۞اَ؏ـصـٌاب↭فـاڪ۞

Faze.Marg

✔ ♠ عشق واسه مرفحاست✔
♠ به بی دردا که خوشن رواست▫ ▪ ◾ ✔

۵ ساعت پیش
2K
۵ ساعت پیش
1K
۵ ساعت پیش
1K
۵ ساعت پیش
1K
۵ ساعت پیش
1K
۵ ساعت پیش
1K
۵ ساعت پیش
1K
۱ روز پیش
3K
۲ روز پیش
1K
من هیچ ام... و تو در تمامِ هیچِ من همه ای...  ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌

من هیچ ام... و تو در تمامِ هیچِ من همه ای...  ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌

۲ روز پیش
11K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
سلامتی رفیقایی که از پله نامردی رد نمیشن ولی تو دریای مردونگی غرق میشن @m_baahaar

سلامتی رفیقایی که از پله نامردی رد نمیشن ولی تو دریای مردونگی غرق میشن @m_baahaar

۶ روز پیش
4K
۶ روز پیش
3K
۶ روز پیش
3K
۶ روز پیش
3K
۶ روز پیش
3K