۱ ساعت پیش
6K
۷ ساعت پیش
3K
لی

لی

۲۲ ساعت پیش
3K
اکسو برا اکسولا همون دوازه تان😭😭

اکسو برا اکسولا همون دوازه تان😭😭

۲ روز پیش
4K
ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ... سبحان الله: ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ... ﻭﻗﺘﯽ تیغ رفت زیر ابروهای پسرا.. ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ... ﻭﻗﺘﯽ نگاه به ناموس مردم شد زرنگ بازی.. ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻣﻮﻥ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ...

ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ... سبحان الله: ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ... ﻭﻗﺘﯽ تیغ رفت زیر ابروهای پسرا.. ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ... ﻭﻗﺘﯽ نگاه به ناموس مردم شد زرنگ بازی.. ﻣَـﺮﺩ ، ﻣُـﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻣﻮﻥ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﻭﺍﺳﻪ ﺁﺑﺮﻭﺵ ﺟﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﺷﺪﻥ'''' ﺩﺍﻑ ''' ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪ ﺩﺭ ...

۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
3K
EXO

EXO

۳ روز پیش
6K
لازانیای که خودم درست کردم

لازانیای که خودم درست کردم

۴ روز پیش
7K
#عکس_ز_شهیدی_همه_اعصاب_مرا_ریخت_بهم_زینب_تو_سر_نعش_برادر_چه_کشیدی😢 ‍ ‍ دلنوشته ای برای برادر شهیدم محسن حججی برادرم میدانم که به کجا رفتی ومیدانم چرا رفتی تو عاشق بودی و باید میرفتی اما نمیگی پسر کوچولوت بیقرار بشه چطور ارومش کنن اخه ...

#عکس_ز_شهیدی_همه_اعصاب_مرا_ریخت_بهم_زینب_تو_سر_نعش_برادر_چه_کشیدی😢 ‍ ‍ دلنوشته ای برای برادر شهیدم محسن حججی برادرم میدانم که به کجا رفتی ومیدانم چرا رفتی تو عاشق بودی و باید میرفتی اما نمیگی پسر کوچولوت بیقرار بشه چطور ارومش کنن اخه اون هنوز اینقدر فهمیده نشده که بهش بگن بابای شهید شده رفته بهشت اخه بچه ...

۴ روز پیش
16K
گوشای پسرا

گوشای پسرا

۵ روز پیش
5K
BTS

BTS

۵ روز پیش
5K
EXO

EXO

۶ روز پیش
4K
اعتماد کن

اعتماد کن

۶ روز پیش
6K
۶ روز پیش
5K
۷ روز پیش
3K
خداجون دوستت دارم

خداجون دوستت دارم

۷ روز پیش
6K
داداش

داداش

۷ روز پیش
6K
EXO

EXO

۱ هفته پیش
3K
برای اکسولا اکسو همون دوازه تان

برای اکسولا اکسو همون دوازه تان

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K