فرشته

Fereshteh

إِلى مَتى أَحارُ فیکَ یا مَوْلاىَ؟
اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج ♡ دومین پیجم⇦ @fadayi_rahbar ✔️✅
*
*
*
http://wisgoon.com/pin/24040956/

#خوراکی 📍

#خوراکی 📍

۲ هفته پیش
6K
#خوراکی 📍

#خوراکی 📍

۲ هفته پیش
6K
#خوراکی 📍

#خوراکی 📍

۲ هفته پیش
6K
#خوراکی 📍

#خوراکی 📍

۲ هفته پیش
6K
#خوراکی 📍

#خوراکی 📍

۲ هفته پیش
5K
#خوراکی 📍

#خوراکی 📍

۲ هفته پیش
5K
#خوراکی 📍

#خوراکی 📍

۲ هفته پیش
5K
#خوراکی 📍

#خوراکی 📍

۲ هفته پیش
4K
#خوراکی 📍

#خوراکی 📍

۲ هفته پیش
4K
#خوراکی 📍

#خوراکی 📍

۲ هفته پیش
4K
#تصاویر_پس‌زمینه 📍

#تصاویر_پس‌زمینه 📍

۲ هفته پیش
11K
#تصاویر_پس‌زمینه 📍

#تصاویر_پس‌زمینه 📍

۲ هفته پیش
11K
#تصاویر_پس‌زمینه 📍

#تصاویر_پس‌زمینه 📍

۲ هفته پیش
11K
#تصاویر_پس‌زمینه 📍

#تصاویر_پس‌زمینه 📍

۲ هفته پیش
12K
#تصاویر_پس‌زمینه 📍

#تصاویر_پس‌زمینه 📍

۲ هفته پیش
12K
#تصاویر_پس‌زمینه 📍

#تصاویر_پس‌زمینه 📍

۲ هفته پیش
3K
#تصاویر_پس‌زمینه 📍

#تصاویر_پس‌زمینه 📍

۲ هفته پیش
3K
#تصاویر_پس‌زمینه 📍

#تصاویر_پس‌زمینه 📍

۲ هفته پیش
12K
✔️✅بی‌رخت اشک همی بارم و گل می‌کارم غیر ازین کار کنون کار دگر نیست مرا امیر خسرو دهلوی📍

✔️✅بی‌رخت اشک همی بارم و گل می‌کارم غیر ازین کار کنون کار دگر نیست مرا امیر خسرو دهلوی📍

۲ هفته پیش
3K
✔️✅چون به بهار سر کند، لاله ز خاکِ من برون ای گل تازه یاد کن، از دل داغ دیده ام

✔️✅چون به بهار سر کند، لاله ز خاکِ من برون ای گل تازه یاد کن، از دل داغ دیده ام

۲ هفته پیش
3K