پََُُُِِّّْْْٔرَُِِّْنَُِّْْصًَُِّـْ؁َُِِّْـصًَُِّْ لَُِِّْاٍَُِّْشـٌَُِّْ؁ٌَُِّْـیَُُِّْ :|

Fatemeho_O_o_O_1

حٓـ؁ٰآٰٖ͝ج℘خـًًْـ؁آنـًًْـ؁ٰٰـؤمِ℘فـٍّْٰٰٖٜ۪ٜ۪ـَ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜؔٛٚؔۖۖ͜͡ैـࢪـًٍٰٖاطــَ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜؔٛٚؔۖۖ͜͡ैًٍٰــی

[♡مٌُْـ؁ٰٖ͝ـآغَُلبـ؁ٰٖ͝ـمٌٍْٰۅنٌٌٌ‌مَّغـُّـٍْᬼٞــٍٰٔـٌٓزدٌّآرِْٰ؏‍♡]
ڪُـ؁ٰٖ͝ـص ݩَݩَᬼٞـت بآ ؏‍ـآبݩَبـ؁ٰ͝ـآط

بّ قِیمَتِ خوب شُدَنِ حالِ خودِمون،حالِ بَقیه رو خَراب نَکُنیم**♡🌤🍾🌃

بّ قِیمَتِ خوب شُدَنِ حالِ خودِمون،حالِ بَقیه رو خَراب نَکُنیم**♡🌤🍾🌃

۲ روز پیش
2K
▪️مگر هست پاییز از این غمگین تر ▪️مگر هست داغ از این سنگین تر ▪️شیرین ها ماندند زیر آوار و فریاد زدند ▪️مگر هست قصر از این تلخین تر ▪️زیرپای غیرت مردمت لرزید زمین ▪️مگر ...

▪️مگر هست پاییز از این غمگین تر ▪️مگر هست داغ از این سنگین تر ▪️شیرین ها ماندند زیر آوار و فریاد زدند ▪️مگر هست قصر از این تلخین تر ▪️زیرپای غیرت مردمت لرزید زمین ▪️مگر هست زمین از این خشمگین تر ▪️سیاه پوش است جنگل بلوط کرمانشاه ▪️مگر هست برگ ...

۵ روز پیش
5K
‌•//یأد گِرفتَمـ •//عآشِقـ خُدآ باشَمـ •//بهَرحألْـ •//تَهـ تَهشـ •//بِهشـ میرسَمـ

‌•//یأد گِرفتَمـ •//عآشِقـ خُدآ باشَمـ •//بهَرحألْـ •//تَهـ تَهشـ •//بِهشـ میرسَمـ

۱ هفته پیش
3K
ڀِښًَږ ڋآږ ڪ ݜُڋَݦـ أڱـ ے رؤڙے دَڛِݜـ ښیڱآږ ٻٻیڹَݥـ ے سیݪے ݦیڙَݩَݥـ تؤ ڱؤݜݜـ ݩـ وآښـ إینـ ڪ سیڱآږے ݜدهـ ڀسَږ مݩـ نبآید ڪݥـ بیآږعـ

ڀِښًَږ ڋآږ ڪ ݜُڋَݦـ أڱـ ے رؤڙے دَڛِݜـ ښیڱآږ ٻٻیڹَݥـ ے سیݪے ݦیڙَݩَݥـ تؤ ڱؤݜݜـ ݩـ وآښـ إینـ ڪ سیڱآږے ݜدهـ ڀسَږ مݩـ نبآید ڪݥـ بیآږعـ

۲ هفته پیش
5K
- واسه کَسی کِ اَز اِرتفاع بِتَرسه بالا اومَدَن یه اِشتباه مَحضه 🌿🌌

- واسه کَسی کِ اَز اِرتفاع بِتَرسه بالا اومَدَن یه اِشتباه مَحضه 🌿🌌

۳ هفته پیش
4K
دَرِدِشِ یِ ݪحظستِـ ، وݪے ارزشِ دآرعـ تآ عاخرعِ عمِر رآحتِـ شے^^

دَرِدِشِ یِ ݪحظستِـ ، وݪے ارزشِ دآرعـ تآ عاخرعِ عمِر رآحتِـ شے^^

۳ هفته پیش
5K
💫:)^^

💫:)^^

۳ هفته پیش
7K
- آدَماےِ صَبـور••: - یِہـ دَفعِہ میَرنـ••: - دیگِعـ هَمـ نمیانـ••💧 🌸 ∞

