chadegan 96...

chadegan 96...

۲۳ شهریور 1396
7K
eeeeshhhgheeee....

eeeeshhhgheeee....

۴ شهریور 1396
4K
...

...

۲۷ مرداد 1396
7K
دلتنگ که می شوم دیگر سراغ عکسهایت نمی روم دلم را ورق می زنم همه چیز آنجا هست ..... .

دلتنگ که می شوم دیگر سراغ عکسهایت نمی روم دلم را ورق می زنم همه چیز آنجا هست ..... .

۱۹ مرداد 1396
3K
...

...

۱۶ مرداد 1396
7K
...

...

۹ مرداد 1396
7K
چه شـباهـت متـفـاوتی بـین ماسـت...!!! تـو دل شـکـسـتـه ای ،من دلــشــکـسـتـه ام ..

چه شـباهـت متـفـاوتی بـین ماسـت...!!! تـو دل شـکـسـتـه ای ،من دلــشــکـسـتـه ام ..

۱۹ تیر 1396
3K
....

....

۱۹ تیر 1396
7K
befarmaiiid

befarmaiiid

۱۷ تیر 1396
6K
۱۵ تیر 1396
7K
...

...

۳۱ خرداد 1396
5K
نادیا خوکشله...

نادیا خوکشله...

۲۱ خرداد 1396
4K
+من نمی تونم باهات ازدواج کنم - چرا؟ + چون ممکنه یه روزی انقدر گریه کنم که اتاقمون پر از اشک بشه و تو غرق شی - شنا کردن یاد می‌گیرم 📽 The Secret Life ...

+من نمی تونم باهات ازدواج کنم - چرا؟ + چون ممکنه یه روزی انقدر گریه کنم که اتاقمون پر از اشک بشه و تو غرق شی - شنا کردن یاد می‌گیرم 📽 The Secret Life of Words

۵ خرداد 1396
8K
...

...

۱۲ فروردین 1396
5K
beauty

beauty

۸ فروردین 1396
14K
....

....

۲۹ بهمن 1395
6K
...

...

۶ بهمن 1395
5K
...

...

۳۰ دی 1395
6K
۱۸ آذر 1395
6K
۴ آذر 1395
12K