به نظر تون کی چسیده؟

به نظر تون کی چسیده؟

1 روز پیش
3K
نام KIA در برند معروف خودرو شرکت کیاموتورز، برخاسته از نامی چینی-کره ای است که شامل کلمه

نام KIA در برند معروف خودرو شرکت کیاموتورز، برخاسته از نامی چینی-کره ای است که شامل کلمه "کی" برآمدن و "آ" به معنای آسیا است. به اختصار نام این شرکت معنای "برآمده از آسیا" را القا می‌ کند.

2 روز پیش
2K
نظر؟

نظر؟

3 روز پیش
1K
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
986
3 روز پیش
952
3 روز پیش
943
3 روز پیش
947
3 روز پیش
2K
3 روز پیش
945
3 روز پیش
959
3 روز پیش
964
قارچ وحشی

قارچ وحشی

3 روز پیش
959
3 روز پیش
895
3 روز پیش
888
4 روز پیش
2K
4 روز پیش
2K
4 روز پیش
2K
4 روز پیش
2K
از خدا میخام به قلبم صبر بده...چون بعضی شبها عجیب سنگینی میکنه و امشب هم یکی از اون شبهاست که به ادم حس دق کردن میده شبتون بخیر

از خدا میخام به قلبم صبر بده...چون بعضی شبها عجیب سنگینی میکنه و امشب هم یکی از اون شبهاست که به ادم حس دق کردن میده شبتون بخیر

1 هفته پیش
2K