚫

#ورود=95/6/0

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ویسگون ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ویسگون ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . ...

۱ روز پیش
5K
دلم شعری سراسر دوستت دارم... دلم دشتی پر از آویشن و گل پونه می خواهد... دلم مهتاب می خواهد که جانم را بپوشاند... دلم آوازهای سرخوش مستانه می خواهد... دلم تغییر می خواهد... دلم تغییر ...

دلم شعری سراسر دوستت دارم... دلم دشتی پر از آویشن و گل پونه می خواهد... دلم مهتاب می خواهد که جانم را بپوشاند... دلم آوازهای سرخوش مستانه می خواهد... دلم تغییر می خواهد... دلم تغییر می خواهد... #____نیما_یوشیج

۱ روز پیش
2K
بعضی وقت ها چیزی می نویسی از دلت برای یک نفر !✍ 💫 اما دلت می گیرد چشمانت پر از اشک می شود قلبت خالی می شود ، وقتی یادت می آید همه آن را ...

بعضی وقت ها چیزی می نویسی از دلت برای یک نفر !✍ 💫 اما دلت می گیرد چشمانت پر از اشک می شود قلبت خالی می شود ، وقتی یادت می آید همه آن را می خوانند و می پسندند ، جز همان یک نفر

۱ روز پیش
3K
این برگریزانِ پاییـ🍂ـز جان می دهد برای عاشقی دستِ دلبر را بگیری و از هیاهوی جهان دور شوی غرقِ بوسه و آغوش دوستت دارم بگویی و بشنوی آدمی با همین بهانه ها زنده می ماند ...

این برگریزانِ پاییـ🍂ـز جان می دهد برای عاشقی دستِ دلبر را بگیری و از هیاهوی جهان دور شوی غرقِ بوسه و آغوش دوستت دارم بگویی و بشنوی آدمی با همین بهانه ها زنده می ماند بویِ نمِ باران و هوایِ دلبرانه ای جان و دلم دلبر فکر کن گم شوم ...

۱ روز پیش
5K
نکندپاییز تویی؟ که درچهارفصل دلم پادشاهی میکنی... ♥ ️

نکندپاییز تویی؟ که درچهارفصل دلم پادشاهی میکنی... ♥ ️

۱ روز پیش
2K
اگـر کسـی را میشناسـید که به شما

اگـر کسـی را میشناسـید که به شما " تعهد " دارد دوست داشـتنش را آویزه ی گوشـتان کنید این روزها معجـزه ی ماندن کمتر از عصای موسی نیست ...! #اسماعیل_‌دلبری

۱ روز پیش
2K
گنجایش دیگری ندارد دل من همچون قدح شراب لبریز توام... #شفیعی_کدکنی .

گنجایش دیگری ندارد دل من همچون قدح شراب لبریز توام... #شفیعی_کدکنی .

۱ روز پیش
2K
بهم آرامش میده، کلماتش عین در آغوش گرفتنشه برای من دنیاست. دوستش دارم . لطفا هزار ساله شو چون دنیا بدون تو جای نفس کشیدن نیست.

بهم آرامش میده، کلماتش عین در آغوش گرفتنشه برای من دنیاست. دوستش دارم . لطفا هزار ساله شو چون دنیا بدون تو جای نفس کشیدن نیست.

۱ روز پیش
3K
ما زن‌ها رسم خوبی داریم . زمانه که سخت می‌گیرد ، شروع می‌کنیم به کوتاه کردنِ ناخن‌ها ، موها ، حرف‌ها ، رابطه‌ها ... #ویرجینیا_وولف

ما زن‌ها رسم خوبی داریم . زمانه که سخت می‌گیرد ، شروع می‌کنیم به کوتاه کردنِ ناخن‌ها ، موها ، حرف‌ها ، رابطه‌ها ... #ویرجینیا_وولف

۱ روز پیش
2K
😆 😆 😆

😆 😆 😆

۳ روز پیش
3K
#عکسنوشته

#عکسنوشته

۶ روز پیش
5K
#عکسنوشته

#عکسنوشته

۶ روز پیش
5K
#عکسنوشته

#عکسنوشته

۶ روز پیش
5K
#عکسنوشته

#عکسنوشته

۶ روز پیش
4K
#عکسنوشته

#عکسنوشته

۶ روز پیش
4K
#عکسنوشته

#عکسنوشته

۶ روز پیش
5K
#عکسنوشته

#عکسنوشته

۶ روز پیش
5K
#عکسنوشته

#عکسنوشته

۶ روز پیش
5K
#عکسنوشته

#عکسنوشته

۶ روز پیش
5K
#عکسنوشته

#عکسنوشته

۶ روز پیش
5K