- آدَماےِ صَبـور••: - یِہـ دَفعِہ میَرنـ••: - دیگِعـ هَمـ نمیانـ••💧 🌸 ∞

۴ هفته پیش
7K
آخَرِشَم یِہ جورے میرَم کِہ اِنگآر هیچوَقت نَبودم:)

آخَرِشَم یِہ جورے میرَم کِہ اِنگآر هیچوَقت نَبودم:)

۴ هفته پیش
8K
من نمیفهمم! ینی انقد خوب بازیگری میکنم .. که کسی نمیفهمه دردامو :›😸💔

من نمیفهمم! ینی انقد خوب بازیگری میکنم .. که کسی نمیفهمه دردامو :›😸💔

۴ هفته پیش
8K
- شُدم اونی کِ یه روزم نَباشم هَمه میگَن اَگه مُرد راحت شُد^^

- شُدم اونی کِ یه روزم نَباشم هَمه میگَن اَگه مُرد راحت شُد^^

۲۴ مهر 1396
8K
Manche menschen wollen dich fallen sehen... Weil sie selbst schon unten sind!

Manche menschen wollen dich fallen sehen... Weil sie selbst schon unten sind!

۲۱ مهر 1396
7K
مَن اون دُختری اَم کِع همِه بِهِش زَدَن ضَربِع:)♡

مَن اون دُختری اَم کِع همِه بِهِش زَدَن ضَربِع:)♡

۱۶ مهر 1396
7K
{ اگِه شکَستی دوبارِه پآشو بگو هنوز زندَمـ 🌕☄🍂

{ اگِه شکَستی دوبارِه پآشو بگو هنوز زندَمـ 🌕☄🍂

۱۴ مهر 1396
10K
{غُروریع کِ بشکَنِع مُحکَم تَرعَزقَبل جوش میخورع*•*{

{غُروریع کِ بشکَنِع مُحکَم تَرعَزقَبل جوش میخورع*•*{

۱۲ مهر 1396
8K
•●┃خوبے دنیایـِ مجازیـ🗣 ☝ ️🏻 •●┃ اینهـ کهـ🌸 🍃 •●┃با چنـد تا شکلکـ😂 😃 •●┃میشے خُوشـ💃 🏻 ترینـ🦄 •●┃آدمـِ دُنیـا هیشکے🔮 ✨ •●┃دَرونِتـُ نمےفَهْمِـهـ💔

•●┃خوبے دنیایـِ مجازیـ🗣 ☝ ️🏻 •●┃ اینهـ کهـ🌸 🍃 •●┃با چنـد تا شکلکـ😂 😃 •●┃میشے خُوشـ💃 🏻 ترینـ🦄 •●┃آدمـِ دُنیـا هیشکے🔮 ✨ •●┃دَرونِتـُ نمےفَهْمِـهـ💔

۱۰ مهر 1396
6K
من یک مهاجرم از رویایی به رویای دیگر :)

من یک مهاجرم از رویایی به رویای دیگر :)

۱۰ مهر 1396
6K
هیچکَس از نبودت نمیمیره فوقش دیر تر میخوآبع=)

هیچکَس از نبودت نمیمیره فوقش دیر تر میخوآبع=)

۷ مهر 1396
15K
Poetry. Beauty. Romance. Love. These are what we stay alive for.✨ شعر. زیبایی. افسانه. عشق. اینا چیزاین که ما بخاطرشون زنده موندیم. ~_~

Poetry. Beauty. Romance. Love. These are what we stay alive for.✨ شعر. زیبایی. افسانه. عشق. اینا چیزاین که ما بخاطرشون زنده موندیم. ~_~

۲۰ شهریور 1396
8K
-خوبی؟ +درحال نوشتن... +درحال نوشتن... +درحال نوشتن... +درحال نوشتن... +درحال نوشتن... +درحال نوشتن... +خیلی خوبم :)

-خوبی؟ +درحال نوشتن... +درحال نوشتن... +درحال نوشتن... +درحال نوشتن... +درحال نوشتن... +درحال نوشتن... +خیلی خوبم :)

۱۹ شهریور 1396
11K