مرضیه...

Fazel0088

بر مزار غصه هایم مینشینم تا بمیرم...

۱۷ ساعت پیش
2K
۱۸ ساعت پیش
2K
😔

😔

۱۸ ساعت پیش
2K
😂

😂

۲۱ ساعت پیش
2K
ببخشیدا ولی چرا بعضیا تون انقدر نفهمین اقا من بهت میگم متاهلم هی مزاحمت ایجاد میکنی بسه دیگه خستم😑 😑

ببخشیدا ولی چرا بعضیا تون انقدر نفهمین اقا من بهت میگم متاهلم هی مزاحمت ایجاد میکنی بسه دیگه خستم😑 😑

۲۱ ساعت پیش
5K
۲۲ ساعت پیش
2K
لایک و فالو شه لطفا جبران میشه😊

لایک و فالو شه لطفا جبران میشه😊

۲۲ ساعت پیش
5K
زود زود

زود زود

۲۳ ساعت پیش
3K
ب سلامتتیتون😘 😘 تولدت مبارک بهترین 😊

ب سلامتتیتون😘 😘 تولدت مبارک بهترین 😊

۲۳ ساعت پیش
3K
خدایا😞 اخه چقدر صدات کنم

خدایا😞 اخه چقدر صدات کنم

۱ روز پیش
3K
هیچ کسو ندارم همونجا دیگه راحت میخوابم😔

هیچ کسو ندارم همونجا دیگه راحت میخوابم😔

۱ روز پیش
3K
چون مهمی برام..🙊

چون مهمی برام..🙊

۱ روز پیش
8K
زود باشید شما میتونید😉

زود باشید شما میتونید😉

۲ روز پیش
15K
۲ روز پیش
8K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
5K
کیا بیدارن زود باشین بیاین🙋‍♀️

کیا بیدارن زود باشین بیاین🙋‍♀️

۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K