۱۷ اسفند 1397
2K
۸ اسفند 1397
6K
۹ اسفند 1397
11K
من به همه چیز حسادت می‌کنم! به بادی که تو را لمس می‌کند. سایه‌ای که به پاهایت چنگ می‌زند. و حتی به آن شاخه درختی که چشم به سبز شدنش داری! برایت گفته بودم؟ من ...

من به همه چیز حسادت می‌کنم! به بادی که تو را لمس می‌کند. سایه‌ای که به پاهایت چنگ می‌زند. و حتی به آن شاخه درختی که چشم به سبز شدنش داری! برایت گفته بودم؟ من حتی به کتاب‌هایی که ورق می‌زنی هم حسادت می‌کنم! به آفتابی که از لای پنجره‌ی ...

۹ اسفند 1397
8K
تجربه‌ ام را باور کن ... عشق باید خودش بیاید ناگهان و بی‌صدا ... آمدنش دست ما نیست هیچکس آدرس عشق را ندارد ... @raaazto

تجربه‌ ام را باور کن ... عشق باید خودش بیاید ناگهان و بی‌صدا ... آمدنش دست ما نیست هیچکس آدرس عشق را ندارد ... @raaazto

۹ اسفند 1397
9K
‏تاوان سختی دادم تا یاد گرفتم که خوشحال بودنم رو وابسته به بودنِ کسی نکنم... @raaazto

‏تاوان سختی دادم تا یاد گرفتم که خوشحال بودنم رو وابسته به بودنِ کسی نکنم... @raaazto

۹ اسفند 1397
18K
#ایده_سبزه_عید 🌳😍 #هنر #خلاقیت #خلاقانه #نوروز

#ایده_سبزه_عید 🌳😍 #هنر #خلاقیت #خلاقانه #نوروز

۷ اسفند 1397
10K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۸ اسفند 1397
3K
#عکس_نوشته #عاشقانه

#عکس_نوشته #عاشقانه

۸ اسفند 1397
7K
۸ اسفند 1397
2K
۸ اسفند 1397
2K
۴ اسفند 1397
6K
۴ اسفند 1397
6K
#چشم_یاری

#چشم_یاری

۴ اسفند 1397
6K
#ابرنگ

#ابرنگ

۷ دی 1397
12K
آزمون خود شناسی قبل از آغاز آزمون فال تبتی ، یک آرزو کنید و به ترتیب به سوالات جواب دهید، فقط ۴ سوال پرسیده خواهد شد و اگر قبل از پاسخ ؛جوابها را ببینید. آزمون ...

آزمون خود شناسی قبل از آغاز آزمون فال تبتی ، یک آرزو کنید و به ترتیب به سوالات جواب دهید، فقط ۴ سوال پرسیده خواهد شد و اگر قبل از پاسخ ؛جوابها را ببینید. آزمون بخوبی شما را هدایت نخواهد کرد. به آرامی پیش بروید و حوصله بخرج دهید. یک ...

۷ دی 1397
9K
#خلاقیت#هنر#مینی_آرت

#خلاقیت#هنر#مینی_آرت

۴ دی 1397
12K
#پیکسل_های_من😻😸

#پیکسل_های_من😻😸

۵ دی 1397
9K
#خلاقیت#هنر#مینی_آرت#کریسمس

#خلاقیت#هنر#مینی_آرت#کریسمس

۴ دی 1397
12K