^||•یِهـٰٖٓ،دُٰٖٓختَرُِْٓهـُّٰٖٓ★★تٰٓآّٖجِٰٔـیِٰٖٓ|^^•

Fatemeho_O_o_O_1


مد شروعِ زیآد نیسمَ :| عانفآلوِ نڪن ^_~↓
↓‌ ↑
واقعا از پشت سر گو خوردن خعسته نمیشید؟:/

خرخونی|:😣 بآ رفیقم یهویی 😭 😱 😞

خرخونی|:😣 بآ رفیقم یهویی 😭 😱 😞

۱۹ دقیقه پیش
599
💙👊😹

💙👊😹

۸ ساعت پیش
3K
فدآتم😻💙

فدآتم😻💙

۲۲ ساعت پیش
2K
تآج😺 💙

تآج😺 💙

۱ روز پیش
4K
😢💙★★

😢💙★★

۱ روز پیش
3K
چرآ همهـ تاجیآ دارن از ویس میرن😿😭

چرآ همهـ تاجیآ دارن از ویس میرن😿😭

۲ روز پیش
4K
گشنم شد گفتم شماهم ببینید گشنتون شهـ:|

گشنم شد گفتم شماهم ببینید گشنتون شهـ:|

۲ روز پیش
23K
دخترم👧 🏻 اما مردونه دوستت دارم💪 🏽 💋

دخترم👧 🏻 اما مردونه دوستت دارم💪 🏽 💋

۲ روز پیش
3K
خدآیآ خودتِ شفآ بده رفیقمو🙏برآش دعا کنید😹

خدآیآ خودتِ شفآ بده رفیقمو🙏برآش دعا کنید😹

۳ روز پیش
6K
😼💙

😼💙

۳ روز پیش
2K
تولد داداشم ۵ نفر بودیم ولی خیلی خوش گذشت جاتون سبز😻💙

تولد داداشم ۵ نفر بودیم ولی خیلی خوش گذشت جاتون سبز😻💙

۳ روز پیش
3K
یا زهــــــرآ😻 خدآیــــآ شڪرتـ

یا زهــــــرآ😻 خدآیــــآ شڪرتـ

۳ روز پیش
3K
خداایاااا شکرتتتتـ😻💙توکل ب خودتتتتـ

خداایاااا شکرتتتتـ😻💙توکل ب خودتتتتـ

۳ روز پیش
3K
گویند خدا در دلهای شکسته خانه دارد.... شکسته قلب ما #جانا به عهد خود وفا کن😔💙

گویند خدا در دلهای شکسته خانه دارد.... شکسته قلب ما #جانا به عهد خود وفا کن😔💙

۴ روز پیش
3K
بـه امید بُردِ استقـلـ💙ـال فردآ ^_~

بـه امید بُردِ استقـلـ💙ـال فردآ ^_~

۴ روز پیش
5K
اتحــ💙ـادمونهـ♥

اتحــ💙ـادمونهـ♥

۵ روز پیش
4K
اینم کیف کفش بندهـ😿 🎈 👻 برای مَد😭 وقت نشد کیفمو صاف کنم😹

اینم کیف کفش بندهـ😿 🎈 👻 برای مَد😭 وقت نشد کیفمو صاف کنم😹

۵ روز پیش
5K
#پست_مشترک_آبی_ها

#پست_مشترک_آبی_ها

۶ روز پیش
4K
#من_استقلالمو_میخامـ🙂💙 میشه بهم پس بدید؟💔 توروخـــــــــــدا😔

#من_استقلالمو_میخامـ🙂💙 میشه بهم پس بدید؟💔 توروخـــــــــــدا😔

۶ روز پیش
2K
روز سیاهـ•استقلالـ :)

روز سیاهـ•استقلالـ :)

۷ روز پیش
4K